บทความน่ารู้

สอบราชการ

วิธีเตรียมตัวสอบราชการ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี

การได้รับบรรจุเข้ารับราชการเรียกได้ว่าคงเป็นความฝันของใครหลายคน เป็นความฝันอันสูงสุดและเป็นความภาคภูมิใจ อาจจะไม่ใช่ความหวังของเราเพียงฝ่ายเดียว ในบางคนก็อาจจะเป็นความหวังของครอบครัว ทั้งพ่อแม่และญาติๆของเราอีกด้วย ซึ่งแน่นอนว่าการแข่งขันในการสอบราชการก็จะยิ่งสูงตามไปด้วยแน่ๆ การเตรียมตัวเพื่อที่จะมาสอบจึงเป็นเรื่องที่ควรทำและสำคัญเป็นอย่างมาก เพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถทำตามเป้าหมายได้อย่างสำเร็จลุล่วง ซึ่งการเตรียมตัวสำหรับการสอบราชการของแต่ละคนก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันออกไป สำหรับใครที่ยังไม่แน่ใจว่าเราจะเตรียมสอบอย่างไรดี ใครประสบความสำเร็จ วันนี้เราได้นำวิธีเตรียมตัวสอบราชการ เตรียมตัวอย่างไรให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี มาฝากกันสำหรับทุกคนที่กำลังเริ่มเตรียมตัวสอบ ถ้าอยากรู้ว่าจะมีวิธีการเตรียมสอบอะไรบ้างนั้น ลองไปดูได้เลย 

เตรียมตัวสอบราชการ

การสอบราชการคืออะไร?

การสอบราชการหรือที่เรียกว่าการสอบ ก.พ. เป็นการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าไปทำงานให้กับหน่วยงานราชการ โดยจะต้องทำงานตามนโยบายของรัฐบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งคำว่า ก.พ. ย่อมาจากคำว่าคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนนั่นเอง โดยการสอบก็จะแบ่งแยกออกไปเป็นภาค ดังนี้

  • สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ผู้ที่สามารถเข้าสอบราชการได้ต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาแล้วหรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นปีสุดท้ายของระดับ ปวช. ปวท. ปวส. อนุปริญญา ปริญญาตรี หรือปริญญาโท มีการสอบ 3 วิชา คือ 

-ทดสอบวิชาความสามารถทั่วไป ทั้งด้านการคำนวณหรือการให้เหตุผล

-ทดสอบวิชาภาษาไทย ทดสอบในด้านการเข้าใจภาษา

-ทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ทดสอบความรู้เบื้องต้นของภาษาอังกฤษ 

  • สมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) ผู้ที่จะสอบภาคนี้ได้ต้องทำการสอบภาค ก. ให้ผ่านเสียก่อน ซึ่งการสอบในภาคนี้จะเป็นการสอบเฉพาะในตำแหน่งนั้นๆตามที่เราได้เลือก อาทิเช่น ตำแหน่งนิติกร ก็สอบความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย เป็นต้น
  • สมัครสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) ผู้ที่จะสมัครสอบภาคนี้ได้ต้องสอบผ่านภาค ก. และ ภาค ข. มาเสียก่อน ในภาคนี้เป็นการสอบสัมภาษณ์ อาจจะมีการทดสอบอย่างอื่นเพิ่มได้ เช่น ทดสอบร่างกาย หรือ ทดสอบจิตวิทยา
อ่านหนังสือสอบราชการ

วิธีการเตรียมตัวสอบราชการ

  1. การสืบหาข้อมูล ศึกษาหาข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับการสอบราชการ ทั้งเกณฑ์การรับ วุฒิภาวะที่สอบได้ มีการสอบตำแหน่งอะไรบ้าง จัดสอบมีวิชาอะไรบ้าง สอบวิชาไหนกี่โมง เช้าหรือบ่าย สถานที่สอบ โดยการสืบค้นควรสืบค้นข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานที่ประกาศรับสมัครสอบ เพื่อเป็นการเตรียมตัวในขั้นตอนต่อไป
  2. การรวบรวมข้อมูล เมื่อรู้ถึงข้อมูลทุกอย่างแล้วก็มาถึงการรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องและน่าเชื่อถือ ทั้งนี้ต้องหาอุปกรณ์เพิ่มเติมที่ใช้ในการเตรียมสอบราชการอีกด้วย เช่น การหาหนังสือเตรียมสอบ หนังสือที่รวบรวมความรู้เอาไว้อย่างครบถ้วน ควรเน้นเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน อยู่ในเหตุการณ์ปัจจุบัน ทันสมัย อีกทั้งยังต้องมีสาระใหม่ๆด้วย โดยหนังสือที่เลือกก็ต้องมีหน่วยงานและผู้แต่งที่เชื่อถือได้ มีประวัติที่ชัดเจนเพื่อมั่นใจในแนวข้อสอบ สุดท้ายภายในหนังสือควรมีตัวอย่างข้อสอบเพื่อที่จะได้ลองทบทวนและลองฝึกทำจริงๆ ถือว่าเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจ
  3. การวางแผนอ่านหนังสือ เป็นปัจจัยที่สำคัญเป็นอย่างมากในการสอบราชการ ควรวางแผนการอ่านหนังสืออย่างเป็นระบบ ไม่อ่านทุกหลักสูตรรวดเดียวเพราะจะทำให้ไม่สามารถจำอะไรได้เลย จัดแบ่งเวลาในการอ่านแต่ละวิชาให้ดีและพยายามทำตามแผนที่วางไว้ให้ได้ จากนั้นควรแบ่งเวลาเมื่อทำการอ่านหนังสือจบมาลองทำตัวอย่างข้อสอบโดยใช้การจับเวลาจริง เพื่อที่จะได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจอีกด้วย ถ้าหากจุดไหนที่สำคัญหรือผิดบ่อยๆก็จดเพิ่มหรือเน้นเพื่อที่จะกลับมาอ่านซ้ำได้
  4. การฝึกฝน เมื่อทำการอ่านหนังสือแล้วก็ต้องหมั่นฝึกฝนทำข้อสอบ รวมไปถึงข้อสอบข้อเขียนที่ต้องคอยหมั่นฝึกเขียนให้ชำนาญ และฝึกฝนตนเองในการสอบสัมภาษณ์ควบคู่ไปด้วย โดยควรทำการลองทำตัวอย่างข้อสอบ เฉลยและประเมินผลตนเอง เพื่อที่จะได้แก้ไขปรับปรุงตัวเองต่อไป
  5. การทบทวนเนื้อหา แบ่งเวลามาทบทวนเนื้อหาเก่าที่อ่านผ่านไปแล้วบ้างเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้เร็วขึ้น เรียนรู้และจดจำได้เร็วตามไปอีกด้วย
  6. การแลกเปลี่ยนความรู้ อย่าอ่านหนังสือเพียงคนเดียวมากจนเกินไป หาเวลาไปอ่านหนังสือกับเพื่อนๆเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ที่ใช้ในการสอบราชการ หรืออาจจะแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ ที่อาจมีประโยชน์ต่อเรา จะช่วยทำให้ผ่อนคลายและมีกำลังใจอ่านหนังสือได้มากยิ่งขึ้น
  7. การผ่อนคลาย หาเวลาให้ร่างกายและสมองของเราได้พักและมีการผ่อนคลาย ไม่ทำการหักโหมอ่านหนังสือจนเกินไปเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเราเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับวิธีการเตรียมสอบราชการที่เรานำมาในวันนี้ การสอบราชการถือได้ว่าเป็นเป้าหมายใหญ่และสำคัญของใครหลายคน เพราะเป็นความภาคภูมิใจของตัวเราเอง แต่การจะสอบเข้าก็คงยากมาก ควรหาหนังสือหรือคู่มือที่จะมาเป็นตัวช่วยในการสอบ วันนี้เราขอแนะนำ Brain Media หนังสือที่ใช้เตรียมสอบเข้าบรรจุเข้ารับราชการที่มีเนื้อหาครบครัน เชื่อถือได้ มาพร้อมกับแนวข้อสอบเสมือนจริงให้ลองทำ มีหนังสือหลากหลายครอบคลุมหน่วยงานราชการในประเทศไทย เรียกได้ว่าเป็นหนังสือที่ได้มาตรฐานที่เราตั้งใจนำมาให้คุณ ถ้าใครที่สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Brain Media นะคะ

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย