บทความน่ารู้

หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล

ชี้เป้า หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล แต่ละหน่วยงาน

หากคุณต้องการสอบเข้าเป็นนักทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ ของรัฐฯ แน่นอนว่าคุณก็จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับตำแหน่งนี้ หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลเหล่านี้ จะเป็นตัวช่วยให้คุณเข้าใจหลักการและทฤษฎีของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และเตรียมตัวสำหรับการสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามสายงานและหน่วยงานที่ต้องการ

 

นักทรัพยากรบุคคล คืออะไร? มีหน้าที่อะไรบ้าง?

นักทรัพยากรบุคคลในภาครัฐ คือ บุคคลที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภายในองค์กรของภาครัฐ เช่น หน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ หน้าที่ของนักทรัพยากรบุคคลของภาครัฐ ก็มีด้วยกันหลายอย่าง เช่น

  • การวางแผนด้านทรัพยากรมนุษย์ เพื่อกำหนดวิธีการจัดการและฝึกอบรมต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ
  • การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับตำแหน่งและงานในองค์กร
  • การประเมินผลการปฏิบัติงาน และให้เสียงตอบรับกับบุคลากร
  • การทำจ่ายเงินเดือนและสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรในองค์กร
  • การจัดการปัญหาและข้อพิพาทในองค์กรที่ตนรับผิดชอบ
  • การส่งเสริมและย้ายตำแหน่งบุคลากรตามความเหมาะสม
  • การป้องกันและปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน

ชี้เป้า 6 หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ Brain Media

ชี้เป้า 6 หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล ในหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักพิมพ์ Brain Media

หนังสือเหล่านี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านต่าง ๆ ของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เช่น การวิเคราะห์งาน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน ฯลฯ ทั้งยังมีแนวข้อสอบและเฉลยที่ออกจริงในการสอบตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลในหน่วยงานต่าง ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรมประชาสัมพันธ์ กรมธนารักษ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และอื่น ๆ อีกมากมาย หากคุณต้องการสมัครสอบเพื่อไปรับตำแหน่งเหล่านี้ เพื่อไปเป็นผู้บริหารที่ดีของทีมงาน ก็ไม่ควรพลาดหนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลที่ตรงกับหน่วยงานที่ต้องการ

หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล บริหารทั่วไป (สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ) มีแนวข้อสอบของหน่วยงานโดยตรงรวมถึงแนวข้อสอบพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ มีสรุปเนื้อหาที่เกี่ยสกับหน่วยงาน มีทั้งแนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน รวมถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และไฟล์ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย ที่สำคัญแนวข้อสอบในเล่มนี้มีการอัพเดตเป็นปัจจุบันอีกด้วย


หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สพฐ. มีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบของหน่วยงานโดยตรง แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน รวมถึงแนวข้อสอบพื้นฐาน ซึ่งประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังมีสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน มีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และไฟล์ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และที่สำคัญแนวข้อสอบในเล่มนี้ได้มีการอัพเดตเป็นปัจจุบันอีกด้วย


หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมประชาสัมพันธ์ ก็จะมีเนื้อหาที่ประกอบไปด้วย แนวข้อสอบของหน่วยงาน แนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และแนวข้อสอบพื้นฐาน (วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) นอกจากนี้ยังมีสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงานฯ รวมไปถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และไฟล์ MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย โดยในหนังสือเล่มนี้ได้มีการอัพเดตเนื้อหาให้เป็นปัจจุบันแล้ว


ในส่วนของหนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล (กรมธนารักษ์) เล่มนี้ก็จะมีแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ใช้ฝึกฝนกันก่อนเข้าสอบจริง เพื่อใช้ในการเตรียมความพร้อม โดยมีเนื้อหาที่มีการอัพเดตเป็นปัจจุบัน ทันสมัย เข้าใจง่าย โดยรายละเอียดในเล่มนี้ก็จะประกอบไปด้วย สรุปพร้อมแนวข้อสอบเกี่ยวกับหน่วยงาน  แนวข้อสอบพร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน และแนวข้อสอบพื้นฐาน (วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) รวมถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์และไฟล์ MP3 ให้ไปฝึกฟังกันด้วย นอกจากนี้ยังอัดแน่นไปด้วยชุดข้อสอบหลายร้อยข้อพร้อมเฉลยอย่างละเอียดอีกด้วย


สำหรับหนังสือสอบราชการนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร) ก็จะมีชุดข้อสอบเสมือนจริงพร้อมเฉลยโดยละเอียดหลายร้อยข้อเพื่อการฝึกทำข้อสอบเตรียมความพร้อมก่อนลงสนามสอบจริงแบบตรงตามสายงานและหน่วยงาน โดยมีเนื้อหาที่ทันสมัย มีการอัพเดตเป็นปัจจุบัน รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย แนวข้อสอบพื้นฐาน วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ แนวข้อสอบพร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง และแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์พร้อมไฟล์ MP3 เพื่อไปฝึกตอบคำถามการสอบสัมภาษณ์กันด้วย


เป็นหนังสือสอบราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยอันแน่นไปด้วยชุดข้อสอบเสมือนจริงที่สามารถนำไปใช้เพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับลงสอบสนามสอบจริง มีข้อสอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียดให้ฝึกฝนกันหลายร้อยข้อ ทั้งยังมีเนื้อหาที่รวมถึงแนวข้อสอบพื้นฐาน (คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบพร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง และแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์พร้อมไฟล์ MP3 สำหรับเตรียมตัวตอบคำถามในการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย

 

หนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล (กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์)

 

ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ สำนักพิมพ์ Brain Media ยังมีหนังสือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สำหรับหน่วยงานอื่น ๆ อีกมากมายให้เลือกซื้อมาอ่าน เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ารับตำแหน่งในหน่วยงานที่หมายปองกันได้อย่างตรงตามความต้องการ โดยสามารถตามไปเลือกดูเลือกซื้อกันได้ที่ ลิงก์นี้ เลย

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย