บทความน่ารู้

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม ออกสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม ออกสอบอะไรบ้าง

  อาชีพตำรวจถือเป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน ในสายอาชีพตำรวจอีกหนึ่งบทบาทที่น่าสนใจ นั่นก็คือนายสิบตำรวจสายปราบปราม ซึ่งก็แน่นอนว่า มีการเปิดรับสมัครสอบเพื่อคัดเลือกในทุกปี ทำให้คนที่มีความใฝ่ฝัน สามารถเตรียมความพร้อมและมุ่งมั่นได้อย่างเต็มที่ เพื่อที่จะได้รับราชการตำรวจสายปราบปราม นอกจากความพร้อมด้านร่างกาย และความรู้ทางด้านวิชาการแล้ว ก็จำเป็นต้องรู้ด้วยว่า แท้จริงแล้ว นายสิบตำรวจสายปราบปรามนั้นมีหน้าที่ความรับผิดชอบอะไรบ้าง ไปดูกันเลย

หน้าที่ความรับผิดชอบของ นายสิบตำรวจปราบปราม มีดังนี้

 • ดูแล ตรวจท้องที่ในพื้นที่
 • ปฏิบัติงานในสถานีตำรวจ รับเรื่องร้องเรียน ลงบันทึกประจำวัน ควบคุมผู้ต้องหา
 • จับกุม ผู้กระทำความผิด
 • ระงับเหตุรุนแรง หากมีผู้กระทำความผิด-ตรวจค้นบุคคล สถานที่ที่เกิดเหตุ
 • ดูแลพยาน สถานที่เกิดเหตุ-ให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้มีอุบัติเหตุ
 • ช่วยเหลือ ให้คำแนะนำที่ก่อประโยชน์แก่ประชาชน

โดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่างๆเหล่านี้ จะถูกแบ่งย่อยออกมาตามสายงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้

 • หน้าที่สายตรวจ

จะมีหน้าที่สังเกตการณ์ความผิดปกติ การตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เข้าตรวจสอบพื้นที่ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียน สร้างความสัมพันธ์อันดีต่อประชาชน ให้ความรู้ความเข้าใจ ประชาสัมพันธ์ และช่วยเหลือพนักงานสอบสวน

 • หน้าที่ผู้ควบคุมผู้ต้องหาบนสถานีตำรวจ

ควบคุม ผู้ต้องหา ผู้กระทำผิด ดูแลอาหาร และเครื่องดื่มแก่ผู้ต้องขัง สังเกตการณ์เยี่ยมผู้ต้องหา นำตัวผู้ต้องหาไปยังศาล

 • หน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์

รับเรื่องร้องเรียน รับโทรศัพท์ แจ้งเหตุแก่พนักงานสอบสวน ให้คำแนะนำประชาชน

 • หน้าที่พนักงานวิทยุ

ประสานงาน รับ ส่งข้อมูล และดูแลรักษาเครื่องรับส่งอุปกรณ์สื่อสารที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของ นายสิบตำรวจปราบปรามชาย

 • รับเพศชายเท่านั้น
 • อายุ ตั้งแต่ 18-27 ปี
 • วุฒิ ม.6 /ปวช. /กศน. หรือเทียบเท่า
 • สูง 160 ซม.  ( รอบอก 77 ซม. )
 • ไม่จำกัดน้ำหนัก ( แต่ค่าดัชนีมวลกาย [ BMI ] ต้องไม่เกิน 35 )
 • สายตาต้องปกติ  ( ไม่อนุญาตให้สวมใส่แว่นตาหรือคอนเทคเลนส์เข้าทดสอบ )
 • ไม่รับตาบอดสี
 • รอยสัก รวมขนาดทั่วร่างกาย จะต้องไม่เกิน 16 ตร.ซม. และไม่ใหญ่ หรือแลดูน่าเกลียด

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม ถือเป็นข้อสอบยอดฮิตสำหรับใครที่เป็นสายบู๊ เพราะตำรวจสายปราบปรามนั้นเป็นสายที่ได้ทำงานในพื้นที่ และจะได้พบปะกับประชาชนโดยตรง ด้วยความที่ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปรามเป็นที่ยอดนิยมแบบนี้ และมีการเปิดสอบอย่างต่อเนื่อง วันนี้มีบทความเกี่ยวกับ ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม ออกอะไรบ้าง ? มาฝากกัน พร้อมแล้ว ไปรู้พร้อมๆกันเลย

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม ออกอะไรบ้าง?

ข้อสอบนายสิบตำรวจสายปราบปราม จะออกอยู่ทั้งหมด 6 วิชาหลักเท่านั้น และไม่ต้องมีเกณฑ์กำหนดที่จะต้องทำข้อสอบให้ผ่าน 60 เปอร์เซนต์ เหมือนตำรวจสายอำนวยการด้วย ในส่วนของรูปแบบข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม นั่นก็คือ 150 ข้อ ให้ใช้เวลา 3 ชั่วโมง ซึ่งมีวิชาที่จะออกสอบ ได้แก่
1.ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม (วิชา ความสามารถทั่วไป) 

จำนวน 30 ข้อ วิชาความสามารถทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • ความถนัด

อาทิเช่น เลขอนุกรม ,อุปมาอุปไมย ,มิติสัมพันธ์ของและรูปภาพ เป็นต้น

 • คณิตศาสตร์

อาทิเช่น สมการ ,ร้อยละ ,พหุนาม ,สถิติ และความน่าจะเป็น เป็นต้น

2.ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม (วิชาภาษาไทย) 

จำนวน 25 ข้อ วิชาภาษาไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

 • หลักภาษา

อาทิเช่น พยัญชนะ ,สระ ,วรรณยุกต์ ,คำเป็นคำตาย และคำราชาศัพท์ เป็นต้น

 • การวิเคราะห์

อาทิเช่น การวิเคราะห์บทความ ,การใช้คำถูกต้อง และกลอน เป็นต้น

3.ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม (วิชาคอมพิวเตอร์ หรือ เทคโนโลยีสารสนเทศ)

จำนวน 25 ข้อ วิชาคอมพิวเตอร์จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่

 • ประวัติความเป็นมา

อาทิเช่น ประวัติคอมพิวเตอร์ และการแบ่งยุค เป็นต้น

 • อุปกรณ์

อาทิเช่น ระบบสารสนเทศ และระบบเครือข่าย เป็นต้น

 • Microsoft office

อาทิเช่น การใช้งาน และปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น

 • Social Media

อาทิเช่น การใช้งาน และจุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

4.ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม (วิชาภาษาอังกฤษ) 

จำนวน 30 ข้อ วิชาภาษาอังกฤษจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน  ได้แก่

 • Reading

อาทิเช่น การสรุปบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 • Conversation

อาทิเช่น การเติมประโยคที่เหมาะสม ในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น

 • Vocabulary

อาทิเช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายที่ถูกต้อง เป็นต้น

 • Grammar

อาทิเช่น Tenses If-clause S-V agreement เป็นต้น

5.ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม (วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรมและอาเซียน) 

จำนวน 20 ข้อ วิชาสังคมวัฒนธรรมจริยธรรมและอาเซียน จะแบ่งออกเป็น  3 ส่วน ได้แก่

 • สังคมวัฒนธรรม

อาทิเช่น นิยามวัฒนธรรม ,ประเพณี และเศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น

 • ศาสนา

อาทิเช่น ประเภทศาสนา และหลักธรรมต่างๆ เป็นต้น

 • อาเซียน

อาทิเช่น ความรู้ต่างๆของอาเซียน และเศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

6.ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม (วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้) 

จำนวน  20 ข้อ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่

 • นิยาม

อาทิเช่น ความรู้กฎหมายเบื้องต้น และรัฐธรรมนูญ เป็นต้น

 • กฎหมายอาญา และกฎหมายแพ่ง

อาทิเช่น ประเภทศาสนา และหลักธรรมต่างๆ เป็นต้น

 • กฎหมายในชีวิตประจำวัน

อาทิเช่น การแจ้งเกิด ,แจ้งตาย และบัตรประชาชนเป็นต้น

และเมื่อผ่านการสอบในรอบข้อเขียนแล้ว ผู้เข้าสอบนายสิยตำรวจปราบปราม จะต้องสอบในรอบพละด้วย ซึ่งจะมีการทดสอบ ดังนี้

ข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปราม (รอบพละ)

 1. วิ่ง 1,000 เมตร โดยใช้เวลาไม่เกิน 4.55 นาที
 2. ว่ายน้ำ 25 เมตร โดยใช้เวลา ไม่เกิน 30 วินาที

(( สถานีที่ 1 และ 2 ผู้เข้าสอบจะต้องผ่านทั้ง 2 สถานี ))

 1. วิ่งระยะสั้น 50 เมตร โดยใช้เวลา ไม่เกิน 10 วินาที
 2. วิ่งกลับตัวหรือวิ่งเก็บของ 10 เมตร โดยใช้เวลาไม่เกิน 13 วินาที
 3. ยืนกระโดดไกล โดยจะต้องไม่น้อยกว่า 180 ซม.

(( ใน 3 สถานีนี้ ผู้เข้าสอบจะต้องผ่าน 2 ใน 3 ถึงจะผ่านเข้ารอบสุดท้าย ))

สำหรับผู้ที่ผ่านการสอบในรอบข้อเขียนและรอบพละแล้ว จะได้เข้ามาสอบในรอบสุดท้าย นั่นก็คือ

 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจร่างกาย
 • ทดสอบสุขภาพจิต
 • ตรวจสอบคุณสมบัติ ประวัติและความประพฤติ

( ซึ่งเกณฑ์การวัดผล คือ ผ่าน และไม่ผ่าน )

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบนายสิบตำรวจปราบปรามก็อย่าลืมหาหนังสือแนวข้อสอบนายสิบตำรวจปราบปรามมาอ่าน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบข้อเขียนให้ผ่านฉลุย แนะนำหนังสือแนวข้อสอบนายสิบตำรวจของ Brain media ที่มีแนวข้อสอบพร้อมเฉลยให้ได้ฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริงสนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://brainmedia.in.th/ ลองเข้าไปดูได้เลย 

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย