บทความน่ารู้

เตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข

รวมข้อมูลน่ารู้ในการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข สอบอย่างไรให้ได้คะแนนปัง

ในปัจจุบันนั้นอาชีพต่างๆเกิดขึ้นมาให้เห็นมากมาย มีหนึ่งอาชีพที่มีประโยชน์และสำคัญเป็นอย่างมาก เพราเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของประชาชนทั่วไป นั่นก็คืออาชีพนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งเป็นอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสาธารณสุขให้ดีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคและภัยสุขภาพ จึงเป็นอาชีพที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุดอีกอาชีพหนึ่ง แต่ทั้งนี้นั้นไม่ใช้ว่าใครจะสามารถเป็นนักวิชาการสาธารณสุขได้ จะต้องมีการสอบแข่งขันคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้และประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อมาทำงานในตำแหน่งนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ก่อนที่จะทำการสอบคัดเลือกให้ผ่านได้นั้นเราจะต้องเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขให้พร้อมต่อการสอบอยู่เสมอ วันนี้เราจึงได้นำความรู้ดีๆในเรื่องของรวมข้อมูลน่ารู้ในการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข สอบอย่างไรให้ได้คะแนนปัง มาฝากกัน ถ้าอยากรู้ว่ามีอะไรที่ควรรู้บ้างนั้น เราศึกษาพร้อมกันได้เลย 

 

นักวิชาการสาธารณสุขคืออะไร มีหน้าที่อะไรบ้าง?

นักวิชาการสาธารณสุขคือตำแหน่งหนึ่งที่มีความเกี่ยวข้องในด้านของสุขอนามัย เป็นการปฏิบัติงานในด้านของสาธารณสุข มีหน้าที่ที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัย การศึกษาและทำการวิเคราะห์ วิจัย วินิจฉัยที่เกี่ยวกับปัญหาพัฒนาทางด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพและการสุขาภิบาล การสุขศึกษาและการควบคุมโรคต่างๆ กาพัฒนาในด้านของสาธารณสุขให้ดีมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้นักวิชาการสาธารณสุขจะต้องตรวจวินิจฉัย คัดกรองและทำการรักษาในเบื้องต้นได้อีกด้วย ซึ่งเป็นตำแหน่งงานนี้เป็นตำแหน่งงานที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนและมีความสำคัญเป็นอย่างมาก จึงเป็นเหตุผลที่ว่าไม่ใช่ว่าใครจะมาปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขได้ จะต้องมีการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขเป็นอย่างดี และมีความพร้อมเพื่อแสดงให้เห็นถึงการมีประสิทธิภาพในการทำงานนั่นเอง

 

เนื้อหาที่สำคัญในการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข

 

 

เนื้อหาที่สำคัญในการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข 

  • พื้นฐานในด้านของวิชาชีพสาธารณสุขที่มีเนื้อหาที่ต้องเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข คือ การคุ้มครองผู้บริโภค อนามัยของชุมชน ประชากรศาสตร์ รวมไปถึงระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ ซึ่งในส่วนนี้นั้นจะมีคะแนนเต็ม 50 คะแนน ซึ่งอยู่ในส่วนของการสอบในภาค ข. โดยก่อนที่จะสามารถสอบภาค ข. ได้นั้นจะต้องสอบผ่านในภาค ก.ให้ได้เสียก่อน
  • วิชาชีพสาธารณสุข ซึ่งมีเนื้อหาที่ต้องเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข คือ ชีวสถิติ อนามัยในด้านสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย การส่งเสริมสุขภาพ การวิจัยทางด้านสาธารณสุข การบริหารงานทางด้านสาธารณสุข การควบคุมโรคและระบาดวิทยา สุขศึกษา พฤติกรรมศาสตร์ รวมไปถึงความรู้ในเรื่องของการตรวจวินิจฉัย คัดกรองและการรักษาพยาบาลเบื้องต้น โดยในส่วนนี้นั้นจะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 150 คะแนน 
  • การสอบสัมภาษณ์ ซึ่งส่วนนี้นั้นจะเรียกว่าภาคการสอบ ภาค ค.โดยก่อนที่จะทำการสอบในภาค ค.ได้จะต้องสอบผ่านในภาค ก.และภาค ข.ให้ได้ก่อน โดยเนื้อหาที่จะต้องเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขในส่วนของการสัมภาษณ์จะเป็นเรื่องของประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา บุคลิกภาพและพฤติกรรม คุณธรรมและจริยธรรม อารมณ์ อุปนิสัยและทัศนคติ การริเริ่มสร้างสรรค์ รวมไปถึงการปรับตัวร่วมกับผู้อื่น โดยในส่วนนี้นั้นจะมีคะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน 

 

เตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขอย่างไรให้ได้คะแนนปัง ผ่านฉลุย

  1. ศึกษาหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบนักวิชาการสาธารณสุข ทั้งข้อมูลเกี่ยวข้องกับวันและเวลาที่สอบ สถานที่สอบ กฎ กติกา ระเบียบต่างๆ นอกจากนี้สิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข คือเราจะต้องรู้ถึงขอบเขตของเนื้อหาที่ออกสอบว่าออกในเรื่องอะไรบ้าง สัดส่วนคะแนนเป็นอย่างไร เพื่อที่จะสามารถวางแผนในการเตรียมอ่านหนังสือและจัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม
  2. วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของตนเอง รวมไปถึงวางแผนในการอ่านหนังสือและจัดสรรเวลาอ่านหนังสือให้ลงเป็นเทคนิคในการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขที่ช่วยลดเวลาในการเตรียมตัวสอบไปได้ โดยการวางแผนอ่านหนังสือนั้นควรเน้นไปในวิชาและเนื้อหาที่เป็นจุดอ่อนของเราเสียก่อน เพื่อที่เราจะเข้าใจเรื้อหาและแก้ไขจุดอ่อนของเราได้ และหาเวลาในการทบทวนเนื้อหาในส่วนที่เป็นจุดแข็งของเรา เพื่อที่จะสามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้เป็นอย่างดี 
  3. เลือกเทคนิคในการอ่านหนังสือเพื่อเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขตามความชอบและความเหมาะสมกับตัวเราเอง โดยใครที่ชอบการอ่านหนังสือแบบบรรยายเนื้อหาก็เลือกหนังสือที่มีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด ใครที่ไม่ชอบอ่านหนังสือยาวๆก็สามารถเลือกหนังสือเตรียมสอบที่เป็นการตะลุยโจทย์ เน้นการทำข้อสอบ หรือใครที่พอรู้เนื้อหาอยู่บ้างแล้วก็เลือกอ่านหนังสือที่มีการสรุปและเน้นในเรื่องที่สำคัญ เพื่อเป็นการทบทวนและทำให้เราเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดได้มากยิ่งขึ้น

 

เตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขอย่างไรให้ได้คะแนนปัง ผ่านฉลุย

 

ก็จบไปแล้วนะคะกับข้อมูลดีๆในเรื่องของรวมข้อมูลน่ารู้ในการเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุข สอบอย่างไรให้ได้คะแนนปัง สำหรับใครที่กำลังเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขอยู่นั้นควรที่จะศึกษาหาข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัวสอบให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อให้เราสามารถทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ อีกทั้งยังสามารถสอบผ่านฉลุยได้ด้วย วันนี้เรามีแหล่งหนังสือสำหรับเตรียมสอบนักวิชาการสาธารณสุขมาฝากกัน นั่นก็คือ ดีมอร์ คลินิก เป็นแหล่งรวมหนังสือในการเตรียมสอบที่มีความหลากหลาย มีเนื้อหาภายในหนังสือที่ครบถ้วน มีการอธิบายอย่างละเอียดและเข้าใจได้ง่าย มีสรุปส่วนที่สำคัญและมาพร้อมกับข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดให้เราได้ทบทวนความรู้และประเมินตนเอง รวมไปถึงมีเฉลยที่มีความละเอียดทำให้เราเข้าใจได้อย่างครบถ้วน หากใครที่สนใจสามารถเลือกชมเพิ่มเติมได้ทาง Brain Mediaบทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย