บทความน่ารู้

เตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ

รวมเทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ ให้สอบผ่านอย่างมั่นใจ

ในปัจจุบันนั้นประเทศไทยของเรานั้นมีผู้ที่กระทำผิดในด้านต่างๆเกิดขึ้นมาเรื่อยๆ อาทิเช่น ด้านยาเสพติด ด้านการก่ออาชญากรรม ฯลฯ ซึ่งผู้กระทำความผิดนั้นก็มีได้ในทุกเพศทุกวัยทั้งผู้ใหญ่ เด็กและเยาวชน จึงต้องมีการขัดเกลา ปรับปรุงและแก้ไขคนเหล่านี้เพื่อให้พัฒนาทรัยากรบุคคลที่ดีคืนสู่สังคม ซึ่งหนึ่งในอาชีพที่มีประโยชน์และมีความสำคัญเป็นอย่างมากนั่นก็คือ พนักงานคุมประพฤติ เนื่องจากประเทศไทยนั้นมีการใช้ระบบคุมประพฤติ เพื่อมีหน้าที่ในการสืบเสาะและพินิจ ควบคุมและสอดส่องคนที่กระทำผิด อีกทั้งยังมีการการสงเคราะห์ การฝึกอาชีพให้กับผู้ที่กระทำผิดอีกด้วย อาชีพพนักงานคุมประพฤติจึงเป็นอาชีพที่มีความสำคัญและจะต้องการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งนี้ หากใครที่กำลังเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติอยู่ วันนี้เราได้นำรวมเทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ ให้สอบผ่านอย่างมั่นใจ มาฝากกัน จะเป็นอย่างไรไปดูได้เลย 

 

พนักงานคุมประพฤติคืออะไร?

พนักงานคุมประพฤติคือตำแหน่งหน้าที่หนึ่งในหน่วยงานของกระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีหน้าที่ที่สำคัญเป็นอย่างมาก นั่นก็คือ สืบเสาะ พินิจ ควบคุมและสอดส่อง ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด บำบัดผู้ติดยา ฟันฟูสภาพร่างกายและจิตใจให้มีความพร้อมในการกลับออกไปใช้ชีวิตร่วมกับคนๆอื่นในสังคมได้อย่างเป็นปกติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงมีหน้าที่ที่จะจะต้องปรับเปลี่ยน แก้ไข และเสริมสร้างคุณลักษณะทางจิตใจ พฤติกรรม และนิสัยความประพฤติของผู้กระทำผิด ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่มีพฤติกรรมที่พึงปรารถนา ไม่ทำผิดกฎหมาย มีการเคารพตามกฎระเบียบสังคม มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นพร้อมที่จะกลับไปใช้ชีวิตกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข ตำแหน่งพนักงานคมประพฤตินั้นจึงต้องมีการสอบคัดเลือก ซึ่งการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติจึงเป็นเรื่องที่ต้องให้ความใส่ใจสูง

 

เนื้อหาที่ต้องเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ

  • ความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับกรมคุมประพฤติ
  • วิสัยทัศน์ บทบาทหน้าที่และภารกิจ อำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานคุมประพฤติ 
  • ความรู้ในเรื่องของสถานการณ์บ้านเมือง 
  • นโยบายอธิบดีกรมคุมประพฤติ                      
  • พระราชบัญญัติคุมประพฤติ
  • พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพัฒนาคดีเยาวชนและครอบครัว
  • ความรู้พื้นฐานในเรื่องของกระบวนการทางยุติธรรม 
  • ความรู้ในเรื่องชองการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 
  • ความรู้เกี่ยวกับอาชวิทยาและทัณฑวิทยา
  • ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
  • งานคุมประพฤติ จิตวิทยา และสังคมสงเคราะห์         
  • การแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม    
  • การป้องกัน ปราบปรามและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมในประเทศไทย  
  • ความรู้ในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในงานคุมประพฤติ                                                                
  • ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ เศรษฐกิจ สังคม                                   

 

รวมเทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ

   

รวมเทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ 

 

  • เทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ เทคนิคที่ 1 หาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบ

สิ่งแรกก่อนที่จะทำการเตรียมสอบ พนักงงานคุมประพฤติได้นั้น จะต้องมีการหาข้อมูลต่างๆที่มีความเกี่ยวข้อง อาทิเช่น วัน เวลาในการสอบ สถานที่สอบ เนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมด ระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เพื่อที่เราจะสามารถวางแผน จัดสรรเวลาอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบได้อย่างลงตัว ทันเวลา 


  • เทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ เทคนิคที่ 2 จัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือให้เหมาะสม

หนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤตินั่นก็คือการแบ่งเวลาและจัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือให้มีความเหมาะสมกับตัวเรามากที่สุด อีกทั้งเราจะต้องมีวินัย ทำตามตารางที่เราจัดไว้ให้ได้เป็นประจำ เพื่อที่เราจะเตรียมสอบได้ทันเวลา ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ 


  • เทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ เทคนิคที่ 3 ศึกษาหาจุดอ่อน-จุดแข็งของตัวเอง

การหาจุดอ่อน-จุดแข็งของตัวเราเองนั้นจะสามารถช่วยให้เราจัดและแบ่งเวลาอ่านหนังสือได้อย่างเหมาะสม วิชาและหัวข้อไหยที่เป็นจุดอ่อน ไม่ถนัดของเราก็จะต้องเน้นและให้เวลากับส่วนนั้นเป็นพิเศษเพื่อที่จะสามารถแก้ไขจุดอ่อนออกไปได้ ส่วนที่เป็นจุดแข็ง ส่วนที่ถนัดของเราก็จะต้องมีการทบทวนเพิ่มเติมเพื่อให้เราเข้าใจได้มากยิ่งขึ้น

 

 

เทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ เทคนิคที่ 3 ศึกษาหาจุดอ่อน-จุดแข็งของตัวเอง  • เทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ เทคนิคที่ 4 มีการทำสรุปควบคู่ไปกับการอ่านหนังสือ

การทำสรุปหลังจากที่เราอ่านจบหนึ่งเรื่องหรือดูผ่านตามานั้น เป็นหนึ่งในเทคนิคที่จะช่วยให้เราสามารถจำเนื้อหาได้ง่ายและเป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังสามารถนำมาอ่านทบทวนได้อีกครั้ง ช่วยลดเวลาในการเตรียมสอบลงไปได้


  • เทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ เทคนิคที่ 5 ฝึกทำโจทย์และข้อสอบเก่าๆ

การทำข้อสอบเก่าจะช่วยให้เรานั้นได้มีความคุ้นชินกับข้อสอบ ทบทวนความรู้ของเรา รู้ว่าข้อสอบออกเน้นไปในเรื่องอะไรและสามารถช่วยทำให้เรานั้นมั่นใจในการทำข้อสอบและสามารถสอบผ่านได้อย่างง่ายดาย 

 

จบไปแล้วนะคะ กับความรู้ในเรื่องของรวมเทคนิคในการเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤติ ให้สอบผ่านอย่างมั่นใจ ที่เรานำมาให้ข้อมูลกับทุกคนในวันนี้ การเตรียมสอบ พนักงานคุมประพฤตินั้นเราจะต้องใส่ใจและให้ความสำคัญเพื่อที่จะสามารถสอบคัดเลือกผ่านไปได้ ทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ หากใครที่กำลังมองหาแหล่งหนังสือเตรียมสอบดีๆนั้น วันนี้เราก็มีมาแนะนำนั่นก็คือ Brain Media เป็นแหล่งคู่มือเตรียมสอบที่เป็นหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุม ละเอียด ครบถ้วน เป็นหนังสือที่ได้มาตรฐาน อ่านง่าย อธิบายเนื้อหาให้เข้าใจได้ในแต่ละวิชา ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาต่างๆที่ออกสอบได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมาพร้อมข้อสอบ แบบฝึกหัดให้ได้ลองทบทวนและฝึกฝนเพิ่มเติมอีกด้วย หากใครสนใจสามารถเลือกดูและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง Brain Media
บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย