บทความน่ารู้

แนะนำ 5 หนังสือแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ พิชิตคะแนนสอบสุดปัง

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวเข้าสอบตำแหน่งในหน่วยงานของกรมทรัพยากรน้ำอยู่แล้ว และกำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำเพื่อพิชิตข้อสอบและคะแนนสอบให้ถึงฝั่งฝัน ในบทความนี้เรามีหนังสือสอบราชการในตำแหน่งที่น่าสนใจ จากแบรนด์ Brain Media มาแนะนำให้กับคุณด้วยกันทั้งหมด 5 เล่ม เป็นหนังสือแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำที่จะช่วยให้คุณพิชิตสอบได้จริง อ่านง่าย เนื้อหาครบ รีวิวดี อ่านครบ จบ คะแนนสอบออกมาคุ้มเกินราคาอย่างแน่นอน

ทำความรู้จัก..กรมทรัพยากรน้ำ

กรมทรัพยากรน้ำ เป็นหน่วยงานภาครัฐสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาบริหารจัดการ บำรุงรักษา ฟื้นฟู และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ รวมถึงการจัดสรรน้ำการใช้น้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่เกิดจากทรัพยากรน้ำ อันเป็นประโยชน์แก่การบริการสาธารณูปโภคและประโยชน์สาธารณะ

กรมทรัพยากรน้ำมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  • มีการพัฒนา,บริหารจัดการ,บำรุงรักษา,ปรับปรุง,ฟื้นฟูการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ และจัดสรรในการใช้น้ำ เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำและกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  • กำกับและดูแล เสนอแนะมาตรการหลักเกณฑ์รวมถึงวิธีการเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรน้ำสาธารณะและพื้นที่ชุ่มน้ำ 
  • ตรวจสอบและกำกับดูแลการใช้ทรัพยากรน้ำสาธารณะ รวมถึงกิจการประปาสัมปทานตามที่กฎหมายกำหนด 
  • ศึกษาและวิจัยเพื่อการพัฒนาการอนุรักษ์ฟื้นฟูการจัดสรร และใช้ประโยชน์ทรัพยากรน้ำสาธารณะ
  • พัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรน้ำในความรับผิดชอบของกรม 
  • กำหนดหรือเสนอแนะให้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในความรับผิดชอบของกรม 
  • ส่งเสริมหรือสนับสนุนพร้อมให้คำปรึกษาด้านเทคนิควิชาการมาตรฐาน และกฎเกณฑ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แก่หน่วยงานของรัฐ ,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคส่วนอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
  • ปฏิบัติการอื่นๆตามที่กฎหมายกำหนด ให้เป็นหน้าที่และอำนาจของกรม หรือตามที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย  

แนะนำหนังสือแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำ

1.นายช่างโยธาปฏิบัติงานกรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำเล่มนี้ ประกอบไปด้วยแนวข้อสอบของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ, สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ, แนวข้อสอบพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน, แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน, พร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งอย่างละเอียด ที่สำคัญมาพร้อมกับเทคนิคสอบสัมภาษณ์ที่หาได้ยากจากหนังสือสำนักสอบเจ้าอื่น ๆ

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรมทรัพยากรน้ำ

2.เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงานกรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำเล่มนี้ ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ, สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ, แนวข้อสอบพื้นฐาน เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งอุทกวิทยาปฏิบัติงานภายใต้สังกัดกรมทรัพยากรน้ำ, แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน พร้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์เฉพาะตำแหน่งอย่างเจ้าหน้าที่พนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน หนังสืออ่านง่าย เนื้อหาอัดแน่น พร้อมเฉลยแบบละเอียด เป็นตัวช่วยอันดับหนึ่งสำหรับผู้ที่กำลังมองหาหนังสือสอบประจำตำแหน่งเจ้าพนักงานอุทกวิทยาอย่างแน่นอน

เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงานกรมทรัพยากรน้ำ

3. นักอุทกภัยวิทยาปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำเล่มนี้ ประกอบไปด้วย ภาพรวมแนวข้อสอบของหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ, สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานกรมทรัพยากรน้ำ, แนวข้อสอบพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักอุทกวิทยาปฏิบัติการ, พร้อมแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน โดยหนังสือเฉพาะตำแหน่งนักอุทกภัยวิทยานั้นเป็นหนังสือแนวข้อสอบที่หาอ่านได้ยาก แต่ Brain Media มีพร้อมสำหรับส่งมอบให้กับคุณ พร้อมเฉลยแบบละเอียดภายในเล่ม และเทคนิกการสอบสัมภาษณ์ ครบ จบที่เล่มนี้อย่างแน่นอน

นักอุทกภัยวิทยาปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ

4. นักธรณีวิทยาปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ

แนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำเฉพาะตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ พร้อมด้วยแนวข้อสอบของหน่วยงานภายในเล่ม, สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน, แนวข้อสอบพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ,แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง, สรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักธรณีวิทยาปฏิบัติการ และแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน พร้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์อย่างไรให้ได้ใจกรรมการ ต้องเล่มนี้

นักธรณีวิทยาปฏิบัติการกรมทรัพยากรน้ำ

5.นักวิเคราะห์นโยบายและแบบแผนการปฏิบัติงานกรมทรัพยากรน้ำ

มาถึงเล่มสุดท้าย ที่เราจะนำมาแนะนำกันในบทความนี้ คือแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำเฉพาะตำแหน่งนักนักวิเคราะห์นโยบายและแบบแผนการปฏิบัติงาน พร้อมด้วยแนวข้อสอบของหน่วยงานภายในเล่ม, สรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน, แนวข้อสอบพื้นฐาน คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ, แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง และแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน พร้อมเทคนิคการสอบสัมภาษณ์แบบมืออาชีพ

จบกันไปแล้วในส่วนของการแนะนำ หนังสือแนวข้อสอบกรมทรัพยากรน้ำทั้ง 4 เล่มจาก Brain Media แรงกาย แรงใจ และความฮึดไว้ให้พร้อม ที่สำคัญอย่าลืมเลือกหนังสือดี ๆ สำหรับอ่านเตรียมสอบราชการในสังกัดกรมทรัพยากรน้ำไว้ด้วย หากคุณสนใจ และกำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบราชการ ที่มีหนังสือเตรียมสอบราชการครอบคลุมทุกสังกัด กรม กระทรวง ที่แบ่งแยกตำแหน่งชัดเจน ร้านขายหนังสือเตรียมสอบ Brain Media คือสถานที่ที่คุณกำลังมองหา แหล่งจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมหลายหน่วยงานราชการไทย เนื้อหาอัพเดททันสมัย คล้ายสนามสอบจริงมากที่สุด!

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย