บทความน่ารู้

สอบราชการท้องถิ่น

เรื่องควรรู้สอบราชการท้องถิ่นคืออะไร เตรียมตัวสอบอย่างไรให้ผ่านฉลุย

ใครหลายคนอาจจะกำลังรอหรือเตรียมตัวสำหรับการสอบเพื่อบรรจุในอาชีพราชการ ซึ่งกาสอบราชการนั้นสามารถแบ่งย่อยออกได้อีกหลายสาขาให้เลือกตามความชอบและความถนัดของแต่ละคน ข้าราชการที่จะต้องมีในทุกจังหวัดนั้นเราจะรู้จักกันในชื่อว่าราชการท้องถิ่น ซึ่งการสอบราชการท้องถิ่นนั้นก็จะมีเนื้อหาให้ได้สอบวัดความรู้ในรายวิชาต่างๆ วันนี้เราจึงนำความรู้ดีๆในเรื่องของเรื่องควรรู้สอบราชการท้องถิ่นคืออะไร เตรียมตัวสอบอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรา สอบผ่านได้ผ่านฉลุย มาฝากสำหรับคนที่กำลังเตรียมสอบอยู่ จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปดูพร้อมกันได้เลย 

 

การสอบราชการท้องถิ่นคืออะไร?

การสอบราชการท้องถิ่น คือ การสอบเพื่อวัดความรู้และแข่งขันกันเพื่อคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถเพียงพอต่อการบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น โดยมีหน้าที่ในการปฏิบัติงานราชการในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในทุกจังหวัดของประเทศไทยที่ไม่ใช่ส่วนของการปกครองภายในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะประกอบไปด้วย ดังนี้

  • องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)
  • องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
  • เทศบาล

โดยการสอบราชการท้องถิ่นนั้นจะสามารถแบ่งออกตามเขตและภาคต่างๆ ซึ่งจะมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 10 เขต ตามตำแหน่งและอัตราว่างตามเขตหรือภาคนั้นๆ นอกจากนี้การสอบราชการท้องถิ่นนั้นจะสามารถเปิดสอบได้หลายตำแหน่งทั้ง วุฒิระดับ ป.ตรี และ วุฒิระดับต่ำกว่า ป.ตรี อีกทั้งยังเปิดสอบในหลายวิชาอีกด้วย อาทิเช่น วิศวกรรม นิติศาสตร์ สาธารณสุข เป็นต้น

 

10 เขตที่เปิดรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นมีที่ไหนบ้าง

 

10 เขตที่เปิดรับสมัครสอบข้าราชการท้องถิ่นมีที่ไหนบ้าง?

ภาคกลาง มีทั้งหมด 3 เขต ดังนี้

    • ภาคกลางเขต 1 ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชัยนาท จังหวัดลพบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสิงห์บุรี
    • ภาคกลางเขต 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดนครนายก จังหวัดชลบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดสระแก้ว จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดตราด จังหวัดจันทบุรี 
    • ภาคกลางเขต 3 ได้แก่ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดราชบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดราชบุรี

 

ภาคเหนือ มีทั้งหมด 2 เขต ดังนี้

    • ภาคเหนือเขต 1 ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดลำปาง จังหวัดน่าน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร่ จังหวัดลำพูน
    • ภาคเหนือเขต 2 ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดตาก จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิจิตร

 

ภาคใต้ มีทั้งหมด 2 เขต ดังนี้

    • ภาคใต้เขต 1 ได้แก่ จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ จังหวัดระนอง จังหวัดชุมพร จังหวัดภูเก็ต จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดสุราษฎร์ธานี
    • ภาคใต้เขต 2 ได้แก่ จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดนราธิวาส จังหวัดตรัง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา 

 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีทั้งหมด 3 เขต ดังนี้

    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 1 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์
    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 2 ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดยโสธร จังหวัดอำนาจเจริญ จังหวัดร้อยเอ็ด
    • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต 3 ได้แก่ จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดสกลนคร จังหวัดนครพนม จังหวัดอุดรธานี

 

สอบข้าราชการท้องถิ่นต้องสอบวิชาอะไรบ้าง?

  • การสอบราชการท้องถิ่นในภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป สอบวัดความสามารถในการศึกษา การวิเคราะห์และการสรุปหาเหตุผล แบ่งการสอบออกเป็น 3 วิชาด้วยกัน คือ 1.วิชาความรู้และความสามารถทั่วไป (วิชาภาษาไทยและวิชาคณิตศาสตร์) 2.วิชาภาษาอังกฤษ 3.วิชาที่เป็นความรู้ในเรื่องของลักษณะในการเป็นข้าราชการที่ดี
  • การสอบราชการท้องถิ่นในภาค ข. เป็นการสอบราชการท้องถิ่นด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง อาทิเช่น อาชีพวิศวกร อาชีพคุณครู อาชีพนิติกร เป็นต้น หากผู้สมัครสมัครงานในตำแหน่งใดก็จะต้องสอบวัดความรู้ที่จะใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่โดยเฉพาะสำหรับตำแหน่งนั้น ส่วนมากข้อสอบจะมาในรูปแบบอัตนัยและปรนัย แต่อาจจะมีการสอบสัมภาษณ์ควบคู่กันไป
  • การสอบราชการท้องถิ่นในภาค ค. เป็นการสอบราชการท้องถิ่นด้านความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง เป็นในลักษณะการสอบสัมภาษณ์ เป็นการสอบเพื่อวัดความเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่เราสนใจ เพื่อพิจารณาในด้านความเหมาะสมต่อตำแหน่งหน้าที่จากทั้งประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และพฤติกรรมที่ปรากฏ

 

เตรียมตัวสอบราชการท้องถิ่นอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรา

 

เตรียมตัวสอบราชการท้องถิ่นอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรา

1.ติดตามข่าวสารข้อมูลจากการประชาสัมพันธ์ของสำนักงาน ก.พ. เพื่อเตรียมตัวสอบได้ทันเวลา
2. หาจุดอ่อนและจุดแข็งของตัวเราเองว่าควรให้ความสำคัญกับวิชาใดมากที่สุด โดยเราควรให้ความสำคัญกับวิชาที่เรามีความถนัดน้อยที่สุด
3.จัดหาหนังสือหรือคู่มือเตรียมสอบที่มีเนื้อหาครบครัน จัดตารางอ่านหนังสืออย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามสม่ำเสมอ
4.หาแนวข้อสอบและโจทย์เก่าๆมาฝึกทำอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่เราได้อ่านไป
5.หาแหล่งความรู้อื่นๆเพิ่มเติม หรือทำการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆ ช่วยให้เราได้ความรู้ใหม่ๆ อีกทั้งยังเป็นการทบทวนเนื้อหาไปในตัว

 

ก็จบไปแล้วนะคะกับความรู้ในดีๆในเรื่องควรรู้สอบราชการท้องถิ่นคืออะไร เตรียมตัวสอบอย่างไรให้เหมาะสมกับตัวเรา สอบผ่านได้ผ่านฉลุย การเตรียมตัวเพื่อสอบข้าราชการท้องถิ่นนั้นเป็นเรื่องที่เราต้องให้การใส่ใจและทุ่มเทเป็นอย่างมาก เพื่อที่จะเข้าใจเนื้อหา เตรียมตัวสอบและสามารถสอบผ่านได้ฉลุย แต่ทั้งนี้การเลือกหนังสือคู่มือเตรียมสอบก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกัน เราควรเลือกหนังสือที่มีเนื้อหาที่ละเอียด ครบถ้วน อ่านเข้าใจได้ง่าย เป็นหนังสือที่เหมาะสมกับความชอบของเรา เป็นหนังสือที่ได้มาตรฐาน นอกจากนี้ก็ยังมีข้อสอบและโจทย์ให้ได้ลองฝึกฝนเพิ่มเติม หากใครกำลังมองหาหนังสือลักษณะนี้อยู่เราขอแนะนำที่ Brain Media เป็นแหล่งคู่มือและหนังสือเตรียมสอบที่ตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี หากใครสนใจสามารถเลือกชมและหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง Brainmedia บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย