รวมสรุปแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ พร้อมคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ

แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์

รวมสรุปแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ พร้อมคำแนะนำในการเตรียมตัวสอบ

อาชีพในประเทศไทยนั้นมีหลากหลายอาชีพให้เลือกทำกัน หากใครที่เป็นคนที่มีใจรักในสัตว์ทุกชนิด และอยากที่จะประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสัตว์แล้วล่ะก็ มีอยู่หนึ่งหน่วยงานในไทยที่เกี่ยวข้องกับการดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ต่างๆ ทั้งในด้าน  การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ โรคระบาดในสัตว์ นั่นก็คือ กรมปศุสัตว์นั่นเอง หากใครที่กำลังมีความสนใจและอยากที่จะทำงานในด้านนี้ ควรเตรียมตัวให้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีการสอบแข่งขันเพื่อรับคัดเลือกเข้าไปทำงานในกรมปศุสัตว์อีกด้วย วันนี้เราจึงได้รวมสรุปแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ เตรียมสอบอย่างไรให้สอบผ่าน พร้อมคำแนะนำในการเตรียมสอบมาฝากกัน หากใครที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่และไม่รู้ว่าควรเริ่มต้นอ่านหนังสืออย่างไรดี มาลองอ่านและหาความรู้เกี่ยวกับแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์กันได้เลย 

แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์คืออะไร?

แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ คือ แนวข้อสอบท่ใช้ในการสอบคัดเลือกเพื่อเตรียมตัวเข้ารับการทำงานในกรมปศุสัตว์ ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่คอยทำหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ในทุกๆด้าน ทั้งในเรื่องของการบำบัดโรค ด้านสุขภาพ การควบคุมคุณภาพอาหารของสัตว์ต่างๆ ดูแลในเรื่องของสถานพยาบาลสัตว์ การบำรุงพันธุ์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์และการปศุสัตว์ ซึ่งแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์นั้นมีแนวข้อสอบที่ต้องสอบให้ผ่านเหมือนกันก่อน นั่นก็คือ แนวข้อสอบก.พ. ในภาค ก. นอกจากนี้แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ก็มีการสอบในวิชาเฉพาะตำแหน่ง และมีการสอบสัมภาษณ์อีกด้วย

ข้อสอบก.พ. ภาค ก.ที่มีในแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ต้องสอบอะไรบ้าง

ข้อสอบก.พ. ภาค ก. เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถในด้านการคิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นการวัดความรู้ทั่วไป โดยจะมีการจัดสอบขึ้นในทุกปี ทุกคนที่ต้องการจะเข้าบรรจุทำงานในหน่วยงานราชการทุกตำแหน่งจะต้องทำการสอบผ่านข้อสอบก.พ. ภาค ก. ไปให้ได้เสียก่อน ถึงจะสามารถสอบคัดเลือกในเฉพาะตำแหน่งที่สนใจได้ สามารถแบ่งข้อสอบก.พ. ภาค ก.ออกเป็น 3 วิชา ดังนี้

  • วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป ประกอบไปด้วยรายวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย แบ่งแยกออกได้เป็น การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ เป็นการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การคิดวิเคราะห์ในเชิงภาษา เป็นการใช้ภาษาไทยมาคิดวิเคราะห์ การคิดวิเคราะห์ในเชิงนามธรรม เป็นการคิดเพื่อหาความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์
  • วิชาภาษาอังกฤษ เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถในด้านการใช้ภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อวัดความเข้าใจในเบื้องต้นของการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐาน แบ่งแยกออกได้เป็นหมวดหมู่ คือ Grammar Vocabulary Conversation และ Reading 
  • วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นการสอบเพื่อวัดความรู้ที่เกี่ยวข้องกับทั้งกฎหมาย ข้อควรปฏิบัติ พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องและรวมถึงลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี 

แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์มีอะไรและควรเตรียมตัวสอบอย่างไร

การสอบวิชาเฉพาะตำแหน่ง ซึ่งในแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์จะแบ่งแยกตำแหน่งออกไปที่มีความแตกต่างกัน อาทิเช่น ตำแหน่งนายสัตว์แพทย์ ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ซึ่งข้อสอบก็จะมีความแตกต่างกันออกไป ผู้ที่จะเข้าสอบควรที่จะมีความรู้ความเข้าใจในวิชาชีพที่ตนเองสนใจจะมาสอบเสียก่อน แนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ก็จะมีทั้งความรู้ในวิชาชีพ ความรู้เกี่ยวกับหน่วยงาน เช่น ประวัติ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม ผู้บริหาร หน้าที่ความรับผิดชอบ พระราชบัญญัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจจะทำการหาแนวข้อสอบที่ออกตามประกาศสอบ หลังจากนั้นหาหนังสือสักเล่มที่มีเนื้อหาที่ครบถ้วน เจาะลึกตรงประเด็น ได้มาตรฐานไว้อ่านเตรียมตัวสอบก็จะสามารถสอบผ่านได้ไม่ยากเลย ข้อสอบออกตามที่ประกาศสอบเลย

การสอบสัมภาษณ์ การสอบสัมภาษณ์ควรเตรียมตัวไปให้พร้อม ดูดีตั้งแต่หัวจรดปลายเท้า ทั้งการแต่งกายต้องมีความสะอาด หน้าผมต้องมีความเรียบร้อย เมื่อเข้าห้องสัมภาษณ์จะต้องมีการแนะนำตนเอง ให้ตอบคำถามทุกอย่างอย่างเป็นธรรมชาติ มีความผ่อนคลายสบาย เตรียมความรู้หรือข้อมูลในส่วนที่เป็นวิชาการหรือเนื้อหาต่าง ๆที่เคยได้สอบในข้อเขียนเข้าไปให้พร้อมด้วย บางครั้งอาจจะมีการถามถึงเหตุผลในการตัดสินใจเข้ารับราชการ ว่าเพราะอะไร รวมไปถึงอาจจะมีการให้เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานอีกด้วย ผู้เข้าสอบจึงต้องเตรียมตัว ฝึกฝนในการตอบคำถามไว้เป็นอย่างดี เพื่อความคล่องในการตอบและความเคยชิน คำถามส่วนมากที่จะโดนถามจะมีอาทิเช่น ตำแหน่งนี้ทำหน้าที่อะไร ความรู้ที่เกี่ยวกับตำแหน่ง ความรู้ที่เกี่ยวกับกรมปศุสัตว์ ประวัติส่วนตัว ประวัติการทำงาน เป็นต้น 

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับ รวมสรุปแนวข้อสอบกรมปศุสัตว์ เตรียมสอบอย่างไรให้สอบผ่าน พร้อมคำแนะนำในการเตรียมสอบ หากใครที่สนใจในอาชีพนี้ อยากทำงานให้กับเพื่อนมนุษย์นั่นก็คือสัตว์ต่างๆ การเตรียมตัวที่ดีและพร้อมต่อการสอบจะถือได้ว่าเป็นสิ่งสำคัญเป็นอย่างมาก นอกจากนี้การเลือกหนังสือให้ดีก็จะช่วยทำให้เราอ่านได้อย่างเข้าใจและเก็บเนื้อหาได้ครอบคลุม วันนี้เรามีหนังสือมาแนะนำ เล่มนี้เลย Brain Media สามารถตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี มีข้อสอบกรมปศุสัตว์ที่ครบถ้วน ได้มาตรฐาน อ่านได้ง่าย เจาะลึกข้อสอบลงไปได้ตรงประเด็น อีกทั้งยังมีแบบทดสอบและข้อสอบให้ฝึกฝนลองทำเพิ่มเติมอีกด้วย หากใครสนใจสามารถเลือกดูและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย