บทความน่ารู้

เตรียมตัวสอบราชการ 65

มาเรียนรู้..ขั้นตอนการสมัครสอบราชการ 65 มีขั้นตอนอย่างไรบ้าง?

สำหรับใครที่กำลังจะเตรียมตัวเพื่อสอบราชการ65 นี้อยู่ แต่ยังไม่ทราบถึงขั้นตอนของการสมัครสอบราชการ65 ว่ามีขั้นตอนอย่างไร และต้องใช้อะไรบ้างในการสมัครสอบ บทความนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเรียนรู้พร้อมกันว่า ขั้นตอนการสมัครสอบราชการ65 ต้องทำอย่างไร ? ไปอ่านกันเลย 

ขั้นตอนการสมัครสอบราชการ 65

1.อ่านประกาศรับสมัคร

2.กรอกข้อมูลสมัครสอบและพิ้งแบบฟอร์มชำระเงิน

3.ชำระเงินและค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ

4.ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

5.อัพโหลดรูปถ่าย และ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

ขั้นตอนการสมัครสอบราชการ 65 และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน

1.เริ่มจากเข้าเว็บไซต์ job3.ocsc.co.th โดยเลือกหัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 สำหรับในระดับ ปวช ปวส ป.ตรี และ ป.โท

2.กรอกข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อตรวจสอบ การสอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ของผู้สมัครสอบ เสร็จแล้วทำการกรอกข้อมูลการสมัครสอบ และเลือกศูนย์สอบ และเมื่อยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถทำการเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขใดๆได้ ระบบจะกำหนดแบบฟอร์มการชำระเงิน ให้โดยอัตโนมัติ และในกรณีที่นั่งสอบในศูนย์สอบ ที่ประสงค์จะเลือกเต็มตามจำนวนที่กำหนด ผู้สมัครสอบสามารถที่จะเลือกศูนย์สอบอื่น ที่ยังมีที่นั่งสอบเหลืออยู่ แต่หากไม่สามารถเลือกศูนย์สอบได้ เนื่องจากที่นั่งสอบเต็มทุกศูนย์ ผู้สนใจสมัครสอบอาจตรวจสอบศูนย์สอบ ที่ว่าง ได้ในอีกวันถัดไป เมื่อมีผู้ไม่ชำระเงินภายในวัน และเวลาที่กำหนด นอกจากนี้สำหรับผู้ที่สมัครสอบแล้วไม่ชำระเงินภายในวัน และเวลาที่กำหนด ระบบจะยกเลิกการจองศูนย์สอบโดยอัตโนมัติ ซึ่งทำให้ที่นั่งสอบในส่วนสอบนั้นว่าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครสอบ อื่น สามารถสมัครสอบได้อีก โดยผู้สนใจสมัครสอบอาจตรวจสอบศูนย์สอบที่ว่าง ได้ตั้งแต่เวลา 08:00 น. เป็นต้นไป และสามารถกรอกข้อมูลการสมัครสอบ ได้ ในเวลา 8.30 น.ของทุกวัน จนถึงวันที่ปิดรับสมัคร หรือ จนกว่าที่นั่งสอบจัดเต็มทุกศูนย์สอบ

3.ระบบจะแสดงคิวอาร์โค้ด ให้ผู้สมัครสอบสามารถสแกนชำระเงินผ่านแอพพลิเคชั่น krungthai next หรือ เป๋าตัง ได้ทันที หรือสามารถพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินลงในกระดาษขนาดA4 เพื่อชำระเงินในภายหลัง หรือหากไม่มีเครื่องพิมพ์ในขณะนั้น ให้บันทึกข้อมูลเก็บไว้ในรูปแบบไฟล์ลงในสื่อบันทึกข้อมูล ในกรณีที่แบบฟอร์มชำระเงินสูญหาย หรือกรอกข้อมูลการสมัครสอบแล้วแต่ยังไม่ได้พิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงิน ผู้สมัครสอบสามารถเข้าไปค้นหา และพิมพ์แบบฟอร์มการชำระเงินใหม่ได้ ในขั้นตอนนี้ผู้สมัครสอบราชการ65 จะไม่สามารถแก้ไขเลขประจำตัว และศูนย์สอบได้ ในกรณีหากไม่พบแบบฟอร์มการชำระเงิน แสดงว่าท่านอาจจะสมัครสอบไม่ครบถ้วนตามขั้นตอน ให้ท่านไปที่ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ หากมีเครื่องหมายถูกที่หัวข้อสมัครสอบ แสดงว่าท่านสมัครสอบแล้ว ให้ท่านคลิกที่ แบบฟอร์มการชำระเงินจะปรากฏแบบฟอร์มการชำระเงิน แต่หากไม่พบข้อมูลให้ท่านสมัครสอบใหม่

ช่องทางการชำระเงินการสมัครสอบราชการ 65

สามารถเลือกช่องทางการชำระเงินได้ ดังต่อไปนี้

  • ทางแอพพลิเคชั่น Krungthai next หรือเป๋าตัง โดยสแกนคิวอาร์โค้ด ได้ตั้งแต่เวลา 00.01-22.00น. ของทุกวัน และระบบจะปิดให้บริการทุกวันในช่วงเวลา 22.01-00.00 น
  • ทางเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศภายในวันและเวลาทำการของธนาคาร
  • ทางตู้เอทีเอ็มของธนาคารกรุงไทย ได้ตั้งแต่เวลา 01.00-22.00น. ของทุกวัน และระบบจะปิดให้บริการทุกวันในช่วงเวลา 22.01-00.00น.

ในกรณีพบปัญหาการชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่นหรือทางตู้เอทีเอ็มให้โทร 02-111-1111

เมื่อชำระเงินเสร็จแล้วให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบหลักฐานการชำระเงินหากไม่ถูกต้องโปรดแจ้งธนาคารให้แก้ไขในทันที

ขั้นตอนการตรวจสอบสถานะการสมัครสอบราชการ 65

หลังจากชำระเงินค่าธรรมเนียมการสมัครสอบแล้วหนึ่งวัน ให้ผู้สมัครสอบดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อ สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเลือกตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ

2.กรอกเลขประจำตัวประชาชน พร้อมทั้งกรอกเลขและตัวอักษรที่เห็นบนหน้าจอ แล้วคลิกค้นหา

3.ชื่อนามสกุลศูนย์สอบจะปรากฏ และมีเครื่องหมายถูกหน้าหัวข้อที่ท่านดำเนินการแล้ว หรือเครื่องหมาย กากบาทที่หน้าหัวข้อที่ท่านยังไม่ดำเนินการ การสมัครสอบจะเสร็จสมบูรณ์ เมื่อมีเครื่องหมายถูกในทุกหัวข้อ

ขั้นตอนการอัพโหลดรูปถ่าย และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบราชการ 65

 

เมื่อสำนักงาน ก.พ.ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้วให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1.ให้เข้าเว็บไซต์ที่หัวข้อสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 สำหรับระดับปริญญาตรีและปริญญาโท และเลือกอัพโหลดรูปถ่าย

2.เลือกไฟล์รูปถ่ายที่ถูกต้องตามประกาศรับสมัคร แล้วคลิกอัพโหลดรูป

3.หลังจากอัพโหลดรูปแล้วภายในสามวันทำการให้เข้าเว็บไซต์ และเลือกค้นหาสถานที่สอบ พร้อมพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

4.กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวเลขและตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ แล้วคิดค้นหา

5.ชื่อนามสกุลศูนย์สอบที่สมัครสอบจะปรากฏ เสร็จแล้วคลิกไปที่ พิมพ์บัตรประจำตัวสอบ

6.ให้ปฎิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุอยู่ในบัตรประจำตัวสอบให้ครบถ้วน

7.หากระบบขึ้นว่า ไม่พบข้อมูลการสมัครสอบ ให้ตรวจสอบ ว่ากรอกเลขประจำตัวประชาชน ถูกต้องหรือไม่ หรือให้คลิกที่หัวข้อ ตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ อีกครั้ง

หากผู้สมัครสอบท่านใดไม่ทราบว่าได้ดำเนินการถึงขั้นตอนใดแล้ว สามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ หัวข้อย่อยๆตรวจสอบสถานะการสมัครสอบ แล้วกรอกเลขประจำตัวประชาชน และกรอกตัวเลขและตัวอักษรที่เห็นบนหน้าเว็บ คลิกไปที่ ค้นหา เมื่อเข้าไปแล้วจะปรากฏข้อมูลการสมัครสอบของท่าน โดยการสมัครสอบที่สมบูรณ์ จะต้องมีเครื่องหมายถูกหน้าข้อความชำระเงิน แต่หากพบว่ามีเครื่องหมายกากบาท หน้าข้อความใดให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้

  • พบเครื่องหมายกากบาทที่หน้าข้อความชำระเงิน ให้คลิกไปที่ เมนูแบบฟอร์มการชำระเงิน หรือค้นหาแบบฟอร์มการชำระเงิน เพื่อพิมพ์แบบฟอร์ม และนำไปชำระเงิน กรณีพบปัญหาการชำระเงินผ่านทางแอพพลิเคชั่น หรือเอทีเอ็มให้โทร 02-111-1111
  • การอัพโหลดรูปถ่าย และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ จะดำเนินการได้เมื่อสำนักงานก.พ. ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบแล้ว โดยให้คลิกที่อัพโหลดรูปถ่าย แล้วอัพโหลดรูปถ่าย จากนั้นภายในสามวันทำการ ให้เข้าไปคลิกที่ ค้นหาสถานะที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ เพื่อพิมพ์บัตรประจำตัวสอบราชการ65

ทั้งหมดนี้คือขั้นตอนการสมัครสอบราชการ 65 ที่เรานำมาฝากเพื่อนๆ หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้และทราบถึงขั้นตอนการสมัครสอบราชการ 65แล้วนะคะ สำหรับใครที่จะสมัครสอบราชการ65นี้ ก็สามารถทำตามขั้นตอนที่เรานำมาให้อ่านในข้างต้นได้เลยค่ะ แต่หากใครกำลังมองหาหนังสือสำหรับการสอบราชการ อยู่ล่ะก็ เราขอแนะนำ Brain media ให้บริการจำหน่ายหนังสือสอบราชการสำหรับการเตรียมตัวสอบเข้าบรรจุงานราชการ ตามหน่วยงานของประเทศไทย ที่มาพร้อมกับแนวข้อสอบเสมือนจริงมาพร้อมเฉลย เพื่อเตรียมตัวรับมือกับสนามสอบจริง และเพิ่มคะแนนให้ถึงเป้าหมาย สำหรับผู้ที่เคยสอบแล้ว แต่คะแนนยังไม่เป็นที่น่าพอใจ อีกทั้งยังมีหนังสือสอบที่ครอบคลุมหลากหลายหน่วยงานราชการ สนใจคลิกเลยที่เว็ปไซต์  https://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย