บทความน่ารู้

หนังสือสอบนิติกร

เทคนิคในการเลือกหนังสือสอบนิติกรพร้อมเกร็ดความรู้ดีๆต้องสอบเรื่องอะไรบ้าง

รู้หรือไม่ว่าข้าราชการนั้นสามารถแบ่งแยกย่อยออกไปได้หลายอาชีพหลายตำแหน่ง หนึ่งในอาชีพที่คนต่างให้ความสนใจนั่นก็คือ อาชีพนิติกร เป็นอาชีพที่มีความเกี่ยวข้องกับการพิจารณาคดีในศาลทำหน้าที่รวบรวมข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐานตลอดจนกฎหมายเพื่อใช้ในการพิจารณาคดี ซึ่งไม่ใช่ว่าใครก็จะเป็นนิติกรกันได้ง่ายๆ จะต้องมีการสอบแข่งขันคัดเลือกเข้ามา การเตรียมตัวหากเรามีหนังสือสอบนิติกรดีๆสักเล่มก็เป็นเครื่องมือที่ดีสำหรับเราได้ วันนี้เราจึงนำความรู้ในเรื่องเทคนิคในการเลือกหนังสือสอบนิติกรพร้อมเกร็ดความรู้ดีๆต้องสอบเรื่องอะไรบ้าง มาฝากคนที่กำลังมองหาหนังสือสอบนิติกรอยู่ จะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันได้เลย 

 

สอบนิติกรต้องสอบอะไรบ้าง?

 

สอบนิติกรต้องสอบอะไรบ้าง?

ก่อนที่เราจะทำการเลือกหนังสือสอบนิติกรได้นั้นเราจะต้องรู้ก่อนว่าการสอบนอตอกรจะต้องสอบในเรื่องอะไรบ้างและแบ่งการสอบออกเป็นกี่รอบ ซึ่งมีด้วยกันดังนี้ 

    • การสอบก.พ.ในภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป โดยจะเป็นจุดเริ่มต้นของการสอบบรรจุข้าราชการทั้งหมด แบ่งการสอบออกเป็น 3 วิชาด้วยกัน คือ 1.วิชาความรู้และความสามารถทั่วไป สอบในรายวิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์ ซึ่งแบ่งย่อยอออกได้เป็น 3 ส่วน คือ การวิเคราะห์เชิงภาษา (วิชาภาษาไทย) การวิเคราะห์เชิงปริมาณ (วิชาคณิตศาสตร์) และการวิเคราะห์เชิงนามธรรม (การเชื่อมโยงความสัมพันธ์) 2.วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ 3.วิชาที่เป็นความรู้ในเรื่องของลักษณะในการเป็นข้าราชการที่ดี
    • การสอบก.พ.ในภาค ข. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งการสอบนิติกรนั้นจะมีหัวข้อที่ต้องอ่านเพิ่มเติม อาทิเช่น ความรู้ด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์, ความรู้ที่เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ” ของตำแหน่งนิติกร, พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ, รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน, พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่และพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง เป็นต้น ซึ่งการเลือกหนังสือสอบนิติกรจะต้องเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมด
    • การสอบก.พ.ในภาค ค. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง แต่จะเป็นการสอบสัมภาษณ์ สอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่ง นอกจากนี้อาจจะมีการทดสอบในด้านอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องได้ เช่น การทดสอบด้านจิตวิทยา หรือ การทดสอบร่างกาย

 

เทคนิคในการเลือกหนังสือสอบนิติกร

 

เทคนิคในการเลือกหนังสือสอบนิติกร 

 

1.เลือกหนังสือสอบนิติกรที่มีรายวิชาที่ต้องการเน้นมากที่สุด เนื่องจากการสอบนิติกรนั้นมีหลากหลายวิชาที่เราจะต้องสอบ ก่อนที่เราจะตัดสินใจเลือกหนังสือสอบนิติกรสักหนึ่งเล่มเราควรวัดระดับความรู้ หาจุดอ่อน จุดแข็งของเราเสียก่อนว่าเราถนัดหรือไม่ถนัดวิชาอะไร เพื่อที่จะเลือกหนังสือได้ถูกต้อง โดยการเลือกหนังสือตามวิชาที่เราต้องการเน้นนั้นเหมาะสำหรับคนที่มั่นใจในรายวิชาที่เราถนัดแล้ว แต่อาจจะไม่รู้ในบางรายวิชาและต้องการทำคะแนนให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นการเน้นจุดอ่อนและเติมจุดแข็งตัวเอง

2.เลือกหนังสือสอบนิติกรที่เน้นการทำโจทย์ ข้อสอบเก่า และทำแบบฝึกหัด โดยภายในหนังสือนั้นจะต้องมีเฉลยควบคู่กับข้อสอบที่มีการอธิบายอย่างละเอียด เพื่อให้เราทราบถึงที่มาที่ไปของคำตอบได้ เป็นโจทย์และข้อสอบที่ผู้เขียนได้ทำการเกร็งเนื้อหามาให้แล้ว เพื่อที่เราจะอ่านได้ง่ายและตรงจุดมากยิ่งขึ้น การเลือกหนังสือที่เน้นการทำโจทย์ ทำข้อสอบเก่าและแบบฝึกหัดนั้นเหมาะสมกับคนที่ไม่ชอบการอ่านหนังสือที่มีการบรรยายยาวๆ มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อยและต้องการเก็บเนื้อหาให้ครบและเร็วมากที่สุด

3.เลือกหนังสือสอบนิติกรที่มีการอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียด สำหรับใครที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบมากและต้องการที่จะเก็บเนื้อหาที่ออกสอบทั้งหมดอย่างละเอียด ควรเลือกหนังสือที่มีการอธิบายเนื้อหาทั้งหมด สรุปเนื้อหาและเขียนมาในรูปแบบของการบรรยาย หรืออาจจะเป็นหนังสือที่มีการสรุปเป็นหัวข้อเพื่อให้เข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้น แบ่งตามหมวดหมู่รายวิชา แต่เนื้อหาที่มีนั้นจะต้องอยู่ในขอบเขตของข้อสอบ ก็จะช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ การเลือกหนังสือแบบนี้เหมาะสำหรับคนที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบมาก ต้องการเข้าใจเนื้อหาทั้งหมด รู้ถึงที่มาที่ไปของคำตอบของข้อสอบ

4.เลือกหนังสือสอบนิติกรที่มีความทันสมัย อัปเดตเป็นปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา ในแต่ละปีนั้นมีเนื้อหาของข้อสอบที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น หรือมักจะมีกฎหมายที่มีการแก้ไขใหม่อยู่เรื่อย ๆ ให้ทันกับเหตุการณ์ปัจจุบัน เราจึงควรเลือกหนังสือสอบนิติกรที่มีการอัปเดต ทันสมัย เพื่อไม่ให้เสียเวลาในการอ่าน

 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ กับความรู้ในเรื่องของเทคนิคในการเลือกหนังสือสอบนิติกรพร้อมเกร็ดความรู้ดีๆต้องสอบเรื่องอะไรบ้าง ที่เรานำมาให้ทุกคนรู้ในวันนี้ การเลือกหนังสือสอบนิติกรควรเลือกตามความชอบและความถนัดของตัวเรา เพื่อที่เราจะสามารถอ่านได้อย่างเข้าใจ อีกทั้งยังต้องเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วน ได้มาตรฐาน อ่านง่าย มีการอัปเดตข้อมูลให้ทันสมัยและมีโจทย์ แบบทดสอบและข้อสอบต่างๆให้ลองทำพร้อมเฉลยอย่างละเอียด เพื่อที่เราจะสามารถทำข้อสอบได้ผ่านฉลุย เตรียมสอบได้อย่างตรงจุดและมั่นใจมากยิ่งขึ้น หากใครกำลังมองหาแหล่งรวมหนังสือสอบนิติกรที่ตอบโจทย์ วันนี้เรามีมาแนะนำนั่นก็คือ Brain Media เป็นแหล่งรวมหนังสือสอบราชการที่มีให้เลือกมากมาย หากใครสนใจสามารถเลือกชมเพิ่มเติมได้ทาง Brainmedia

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย