บทความน่ารู้

ข่าวสอบราชการ

หาข่าวสอบราชการได้จากที่ไหนบ้าง รู้แหล่งไว้ได้ข่าวไว เตรียมตัวได้ทัน!

หาข่าวสอบราชการได้จากที่ไหนบ้าง รู้แหล่งไว้ได้ข่าวไว เตรียมตัวได้ทัน!

  หลายคนที่สนใจอยากจะสอบเพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ตนเองต้องการ คงมีข้อสงสัยว่า การหาข่าวสอบข้าราชการนั้นเค้าหาจากที่ไหนกันอย่างไร ? วันนี้เราจึงหาข้อมูลสำหรับแหล่งที่มาของการหาข่าวสอบราชการมาฝากกัน

 

ข้าราชการ ถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในประเทศไทย เพราะนอกจากจะได้รับค่าตอบแทนในแต่ละตำแหน่งแล้ว ยังมีสวัสดิการและ ประโยชน์ต่างๆ ที่ทำให้คนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นข้าราชการนั้นมีสิทธิประโยชน์ และมีความมั่นคงเป็นอย่างมากโดยสิทธิประโยชน์ที่ข้าราชการจะได้รับ เมื่อได้บรรจุเป็นข้าราชการ มีดังต่อไปนี้

1.สวัสดิการ

สวัสดิการ ก็คือ ค่าตอบแทนรูปแบบหนึ่ง ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ ในฐานะที่เป็นสมาชิกขององค์กร เพื่อช่วยให้มีความมั่นคงในชีวิต ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ให้ข้าราชการไทยในปฏิบัติงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยสวัสดิการของข้าราชการพลเรือนสามัญ มีทั้งที่กำหนดให้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ดังต่อไปนี้

สิทธิในการลา โดยการลาของข้าราชการไทย จะแบ่งออกได้เป็นประเภท ได้แก่ การลาป่วย การลาคลอดบุตร การลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร การลากิจส่วนตัว การลาพักผ่อน การลาอุปสมบทหรือการลาไปประกอบพิธีฮัจย์ การลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน การลาไปปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ การลาติดตามคู่สมรส และ การลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพด้านอาชีพ 

2.เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการรักษาพยาบาล

คือ เงินค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จากการรักษาพยาบาล เช่น ค่ายา ค่าเวชภัณฑ์ ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ ค่าเลือด ค่าอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ในการบําบัดรักษาโรค ค่าบริการทางการแพทย์และการพยาบาล ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ค่าวิเคราะห์โรค ค่าห้อง และค่าอาหารที่รับการรักษา ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพ และการป้องกันโรค ค่าฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและจิตใจ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จําเป็นแก่การรักษาพยาบาล เป็นต้น ทั้งนี้ผู้มีสิทธิได้รับสวัสดิการข้างต้นจะต้องเป็นข้าราชการ และครอบคลุมถึงบุคคลในครอบครัวด้วย

3.เงินสวัสดิการ เกี่ยวกับการศึกษาบุตร

ข้าราชการจะได้รับสวัสดิการค่าเล่าเรียนของบุตร ที่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีอายุที่ไม่เกิน 20 ปี ได้สูงสุด 3 คน นับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง

4.เงินสวัสดิการ สำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพื้นที่พิเศษ

ข้าราชการ หรือลูกจ้างประจํา จะได้รับเงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงาน ประจำสำนักงานพื้นที่พิเศษ หากได้รับคําสั่ง ให้ไปปฏิบัติราชการ นอกสถานที่สํานักงาน เกิน 15 วัน

5.กองทุนบําเหน็จ และบํานาญข้าราชการ

กองทุนบําเหน็จ และบํานาญข้าราชการ ถือเป็นหลักประกันชีวิตของข้าราชการไทยในวันเกษียณ โดยมีการจ่ายบําเหน็จหรือบํานาญ ตอบแทนการรับราชการแก่ข้าราชการ เมื่อเกษียณอายุหรือออกจากราชการ 

นอกจากนี้ยังมีประโยชน์เกื้อกูลหรือค่าตอบแทน ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานอีกด้วย เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ,ค่าเช่าบ้าน ,เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ,รถราชการ หรือโทรศัพท์ของทางราชการที่อนุมัติให้ใช้เป็นรายบุคคล เป็นต้น

  พออ่านมาถึงตรงนี้แล้วเชื่อว่าหลายคงอยากสอบเพื่อเข้าบรรจุเป็นข้าราชการไทย กันมากขึ้นอีกเยอะเลยทีเดียว เพราะด้วยสวัสดิการ รวมถึงประโยชน์เกื้อกูลที่มีให้กับข้าราชการไทยมีเยอะและก็สามารถดึงดูดความสนใจ ให้คนอยากที่จะสมัครสอบเพื่อเข้ารับราชการกันเป็นอย่างมาก เพราะเป็นอาชีพที่มีความมั่งคงสูง อีกทั้งยังมีสวัสดิการที่ครอบคลุมถครอบครัวของตัวข้าราชการไทยด้วย หากเป็นเช่นนี้แล้วเราจะสามารถหาข่าวสอบราชการได้จากที่ไหน วันนี้เรามีข้อมูลเว็ปไซต์การหาข่าวสอบราชการมากฝากกันค่ะ

หาข่าวสอบราชการได้จากที่ไหน ?

สำหรับเว็ปแรกที่เราอยากจะแนะนำ นั่นก็คือ

1.ocsc.go.th หรือเว็ปไซต์ของสำนักงานก.พ. ซึ่งเว็ปนี้ก็จะมีการประกาศข่าวสอบราชการ รวมถึงข่าวอื่นๆเกี่ยวกับการสอบราชการ ให้ทุกคนเข้าไปได้อ่านกันแบบฟรีๆ แถมมีการอัพเดทข่าวสารกันอยู่เรื่อยๆ และเป็นเว็ปไซต์โดยตรงของสำนักงานก.พ.เลย ดังนั้น ข่าวที่ได้รับจะเป็นข่าวที่เชื่อถือได้แบบร้อยเปอร์เซนต์อย่างแน่นอน

2.ประกาศผลสอบ.com เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์ที่รวบรวมข่าวสอบราชการ มาไว้ให้สำหรับผู้ที่สนใจ จะสอบเข้ารับราชการในตำแหน่ง และหน้าที่ตามสังกัดกระทรวงกรม หรือหน่วยงานอื่นๆของทางราชการ

 3.เปิดสอบราชการ.com เป็นเว็บไซต์ สำหรับผู้ที่สนใจสอบเข้ารับราชการ เพราะเว็บนี้เค้าได้รวบรวมข่าวสอบราชการที่มีการเปิดสอบ มาไว้ภายในเว็บเพื่อผู้ที่สนใจ และอยากจะสอบเข้ารับงานราชการในตำแหน่งต่างๆ ได้เข้าไปดูรายละเอียดได้ผ่านทางหน้าเว็บไซต์

4.ratchakarnjobs.com เว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์สำหรับผู้ที่หางานราชการ รวมถึงข่าวสอบราชการต่างๆ สำหรับใครที่กำลังมองหางานราชการก็สามารถเข้าไปดูที่ด้านหน้าเว็บไซต์ได้เลย

ทั้งหมดนี้คือข้อมูลการหาข่าวสอบราชการได้จากที่ไหน ? ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆกัน สำหรับใครที่หาตำแหน่งที่สนใจและอยากสมัครสอบได้แล้วหล่ะก็ ขั้นตอนต่อไปก็คือการเตรียมตัวและเตรียมความพร้อมสำหรับการสอบราชการ และหากใครกำลังมองหาหนังสือสำหรับการสอบราชการดีๆอยู่ล่ะก็ เราขอแนะนำ Brain media ให้บริการจำหน่ายหนังสือสอบราชการสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าบรรจุงานราชการ ตามหน่วยงานของประเทศไทย ที่มาพร้อมกับแนวข้อสอบเสมือนจริงมาพร้อมเฉลย เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสนามสอบจริง และเพิ่มคะแนนให้ถึงเป้าหมาย สำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว แต่คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังมีหนังสือสอบที่ครอบคลุมหลากหลายหน่วยงานราชการ สนใจคลิกเลยที่เว็ปไซต์  https://brainmedia.in.th/ 

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย