บทความน่ารู้

การสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการ

การสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการเป็นอย่างไร ยากจริงมั้ย มาดูกัน!

หนึ่งในการสอบซึ่งถ้าหากใครที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับราชการจะต้องผ่านการสอบนี้ไปให้ได้ทุกคน ก็คือการสอบก.พ.หรือที่เรียกกันว่าการสอบงานราชการนั่นเอง ซึ่งการสอบงานราชการถือได้ว่าเป็นใบเบิกทางก่อนที่จะเข้ารับราชการ มีทั้งการสอบก.พ.ในภาค ก. ภาค ข.และภาค ค. ซึ่งการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการจะเป็นการสอบในภาค ค. โดยบุคคลที่จะสอบในภาคนี้ได้จะต้องสอบให้ผ่านในภาค ก.และ ภาค ข. เสียก่อน โดยการเตรียมตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ให้ดูเป็นธรรมชาติมากที่สุดก็เป็นสิ่งที่สำคัญ วันนี้เราจึงได้นำ เทคนิคในการเตรียมตัวสอบสำหรับการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการอย่างไร ให้ตอบคำถามได้ตรงใจ เป็นธรรมชาติมากที่สุด มาฝากใครที่กำลังจะต้องสอบสัมภาษณ์กัน เพื่อที่จะสอบผ่านและเข้ารับราชการได้ ถ้าอยากรู้แล้วว่าจะต้องเตรียมตัวอะไรบ้างเราไปลองดูพร้อมกันได้เลย 

การสอบก.พ.คืออะไร มีกี่รอบที่จะต้องสอบ

การสอบก.พ.เป็นการสอบที่อยู่ภายใต้การดูแลของสำนักงานก.พ.(OCSC) ซึ่งเป็นการสอบที่ใช้ในการสอบเพื่อวัดประเมินผล ประเมินผลและใช้ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าบรรจุประกอบอาชีพราชการ โดยจะต้องประกอบอาชีพตามนโยบาลการทำงานของฝ่ายรัฐบาลได้เป็นอย่างดี มีประสิทธิภาพ ซึ่งการสอบก.พ.จะเป็นการสอบที่แบ่งแยกความยาก-ง่ายตามวุฒิการศึกษาและแตกต่างกันออกไปตามอาชีพ โดยการสอบก.พ.จะแบ่งออกได้เป็น 3 รอบหรือที่เรียกกันว่าภาคของการสอบก.พ.แบ่งได้เป็น ภาคก. การสอบความรู้ทั่วไป ภาค ข. การสอบเฉพาะตำแหน่ง และภาค ค. การสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการ ดังนี้

  • การสอบก.พ.ภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยจะประกอบไปด้วยวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย สามารถแบ่งออกได้เป็น ด้านการคิดวิเคราะห์ในด้านภาษา ด้านการคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรมและด้านการคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นก้าวแรกในการสอบเพื่อวัดความรู้ของเรา โดยเราจะต้องสอบผ่านในภาค ก. ให้ได้เสียก่อนถึงจะสอบในภาค ข. และ ภาค ค.ต่อไปได้ 
  • การสอบก.พ.ภาค ข. เป็นการสอบวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง โดยจะต้องสอบผ่านข้อสอบก.พ.ในภาค ก. เสียก่อน โดยหน่วยงานราชการตำแหน่งนั้นๆจะเป็นผู้ที่เปิดรับสมัครสอบ อาจจะเป็นข้อสอบเพื่อวัดความรู้หรือเป็นการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งนั้นก็ได้เช่นกัน
  • การสอบก.พ.ภาค ค.เป็นการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการ ซึ่งผู้ที่จะเข้าสอบได้จะต้องสอบผ่านในภาค ก.และภาค ข.เสียก่อน โดยผู้ที่จัดสอบสัมภาษณ์งานราชการจะเป็นหน่วยงานต้นสังกัดของตำแหน่งนั้น แต่นอกจากการสัมภาษณ์งานราชการแล้วนั้นอาจจะมีการทดสอบเรื่องของจิตใจ จิตวิทยาและสมรรถภาพทางร่างกายก็ได้เช่นกัน

เตรียมตัวเกี่ยวกับการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการอย่างไรดี 

  1. ควรเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการให้ละเอียด ครบถ้วน อาทิเช่นข้อมูลทางด้านวิชาการ ลัษณะงานที่จะต้องปฏิบัติในตำแหน่งอาชีพที่จะเลือกสอบ ข้อมูลทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่เราไปสอบสัมภาษณ์ ข้อนี้จะช่วยให้เรารู้ถึงข้อมูลที่สำคัญของการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการได้เป็นอย่างดี มั่นใจที่จะตอบ และแสดงถึงความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะใฝ่หาข้อมูลในหน่วยงานและตำแหน่งที่เราสนใจนั่นเอง
  2. เตรียมเอกสารที่สำคัญในการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการ ทั้งบัตรประจำตัวประชาชนพร้อมสำเนา บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ สำเนาทะเบียนบ้าน ปริญญาบัตรหรือวุฒิบัตร ใบเฉพาะวิชาชีพและเอกสารอื่นๆที่สำคัญ เตรียมไปให้พร้อมในวันที่เราต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อใช้ยืนยันตัวตน
  3. วางแผนและจัดการเวลาให้มีความเหมาะสมและพอดี จัดตารางเวลาให้ดีมากที่สุด เผื่อเวลาเดินทางในการไปให้ถึงสนามสิบและหน้าห้องสอบไว้บ้างเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องรีบมากจนลนจนเกินไป เพราะถ้าหากไปสายก็อาจจะทำให้เราถูกตัดสิทธิ์การสอบออกไปได้ ทั้งนี้รวมไปถึงตรวจสอบในเรื่องของลำดับที่นั่งสอบและห้องสอบด้วย
  4. สรุปในเรื่องที่จะต้องเตรียม เตรียมคำตอบเอาไว้อาจจะเป็นการจดคำตอบและคำถามที่อาจจะถามได้บ่อย โดยศึกษาได้จากหนังสือเตรียมสอบว่าจะออกคำถามอะไรได้บ้าง หรือส่วนมากจะถามเกี่ยวกับอะไรเพื่อที่เราจะเตรียมตัวตอบได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง 
  5. ฝึกตอบคำถามหน้ากระจก เพื่อที่ถึงเวลาในการสอบสัมภาษณ์เราจะไม่เขินอาย ไม่ตอบติดขัด ตอบคำถามอย่างเป็นตัวเอง ดูมั่นใจและมีความเป็นธรรมชาติมากที่สุด แสดงถึงตัวเราเองมากที่สุดเพื่อดึงดูดใจกรรมการให้เราสอบผ่านและบรรจุเข้ารับราชการได้เป็นอย่างดี 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเตรียมตัวสอบสำหรับการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการอย่างไร ให้ตอบคำถามได้ตรงใจ เป็นธรรมชาติมากที่สุดที่เราได้นำมาฝากให้คนที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการสอบสัมภาษณ์งานข้าราชการในวันนี้ การสอบสัมภาษณ์เป็นการวัดทักษะและไหวพริบ รวมไปถึงการเตรียมตัวเป็นอย่างดี การสอบสัมภาษณ์เราควรตอบคำถามอย่างเป็นตัวเองมากที่สุด เป็นธรรมชาติมากที่สุด ไม่ติดขัดเพื่อแสดงถึงความพร้อมในการทำงานของเรา ซึ่งหากใครที่จะต้องสอบงานราชการแต่ยังไม่มีคู่มือเตรียมสอบเราขอแนะนำ brain media เป็นคู่มือเตรียมสอบราชการที่มีคุณภาพ มีความละเอียด อ่านเข้าใจได้ง่าย สามารถตอบโจทย์ให้กับคนที่เตรียมสอบได้อย่างแน่นอน อีกทั้งยังเป็นหนังสือที่มีความทันสมัยอีกด้วย ซึ่งหากใครสนใจสามารเลือกดูได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย