ชี้เป้า หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการไทย สังกัดกรมที่ดิน

แนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ

ชี้เป้า หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการไทย สังกัดกรมที่ดิน

หากใครกำลังเตรียมตัวสอบเป็นพนักงานข้าราชการในหน่วยงานทางราชการของไทยในสังกัดของกรมที่ดิน และกำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบ และพิชิตข้อสอบของกรมที่ดิน แต่ไม่รู้ว่าควรอ่านหนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการเล่มไหนดี ที่มีเนื้อมาอัปเดททันสมัย เก็งข้อสอบได้แม่นยำ สามารถทำให้ผู้เข้าสอบทำข้อสอบได้แบบผ่านฉลุย วันนี้เรามีบทความชี้เป้า..หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการไทย สังกัดกรมที่ดิน มาฝากกัน พร้อมแล้วไปดูกันเลย 

ทำความรู้จัก “กรมที่ดิน” 

กรมที่ดิน เป็นหน่วยงานระดับกรม สังกัดกระทรวงมหาดไทย กรมที่ดินเป็นหน่วยงานที่ดำเนินงาน ออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้กับราษฎร และให้บริการในการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่เกี่ยวกับที่ดิน รวมถึงอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น อีกทั้งยังมีการจัดที่ทำกิน ให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดินอีกด้วย

อำนาจและหน้าที่ของกรมที่ดิน 

  • มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมการจัดสรรที่ดิน
  • มีอำนาจและหน้าที่ในการจดทะเบียนอาคารชุด
  • มีอำนาจและหน้าที่ในการควบคุมช่างรังวัดเอกชน
  • มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน ให้กับราษฎร
  • มีอำนาจและหน้าที่ในการให้บริการจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมที่เกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น
  • มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดที่ทำกินให้กับประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

หน่วยงานในสังกัดกรมที่ดิน

หน่วยงานในสังกัดของกรมที่ดิน จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ราชการบริหารส่วนกลาง และ ราชการส่วนภูมิภาค

1.ราชการบริหารส่วนกลาง ได้แก่ 

สำนักงานเลขานุการกรม,กองการเจ้าหน้าที่,กองการพิมพ์,กองคลัง,กองเทคโนโลยีทำแผนที่,กองแผนงาน,กองฝึกอบรม,กองพัสดุ,ศูนย์ข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดิน,สำนักกฎหมาย,สำนักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชน,สำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร,สำนักจัดการที่ดินของรัฐ,สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ,สำนักมาตรฐานการทะเบียนที่ดิน,สำนักมาตรฐานการออกหนังสือสำคัญ,สำนักมาตรฐานและส่งเสริมการรังวัด และสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

2.ราชการส่วนภูมิภาค ได้แก่ 

สำนักงานที่ดินจังหวัด มีเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัด (อำนวยการ ระดับสูง) เป็นหัวหน้าหน่วยงาน โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 5 กลุ่มงาน คือ 1.ฝ่ายอำนวยการ 2.ฝ่ายทะเบียน 3.ฝ่ายรังวัด 4.ฝ่ายควบคุมและรักษาหลักฐานที่ดิน 5.กลุ่มงานวิชาการที่ดิน -สำนักงานที่ดินอำเภอ ตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด

ชี้เป้า..หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการไทย สังกัดกรมที่ดิน

1.หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ พนักงานแผนที่ภาพถ่าย กรมที่ดิน

หนังสือสอบราชการของกรมที่ดินเล่มนี้ เป็นหนังสือสอบราชการสำหรับ การเตรียมตัวสอบบรรจุกรมที่ดิน ที่มีแนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมกับเฉลย โดยละเอียด เป็นหนังสือเตรียมสอบคุณภาพ ที่มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัยแบบตรงจุด แนวข้อสอบเก็งแบบตรงจุด พร้อมกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดในเล่มดังนี้ ภายในเล่มจะมีแนวข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งพนักงานแผนที่ภาพถ่าย พร้อมกับสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง นอกจากนี้ยังมีแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และแนวข้อสอบพื้นฐาน รวมถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ พร้อมMP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

2. หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ พนักงานบันทึกข้อมูล กรมที่ดิน

หนังสือสอบราชการกรมที่ดินเล่มนี้ เป็นหนังสือสอบราชการที่ใช้สำหรับการเตรียมตัวสอบบรรจุกรมที่ดิน ที่มีแนวข้อสอบเสมือนจริง มาพร้อมเฉลยแบบละเอียด เข้าใจง่าย เป็นหนังสือเตรียมสอบที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย และมีแนวข้อสอบเก็งแบบตรงจุด มาพร้อมกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน โดยรายละเอียดในเล่ม จะประกอบไปด้วย แนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งพนักงานบันทึกข้อมูล สรุปแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง และแนวข้อสอบพื้นฐาน อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกับMP3เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

3. หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ กรมที่ดิน

หนังสือสอบราชการกรมที่ดิน หนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบบรรจุกรมที่ดิน แนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยโดยละเอียด หนังสือเตรียมสอบคุณภาพที่มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ตรงจุด แนวข้อสอบเก็งตรงจุดกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดในเล่ม คือ แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบพร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ แนวข้อสอบพร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน พร้อมกับแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ พร้อมกับMP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

4. หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก กรมที่ดิน

หนังสือสอบราชการกรมที่ดินเล่มนี้ เป็นหนังสือสอบราชการที่ใช้สำหรับการเตรียมตัว ในการสอบบรรจุกรมที่ดิน ที่มีแนวข้อสอบเสมือนจริง มาพร้อมเฉลยโดยละเอียด ถือเป็นหนังสือเตรียมสอบคุณภาพ ที่มีเนื้อหาทันสมัย พร้อมกับแนวข้อสอบเก็งแบบตรงจุดกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบันที่มีเนื้อหาอัปเดตจากข้อสอบจริงในแต่ละปี โดยมีรายละเอียดในเล่ม ดังนี้ แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมกับสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน และแนวข้อสอบพร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน รวมถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ และMP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ให้มาในเล่ม

5. หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ พนักงานบริการทั่วไป กรมที่ดิน

หนังสือสอบราชการกรมที่ดินเล่มนี้ เป็นหนังสือสอบราชการที่ใช้สำหรับ การเตรียมตัวสอบบรรจุกรมที่ดิน ที่มีแนวข้อสอบเสมือนจริง ให้มาพร้อมเฉลยแบบละเอียด เป็นหนังสือเตรียมสอบอีกเล่มที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาทันสมัยอัปเดตแบบตรงจุด เก็งแนวข้อสอบแบบตรงจุด มาพร้อมกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดในเล่ม คือ แนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมกับสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบพื้นฐาน และแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไปและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มาพร้อมกับMP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ให้ในเล่มอีกด้วย


นี่ก็คือชี้เป้า หนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการไทย สังกัดกรมที่ดิน ที่เรานำมาแนะนำให้กับเพื่อนๆที่กำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ ที่สามารถพิชิตข้อสอบได้แบบผ่านฉลุย เนื้อหาทันสมัย พร้อมกับสรุปที่อ่านเข้าใจง่าย และหากใครสนใจหรือกำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบพนักงานข้าราชการ หรือหนังสือเพื่อเตรียมตัวสอบในตำแหน่งต่างๆของหน่วยงานราชการไทย สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็ปไซด์ Brain media หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย