บทความน่ารู้

หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

หนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เลือกอย่างไรให้ทำข้อสอบได้

ในประเทศไทยเรานั้นมีอาชีพหลากหลายมากมาย ซึ่งอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเงินก็มีเกิดขึ้นมาเช่นกัน โดยอาชีพที่เกี่ยวข้องทางด้านการเงินนั้นหลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ซึ่งเป็นอาชีพที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบและความรู้เป็นอย่างมากในการประกอบอาชีพ จึงเกิดการสอบคัดเลือกเพื่อรับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเข้ามาปฏิบัติงาน ความใฝ่ฝันของบางคนก็คงอยากจะทำงานในด้านนี้ จึงอยากที่จะสอบผ่านเพื่อได้ประกอบอาชีพ การเตรียมตัวจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมาก หากใครที่กำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีอยู่วันนี้เรามีเทคนิคในการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เลือกอย่างไรให้ทำข้อสอบได้ มาฝากสำหรับใครที่กำลังตามหาหนังสือให้ถูกใจอยู่ เพื่อเตรียมสอบและได้ความรู้เพียงพอต่อการสอบ ถ้าอยากรู้จะมีเทคนิคอะไรบ้างไรดูได้เลย

เทคนิคในการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทคนิคที่ 1 

เลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีที่มีเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วน และมีการอัปเดตข้อมูลและความรู้ให้เป็นปัจจุบันมากที่สุด ซึ่งหนังสือที่ดีจะต้องมีเนื้อหาที่อยู่ในขอบเขตเนื้อเรื่องที่เราจะต้องสอบ ไม่ออกนอกเรื่องจนทำให้เราเสียเวลาในการเตรียมตัวสอบ มีการอธิบายอย่างละเอียดเพื่อที่เราจะเข้าใจที่มาที่ไปของเนื้อหาที่ออกสอบและจำได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเนื้อหาที่มักออกสอบในข้อสอบของเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีก็จะมีดังนี้

 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ
 • พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
 • ความรู้เกี่ยวกับบัญชี      
 •  การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน        
 •  หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย             
 • หลักการและนโยบายการบัญชีภาครัฐ       
 • ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากร
 • ความรู้เกี่ยวกับการประมวลรัษฎากร
 • พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ
 • ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง

โดยเนื้อหาเหล่านี้เป็นหัวข้อของแนวข้อสอบที่มักจะนำมาออกสอบ ก่อนที่เราจะทำการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เราก็ควรที่จะตรวจสอบก่อนว่าภายในหนังสือมีเนื้อหาเหล่านี้หรือไม่

เทคนิคในการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทคนิคที่ 2

เลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีที่มีข้อสอบให้เราได้ลองฝึกทำ มีโจทย์หรือแบบฝึกหัดที่มาพร้อมกับเฉลยอย่างละเอียด เพื่อให้เราเข้าใจหากเราตอบผิดก็จะสามารถรู้ที่มาที่ไปของคำตอบและให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมได้ นอกจากนี้ยังเหมาะสำหรับใครที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อย แต่ต้องการให้รู้เนื้อหาที่จะต้องสอบมาก การทำข้อสอบเก่าๆก็จะสามารถช่วยให้เราจับแนวข้อสอบที่จะออกได้ และเราก็จะสามารถทำข้อสอบได้ด้วย นอกจากนี้หนังสือเตรียมสอบบางเล่มอาจจะมีการแบ่งรายวิชา หรือหมวดหมู่ต่างๆเพื่อให้เราแบ่งอ่านในส่วนที่ต้องการได้อีกด้วย 

เทคนิคในการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทคนิคที่ 3

เลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีในส่วนเนื้อหาที่เราต้องการเน้นเฉพาะเจาะจง ก่อนที่เราจะทำการเลือกซื้อหนังสือต่างๆ เราควรประเมินระดับความรู้ของเราเสียก่อนว่าเรามีจุดเด่นในเนื้อหาอะไรและมีจุดด้อยไหนที่ต้องการเก็บเนื้อหาให้เราเข้าใจมากที่สุด จากนั้นบางคนอาจจะอยากเข้าใจเนื้อหาที่เป็นจุดด้อยของเราให้ละเอียดกว่าเดิม ก็เลือกหนังสือเตรียมสอบที่มีวิชานั้นเจาะจง เพื่อแก้ไขจุดบกพร่องของเรา อีกทั้งยังช่วยลดเวลาให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากที่สุดอีกด้วย เพราะไม่ต้องไปเก็บเนื้อหาในส่วนที่เราเข้าใจอยู่แล้วใหม่อีกครั้งหนึ่ง

เทคนิคในการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทคนิคที่ 4

เลือกหนังสือตามสไตล์การอ่านหนังสือของเรา บางคนอาจจะชอบการอ่านหนังสือที่มีเนื้อหาแบบรรยายโดยที่ไม่มีรูปภาพประกอบ บางคนอาจจะชอบอ่านหนังสือที่มีการสรุปใจความสำคัญมาให้ หรือบางคนก็อาจจะชื่นชอบหนังสือที่มีรูปภาพประกอบให้เราเข้าใจเนื้อหาเป็นภาพได้ ก่อนที่จะทำการซื้อหนังสือสักเล่มเราก็ควรเลือกเล่มที่เราถูกใจ อ่านแล้วเข้าใจ ทำให้เราอยากอ่านหนังสือและทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ 

เทคนิคในการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีเทคนิคที่ 5 

เลือกหนังสือที่มีเนื้อหาและคุณภาพที่มีคุ้มค่าเหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายไป เน้นดูว่าเล่มไหนให้เนื้อหามากน้อยกว่ากัน มีการสรุปใจความสำคัญมาให้หรือไม่ มีแนวข้อสอบที่จำเป็นไหม เล่มไหนมีจำนวนข้อสอบให้ลองทำมากกว่ากัน เพราะหนังสือแต่ละเล่มก็จะมีความแตกต่างกันออกไป เราจึงควรเลือกหนังสือที่รู้สึกว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปให้มากที่สุด 


เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเทคนิคในการเลือกหนังสือเตรียมสอบเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เลือกอย่างไรให้ทำข้อสอบได้ที่เรานำมาแนะนำให้กับทุกคนในวันนี้ การเลือกหนังสือก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เราต้องให้ความใส่ใจ เพราะหนังสือก็เป็นตัวช่วยหนึ่งของเราที่จะช่วยให้เราสามารถทำข้อสอบได้ หากใครังเลือกไม่ถูกว่าควรเลือกเล่มไหนดี ลองนำเทคนิคที่เราได้นำมาฝากไปลองใช้กันดูนะคะ สำหรับใครที่กำลังตามหาหนังสือ เราต้องขอแนะนำที่ Brain Media เลยเป็นศูนย์รวมหนังสือเตรียมสอบทางราชการที่มีเนื้อหาที่มีความละเอียด ครบถ้วนอ่านง่าย เป็นหนังสือที่ได้มาตรฐาน มีความคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอน และที่สำคัญมีข้อสอบจริงให้เราได้ลองฝึกฝนทำกันด้วย หากใครสนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือเลือกดูได้ทาง https://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย