บทความน่ารู้

เตรียมตัวสอบตำรวจ

แนะนำหนังสือเตรียมตัวสอบตำรวจ และวิธีอ่านเพื่อพิชิตคะแนนเต็ม!

เรื่องต้องรู้ก่อนเตรียมตัวสอบตำรวจ พร้อมแนะนำหนังสือสอบตำรวจที่คุณไม่ควรพลาด! ความคึกครื้นเกิดขึ้นอีกครั้ง ในช่วงที่มีการประกาศสอบตำรวจ อาชีพภายใต้สังกัดราชการที่ใครหลาย ๆ คนใฝ่ฝัน ไม่ว่าจะเป็นชาย หรือหญิงก็มีสิทธิ์ที่จะสอบตำรวจด้วยได้เท่าเทียมกัน เพราะฉะนั้นในบทความนี้ เราจะมาแชร์วิธีการเพื่อเตรียมตัวสอบตำรวจ พร้อมแนะนำหนังสือเตรียมตัวสอบตำรวจที่น่าสนใจในปี 2565 นี้ไปพร้อม ๆ กัน ใครที่อยากติวหนังสือ หรือกำลังมองหาหนังสือเตรียมตัวสอบตำรวจดี ๆ สักเล่ม หรือสองเล่ม ในบทความนี้ มีหนังเตรียมสอบดี ๆ มาแนะนำให้คุณแน่นอน

5 เทคนิคการเตรียมตัวสอบตำรวจ

1.ตรวจสอบคุณสมบัติในการสอบตำรวจ

คุณสมบัติผู้สอบตำรวจนั้นขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของสายงาน และแต่ละหน่วยงาน โดยมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

 1. จะต้องเป็นบุคคลภายนอก
 2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสำหรับสายปราบปราม และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน
 3. จะต้องมีรอบอกไม่น้อยกว่า 77 เซนติเมตร และมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร
 4. ค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องไม่เกิน 35
 5. ไม่รับสมัครสำหรับผู้ที่มีภาระทางทหาร ดังนี้
 • 5.1 ผู้ที่อยู่ระหว่างการผ่อนผันเข้ารับการทหารเกณฑ์
 • 5.2 ผู้ที่ได้รับเลือกเป็นทหารเกณฑ์ หรือได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหารเกณฑ์ในปีที่เปิดสอบ
 • 5.3 ผู้ที่ได้รับหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35)
 • 5.4 ผู้มีอายุครบเกณฑ์ที่ไม่ได้เข้ารับการตรวจเลือกทางทหารตามกำหนดสำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกวิชาทหารชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป (รด.ปี 3) หรือผู้ที่มีอายุระหว่าง 18 ปี -19 ปีที่ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินแล้ว (มีหลักฐานทางทหารเป็น สด.9) และยังไม่ได้ใช้สิทธิขอผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร สามารถสมัครสอบได้*

สำหรับเพศหญิง 

 • ทั้งระดับชั้นประทวนและสัญญาบัตร
 1. จะต้องเป็นบุคคลภายนอก
 2. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสำหรับสายปราบปราม และมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัครสำหรับสายอำนวยการและสนับสนุน
 3. สำหรับสายปราบปรามจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และสำหรับสายอำนวยการและสนับสนุนจะต้องมีส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
 4. มีค่าดัชนีมวลกายอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยจะต้องไม่เกิน 35

วุฒิการศึกษาในการสมัครสอบตำรวจ 2565

 • ระดับชั้นประทวน

1.จะต้องจบการศึกษาชั้น ม.6 , ปวช. หรือเทียบเท่า โดยต้องจบการศึกษาจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

2.วุฒิการศึกษาที่ใช้ในการสมัคร ต้องเป็นคุณวุฒิการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) หรือคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองไว้

ระดับชั้นสัญญาบัตร

3.จะต้องจบการศึกษา ป.ตรี ในสาขาต่างๆตามที่กำหนด หากวุฒิการศึกษา และสาขาไม่ตรงจะไม่สามารถสมัครได้

4.จะต้องจบการศึกษา และได้รับอนุมัติปริญญาบัตรจากสถานศึกษานั้นๆ ภายในวันปิดรับสมัคร

2.ตรวจสอบระยะเวลาที่เปิดสอบให้แม่นยำ

สำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบตำรวจในปี 2565 สามารถเข้าไปตรวจสอบระยะเวลาการเปิดสอบที่แม่นยำ ได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ คลิกที่นี่

3.จัดตารางอ่านหนังสือสอบให้เหมาะสม

การจัดตารางการอ่านหนังสือถือเป็นสิ่งที่สำคัญ เพื่อให้การอ่านมีประสิทธิภาพ และสามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เราจึงมีทริคการจัดตารางการอ่านหนังสือให้เหมาะสมมากฝากกัน ดังนี้

 • เลือกเวลาอ่านหนังสือที่เหมาะสม โดยการกำหนดเวลาที่ต้องการจะอ่านหนังสือ หรือเวลาที่ว่างจากงานอื่น เพราะเวลาของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน บางคนชอบอ่านหนังสือตอนเช้า บางคนชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืน หรืออ่านก่อนนอน บางคนชอบอ่านหนังสือตอนกลางวัน ก็แล้วแต่การจัดสรรช่วงเวลาของแต่ละคน โดยจะต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมของตัวเอง การจัดเวลาอ่านหนังสือจะต้องให้ได้อย่างน้อย 2 ชั่วโมง 
 • วางลำดับวิชาและเนื้อหา โดยการเลือกวิชาที่จะอ่านแนะนำให้อ่านวิชาที่ชอบก่อน เพื่อให้เราสามารถอ่านได้เยอะและอ่านได้เร็วจะได้มีกำลังใจอ่านเนื้อหาอื่นต่อไป ซึ่งจะไม่แนะนำให้อ่านวิชาที่ยากหรือไม่ชอบก่อน เพราะจะทำให้เสียเวลา และการอ่านหนังสือควรอ่านให้ได้ตามแผนที่เราวางไว้ โดยการลิสต์รายการหรือเนื้อหา บทที่จะอ่านให้หมด จากนั้นค่อยเลือกลำดับเนื้อหาว่าจะอ่านเรื่องอะไรก่อนหรือหลัง แล้วค่อยลงมืออ่าน
 • ลงมือทำหรือการลงมืออ่านอย่างจริงจัง ห้ามผลัดวันประกันพรุ่ง
 • ตรวจสอบผลงานการอ่านด้วยการลองทำข้อสอบว่าได้หรือไม่ ถ้าอ่านแล้วทำข้อสอบได้ ก็แสดงว่าเข้าใจและรู้เรื่อง แต่ถ้าทำข้อสอบไม่ได้ก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่ และแนะนำว่าการอ่านหนังสือควรจดบันทึกไว้ด้วยนะได้รู้ว่าอ่านไปถึงไหนแล้วได้เนื้อหาอะไรบ้าง โดยการทำโน้ตย่อ หรือทำสรุปจะได้เก็บไว้อ่านเมื่อต้องการหรือตอนใกล้สอบได้

4.แบ่งเวลาว่างฟิตร่างกาย

แน่นอนว่าการเตรียมตัวสอบตำรวจนั้นนอกจากความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการแล้ว อีกเรื่องที่เป็นสิ่งสำคัญนั่นก็คือ ความพร้อมของร่างกายที่การสอบตำรวจในหลายสายนั้นๆ จำเป็นต้องผ่านการทดสอบร่างกาย แต่หากไม่เตรียมตัวหรือไม่เตรียมความพร้อมทางด้านร่างกาย ก็มีโอกาสที่จะสอบไม่ผ่านเช่นกัน ดังนั้นเราควรแบ่งเวลาว่างเพื่อฟิตร่างกายเป็นการเตรียมความพร้อมในการสอบเข้าตำรวจด้วย

5.ตามหาหนังสือสอบดี ๆ มาใช้เป็นอาวุธ

การได้หนังสือเตรียมตัวสอบที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่งอย่างแน่นอน การตามหาหนังสือสอบดีๆถือเป็นเคล็ดลับที่ช่วยให้ผู้เตรียมตัวสอบสามารถอ่านเนื้อหาได้อย่างตรงประเด็นกับแนวข้อสอบมากที่สุด และหนังสือเตรียมตัวสอบตำรวจที่ดีควรมีขอบข่ายเนื้อหาตรงตามวิชาที่สอบ และสามารถนำมาให้เป็นอาวุธในการพิชิตข้อสอบได้แบบผ่านฉลุยนั่นเอง

แนะนำ 3 หนังสือเตรียมตัวสอบตำรวจเนื้อหาอัปเดตที่คุณไม่ควรพลาด!

1.ผบ.หมู่กลุ่มอำนวยการและสนับสนุน

 

2.ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กก.ควบคุมฝูงชน

3.ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติงานป้องกันปราบปราม

หากคุณกำลังสนใจหนังสือเตรียมตัวสอบตำรวจ หรือสอบหนังสือสอบราชการในสายงานอื่น ๆ หรือในกระทรวงต่าง ๆ Brain Media คือแหล่งจัดหน่ายที่มีหนังสือให้คุณได้เลือกมากมาย เนื้อหาอัปเดตทันสมัย ใช้เตรียมสอบได้ดีที่สุด!

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย