บทความน่ารู้

อ่านหนังสือสอบตำรวจ

อ่านหนังสือสอบตำรวจอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี สอบติดได้ตามที่หวัง

หนึ่งในอาชีพที่อาจจะเป็นความฝันยอดนิยมในวัยเด็กรวมไปถึงปัจจุบันของใครหลายๆคน ก็คงจะหลีกหนีไม่พ้น อาชีพตำรวจ เพราะเป็นอาชีพที่ต้องเสียสละตนเอง มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ก่อนที่จะเป็นตำรวจ จะต้องมีการสอบจนสามารถบรรจุรับราชการเป็นตำรวจได้ ซึ่งการเตรียมตัวสอบที่เป็นวิธียอดนิยมก็คงเป็นการอ่านหนังสือสอบตำรวจนั่นเอง บางคนอาจจะพึ่งเริ่มต้นในการเตรียมตัวสอบ และยังจับไม่ถูกจุดว่าควรอ่านหนังสือสอบตำรวจอย่างไร วันนี้เราได้นำอ่านหนังสือสอบตำรวจอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี สอบติดได้ตามที่หวัง มาฝากทุกคนเพื่อใช้เตรียมตัวสอบตำรวจกัน จะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้น ไปดูกันได้เลย 

รวมเทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจ

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจเทคนิคที่ 1 ค้นคว้าหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการสอบตำรวจ 

ก่อนที่เรานั้นจะสามารถจัดสรรและเตรียมตัวสำหรับการอ่านหนังสือสอบตำรวจได้นั้น เราจะต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆที่สำคัญ กฎ กติกาในการสอบเสียก่อน อาทิเช่น วันเวลา และสถานที่ในการสอบราชการ การแบ่งประเภทของการสอบ เนื้อหาทั้งหมดที่ออกสอบ สัดส่วนคะแนนในการสอบแต่ละส่วนเป็นอย่างไร โดยข้อมูลเหล่านี้จะสามารถค้นคว้าได้จากประกาศการรับสมัครสอบตำรวจ เพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบได้ทันเวลา 

 

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจเทคนิคที่ 2 ศึกษาวิชาที่มีการออกสอบตำรวจ

เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากสำหรับการเตรียมตัวเพื่อสอบตำรวจ เพราะการเตรียมตัวสอบตำรวจนั้นมีเวลาที่จำกัด เราควรที่จะทราบถึงหัวข้อ ขอบเขตเนื้อหาในรายวิชาต่างๆที่ออกสอบ เพื่อที่จะจัดสรร วางแผนในการเตรียมตัวสอบได้โดยที่เราไม่ต้องเสียเวลาอ่านในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนมากการสอบตำรวจนั้นจะมีการสอบในเนื้อหา ดังนี้

  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป การคิดเชิงเหตุผล การใช้เหตุผลเชิงตรรกะ
  • วิชาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • วิชาภาษาไทย ความสามารถและความเข้าใจในการใช้ภาษาไทย ทั้งการอ่าน เขียนและการสื่อสาร
  • วิชากฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน
  • วิชาภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) การฟัง พูด อ่านและเขียน
  • สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม

 

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจเทคนิคที่ 3 จัดสรรเวลาและวางแผนในการอ่านหนังสือให้เหมาะสม

 

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจเทคนิคที่ 3 จัดสรรเวลาและวางแผนในการอ่านหนังสือให้เหมาะสม

เมื่อเราทราบถึงข้อมูลสำคัญต่างๆเกี่ยวกับการสอบตำรวจ รวมไปถึงขอบเขตของเนื้อหาที่ออกสอบแล้วนั้น เราจะต้องทำการวางแผน จัดสรรเวลาในการอ่านหนังสือสอบให้มีความเหมาะสม จัดวิชาที่อ่อนที่สุดอ่านและทำความเข้าใจก่อน จากนั้นเก็บเนื้อหาในส่วนที่เข้าใจแล้วเพิ่มเติม แต่ทั้งนี้ก็ควรจัดสรรเวลาพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายได้ผ่อนคลายและไม่เครียดมากจนเกินไปอีกด้วย เรามีช่วงเวลาในการอ่านหนังสือสอบตำรวจมาฝากกัน มีดังนี้

  • อ่านหนังสือสอบในตอนเช้า หากใครอ่านหนังสือในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สมองจะปลอดโปร่ง เซลล์สมองในส่วนความจำจะทำงานได้อย่างดี เพราะร่างกายได้มีการพักผ่อนอย่างเต็มที่แล้ว การอ่านหนังสือเตรียมสอบในตอนเช้าจึงสามารถช่วยกระตุ้นร่างกายให้มีความตื่นตัว เปิดรับเนื้อหาต่างๆได้ดีและช่วยเสริมพลังแห่งการเรียนรู้ได้ 
  • อ่านหนังสือสอบในตอนเย็น ตอนค่ำ หากใครอ่านหนังสือในช่วงนี้จะเป็นช่วงที่จะมีสมาธิจดจ่อ ไม่มีการรบกวนจากบุคคลในบ้านและสิ่งรอบข้าง อีกทั้งยังสามารถช่วยให้สมองอยากค้นคว้าเพิ่มเติมและต่อยอดความสงสัยเพื่อหาคำตอบที่เราสงสัยและทำให้เรามีความรู้เพิ่มเติมอีกด้วย 

 

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจเทคนิคที่ 4 กำจัดจุดอ่อนและเติมจุดแข็ง 

การอ่านหนังสือเตรียมสอบเราควรที่จะรู้ว่าเรานั้นมีจุดแข็งในวิชาอะไรและมีจุดอ่อนตรงไหน เพื่อที่จะอ่านให้ตรงจุดและแก้จุดอ่อนของเราได้ ควรเน้นและทุ่มเทไปที่วิชาไหน โดยเน้นความสำคัญไปที่การกำจัดจุดอ่อน อาจจะใช้วิธีเตรียมสอบอื่นๆนอกจากการอ่านหนังสือเข้ามาช่วยให้เข้าใจเนื้อหามากยิ่งขึ้น อาทิเช่น เรียนพิเศษเพิ่มเติม ดูคลิปวิดีโอ ฯลฯ หากมีเวลาเหลือให้มาเก็บเนื้อหาที่เป็นจุดแข็งของเราให้แน่นมากยิ่งขึ้น ก็จะสามารถช่วยให้เราทำข้อสอบได้อย่างมั่นใจ

 

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจเทคนิคที่ 5 หาข้อสอบเก่า โจทย์และแบบฝึกหัดทำเพิ่มเติม

ข้อสอบเก่า แบบฝึกหัดและโจทย์ต่างๆนอกจากจะทำให้เราจับจุดของการสอบตำรวจได้ถูกต้องแล้ว ยังสามารถช่วยให้เราทบทวนเนื้อหาที่ได้อ่านไปแล้ว ช่วยให้เราเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น ซึ่งหากใครที่มีเวลาในการเตรียมตัวสอบน้อยเทคนิคนี้ถือได้ว่าเป็นประโยชน์อย่างมาก นอกจากนี้ควรเลือกข้อสอบ แบบฝึกหัดที่มีการอัปเดต ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เพื่อที่เราจะอ่านเพิ่มเติมได้ตรงจุด ไม่อ่านนอกขอบเขต 

 

เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจเทคนิคที่ 5 หาข้อสอบเก่า โจทย์และแบบฝึกหัดทำเพิ่มเติม

 

ก็จบไปแล้วนะคะกับความรู้ในเรื่องอ่านหนังสือสอบตำรวจอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี สอบติดได้ตามที่หวัง การเตรียมตัวสอบถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก สามารถช่วยให้เราทำข้อสอบได้และสอบติดตามที่หวัง ทั้งนี้เทคนิคในการอ่านหนังสือสอบตำรวจนั้นยังมีอีกมากมายให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมและความชอบของเรา ควรเลือกให้เหมาะสมมากที่สุด รวมไปถึงเลือกหนังสือเตรียมสอบตำรวจที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาครบถ้วน มีการอธิบายที่ละเอียด อ่านเข้าใจง่าย อยู่ในขอบเขตของข้อสอบ มีสรุปใจความสำคัญ และมีข้อสอบที่ทันสมัย อัปเดตให้ได้ลองฝึกฝนพร้อมเฉลยอย่างละเอียด หากใครมองหาหนังสือแบบนี้ขอแนะนำแหล่งรวมหนังสือราชการที่ Brain Media ถือได้ว่าตอบโจทย์เป็นอย่างมาก สามารถเข้าไปเลือกดูและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Brainmedia

 

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย