บทความน่ารู้

แนวข้อสอบกฝผ.

รวมแนวข้อสอบกฟผ.พร้อมเทคนิคการอ่านหนังสือสอบให้ได้คะแนนดี!

ไฟฟ้าถือได้ว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญต่อการใช้ชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก เพราะถือได้ว่าเป็นตัวขับเคลื่อนอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้เป็นประจำก็ว่าได้ อีกทั้งยังเป็นแสงสว่างที่ช่วยส่องสว่างให้เราทำอะไรได้อย่างสะดวกมากขึ้น แต่รู้หรือไม่ว่ากว่าที่เราจะมีไฟฟ้าออกมาได้นั้น ต้องผ่านกระบวนการผลิตต่างๆออกมาอีกมากมายเลย ทั้งนี้คนที่คอยคุมก็มีหน้าที่ที่สำคัญเช่นกัน โดยจะต้องมีการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้ามาทำงานเสียก่อน ซึ่งอาชีพนี้เรียกกันว่าพนักงานของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) มีหน้าที่คอยรับผิดชอบผลิตและส่งพลังงานไฟฟ้าให้คนในประเทศรวมถึงประเทศข้างเคียงได้ใช้ การเตรียมตัวสอบจึงเป็นสิ่งสำคัญหากเรารู้ถึงแนวข้อสอบกฟผ.ก็จะช่วยให้เราเตรียมตัวได้ถูกจุด วันนี้เราจึงนำรวมแนวข้อสอบกฟผ.พร้อมเทคนิคดีๆในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ อ่านอย่างไรให้ได้คะแนนตามที่หวังมาฝากกัน เราไปดูได้เลย

แนวข้อสอบกฟผ.คืออะไร

แนวข้อสอบกฟผ.หรือที่รู้จักกันในชื่อของแนวข้อสอบของการไฟฟ้าฝ่ายการผลิตแห่งประเทศไทย เป็นข้อสอบที่ใช่ในการสอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในส่วนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โดยจะปฏิบัติงานร่วมกับกระทรวงพลังงาน มีหน้าที่ในการผลิตและทำการส่งไฟฟ้าให้กับคนในประเทศไทยและประเทศใกล้เคียงได้ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันต่างๆ เพื่อให้ภายในประเทศมีไฟฟ้าที่เพียงพอต่อการใช้งาน รวมถึงจัดจำหน่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง และผู้ใช้พลังงานไฟฟ้ารายอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการดูแลทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าอีกด้วย

แนวข้อสอบกฟผ.มีอะไรบ้าง

แนวข้อสอบกฟผ.จะมีวิชาที่ออกสอบหลักๆทั้งหมด 3 วิชาด้วยกัน ได้แก่ ข้อสอบทดสอบความรู้ในเชิงเชาวน์ปัญญา ข้อสอบด้านเชิงจิตวิทยา ข้อสอบวิชาเฉพาะ โดยการสอบจะแบ่งออกได้เป็น 3 รอบ การสอบในแต่ละรอบจะมีความแตกต่างกันและมีแนวข้อสอบกฟผ.ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละรอบ ดังนี้

การสอบรอบที่ 1 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ความรู้ความสามารถในด้านของเชาวน์ปัญญาและความถนัด มีแนวข้อสอบกฟผ.ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาไทยและการคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์ การใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การตีความ จับใจความและสรุปความ ความรู้ในเรื่องคณิตศาสตร์ ตรรกศาสตร์ รวมไปถึงความน่าจะเป็น 

การสอบรอบที่ 2 การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เป็นแนวข้อสอบที่วัดความรู้เกี่ยวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) รวมไปถึงพระราชบัญญัติที่ใช้ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า

การสอบรอบที่ 3 การสอบสัมภาษณ์ เป็นแนวข้อสอบที่ใช้ในการวัดถึงทักษะส่วนตัวและประวัติส่วนตัว เหตุผลในการสมัครงาน ประวัติการทำงาน รวมไปถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ) 

แนวข้อสอบกฟผ.ออกสอบในรายวิชาอะไรบ้าง 

 • กฎหมายและพระราชบัญญัติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)
 • ข้อสอบวัดความรู้ความสามารถในด้านของเชาวน์ปัญญาและความถนัด (Aptitude)
 • ข้อสอบวัดความรู้ความสามารถในรายวิชาภาษาอังกฤษ
 • ข้อสอบวัดความรู้ในเรื่องของความหมายและความสำคัญของบุคลิกภาพ (personality)
 • ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้าผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 • ข้อสอบเพื่อทดสอบการพัฒนาบุคลิกภาพ (Personality Test)

เตรียมตัวสอบอย่างไรให้สามารถทำข้อสอบได้คพแนนตามที่หวัง

 1. ติดตามข่าวสารและการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสอบ เพื่อที่เราจะเตรียมตัวสอบได้ทันเวลา จัดสรรเวลาได้อย่างเหมาะสม และไม่พลาดข่าวสารที่สำคัญ
 2. ศึกษาหาแนวข้อสอบกฟผ.ที่ออกสอบ ว่าข้อสอบที่ออกสอบนั้นออกสอบในเรื่องอะไรบ้าง ข้อสอบในแต่ละส่วนนั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เพื่อที่เราจะอ่านหนังสือและเตรียมตัวสอบได้อย่างตรงประเด็น ตรงจุด เจาะเนื้อหาที่สอบได้อย่างแม่นยำและเตรียมตัวสอบให้พร้อมได้
 3. ตั้งเป้าหมายในการสอบ จะสามารถช่วยให้เรามีความกระตือรือร้น มีความมุ่งมั่นที่จะทำตามเป้าหมายให้สำเร็จ เมื่อมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วนั้น ก็สามารถลุยได้เต็มที่เพื่อที่จะทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายไปได้
 4. หาหนังสือคู่มือเตรียมสอบมาอ่านและจัดสรรเวลาอ่านให้เหมาะสม โดยเราจะต้องเลือกหนังสือที่มีแนวข้อสอบกฟผ.ที่ครบถ้วน วิเคราะห์จุดอ่อนและจุดแข็งของเรา จัดสรรเวลาอ่านหนังสือให้เหมาะสม วิชาไหนที่เราถนัดน้อยที่สุดก็ให้ความสำคัญกับวิชานั้นมากที่สุด มีเวลาให้ร่างกายได้พักผ่อนและทำกิจกรรมอื่นๆควบคู่กันไป
 5. ฝึกทำโจทย์เพิ่มเติม ข้อสอบเก่าหรือโจทย์ต่างๆเป็นตัวช่วยอย่างดีที่จะทำให้เราสามารถทำข้อสอบได้ สามารถประเมินความรู้และช่วยทบทวนความรู้ที่เราอ่านมา อีกทั้งยังช่วยให้เราคุ้นเคยกับข้อสอบได้อีกด้วย 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับรวมแนวข้อสอบกฟผ.พร้อมเทคนิคดีๆในการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบ อ่านอย่างไรให้ได้คะแนนตามที่หวัง ที่เราได้นำมาเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนในวันนี้ แนวข้อสอบกฟผ.ในแต่ละรอบนั้นมีความแตกต่างกันออกไป รวมไปถึงเนื้อหาและความยาก-ง่ายก็แตกต่างกันออกไปด้วย การศึกษาหาข้อมูลและการเตรียมตัวสอบนั้นจึงเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อที่เราจะเตรียมตัวสอบให้ได้ผลลัพธ์ตามที่เราคาดหวังและสอบติดได้ทำงานตามตั้งใจ ซึ่งการเลือกหนังสือก็เป็นสิ่งที่ควรวิเคราะห์และตัดสินใจให้ดี ควรเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่จะสอบอย่างครบถ้วน มีความละเอียด เจาะประเด็นที่ต้องการได้ อ่านง่ายทำความเข้าใจได้ง่าย ได้มาตรฐานและมีโจทย์ให้เราได้ลองฝึกฝน ซึ่งหากใครกำลังมองหา เราขอแนะนำ Brain Media เป็นหนังสือที่สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี หากใครสนใจสามารถเลือกดูและสอบถามเพิ่มเติมได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย