บทความน่ารู้

แนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทย

แนะนำหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทย

สำหรับใครที่กำลังจะสอบเข้าการยางแห่งประเทศไทยในตำแหน่งต่างๆแต่ไม่รู้จะเริ่มอ่านหนังสืออะไรดีวันนี้เรามีบทความแนะนำหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนทุกคนที่สนใจอยากจะสอบเข้าการยางแห่งประเทศไทยกันค่ะ

ประวัติความเป็นมาของการยางแห่งประเทศไทย

การยางแห่งประเทศไทย(กยท.) เกิดจากการรวม 3หน่วย ได้แก่ สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง องค์การสวนยางและสถาบันวิจัยยาง โดยมีพระราชบัญญัติการยางแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2558 และมีผลบังคับใช้ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 มีวัตถุประสงค์ให้การยางแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางรับผิดชอบดูแลการบริหารจัดการยางพาราของประเทศทั้งระบบอย่างครบวงจร บริหารจัดการเกี่ยวกับเงินของกองทุน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเทศเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยจัดให้มีการศึกษาวิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับยางพารา รวมถึงดำเนินการให้ระดับราคายางมีเสถียรภาพ อีกทั้งยังส่งเสริม และสนับสนุนให้มีการปลูกแทนและการปลูกใหม่ ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง ผู้ประกอบกิจการยางในด้านวิชาการ, การเงิน ,การผลิต ,การแปรรูป, การอุตสาหกรรม ,การตลาด ,การประกอบธุรกิจและการดำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น มีการบริหารงานโดยคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และมีผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยเป็นผู้บริหารสูงสุด

แนะนำหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทย

เราจะมาแนะนำหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยของBrain media ที่สามารถทำให้เพื่อนเพื่อนทำข้อสอบได้แบบผ่านฉลุยด้วยแนวข้อสอบที่ทันสมัยอัพเดทไปดูพร้อมกันเลยค่ะ

1. หนังสือสอบพนักงาน เศรษฐกร การยางแห่งประเทศไทย

เล่มแรกที่เราอยากจะแนะนำหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยก็คือเล่มนี้เลย สำหรับใครที่อยากเป็นพนักงานเศรษฐกรการยางแห่งประเทศไทยเล่มนี้ควรต้องมีติดไว้เพื่อเตรียมตัวในการสอบอย่างแน่นอน เนื้อหาภายในเล่มประกอบไปด้วย แนวข้อสอบเกี่ยวกับหน่วยงาน สรุปเนื้อหารวมถึง แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง สรุปแนวข้อสอบ แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มีให้มาพร้อมกันในเล่มด้วย

2. หนังสือสอบพนักงาน วิศวกร การยางแห่งประเทศไทย

เล่มต่อมาที่เราอยากจะแนะนำสำหรับหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยนั่นก็คือเล่มนี้เลย ถือเป็นอีกหนึ่งเล่มที่ได้รับความนิยมในการเตรียมตัวสอบเข้าพนักงานวิศวกรการยางแห่งประเทศไทย เนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วย แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มีมาให้ไว้ในเล่ม

3. หนังสือสอบพนักงาน บุคลากร การยางแห่งประเทศไทย

สำหรับหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยเล่มต่อไปที่อยากแนะนำก็คือเล่มนี้เลย เนื้อหาด้านในเล่มจะประกอบไปด้วย  แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มีมาให้ไว้ในเล่ม รับรองว่าใครอยากสอบเข้าพนักงานบุคลากรการยางแห่งประเทศไทยมีเล่มนี้ติดตัวไว้อุ่นใจแน่นอน

4. หนังสือสอบพนักงาน นิติกร การยางแห่งประเทศไทย

ใครกำลังมองหาหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยในตำแหน่งพนักงานนิติกรการยางแห่งประเทศไทย ต้องอ่านเล่มนี้เลยเนื้อหาด้านในจะประกอบไปด้วย แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มีมาให้ไว้ในเล่ม รับรองว่าใครที่เล็งตำแหน่งพนักงานนิติกรณ์การยางแห่งประเทศไทยไว้แล้วล่ะก็ อ่านเล่มนี้ได้คะแนนสอบปังแน่นอน

5. หนังสือสอบพนักงาน นักวิเทศสัมพันธ์ การยางแห่งประเทศไทย

หนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยสำหรับใครที่อยากเป็นพนักงานนักวิเทศสัมพันธ์เล่มนี้ต้องพลาดไม่ได้ โดยเนื้อหาด้านนายจะประกอบไปด้วย แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มีมาให้ไว้ในเล่มให้อีกด้วย เรียกได้ว่าครบครันทั้งเนื้อหาสรุปแนวข้อสอบรวมถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่ให้มาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับตำแหน่งพนักงานนักวิเทศสัมพันธ์โดยเฉพาะ

6. หนังสือสอบพนักงาน นักวิทยาสาตร์ การยางแห่งประเทศไทย

สำหรับใครที่หมายปองตำแหน่งพนักงานนักวิทยาศาสตร์การยางแห่งประเทศไทยวันนี้เราก็มีหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยมาแนะนำสำหรับเล่มนี้เนื้อหาจะประกอบไปด้วยแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบพื้นฐาน แนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง ข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบันและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มีมาให้ไว้ในเล่มให้อีกด้วย 

7. หนังสือสอบพนักงาน นักวิชาการสิ่งแวดล้อม การยางแห่งประเทศไทย

แนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยเล่มสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนั่นคือหนังสือสอบพนักงานนักวิชาการสิ่งแวดล้อมการยางแห่งประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่หลายคนต้องการโดยเนื้อหาภายในเล่มจะประกอบไปด้วยแนวข้อสอบพร้อมกับสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงานแนวข้อสอบพื้นฐานแนวข้อสอบและสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งรวมไปถึงแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ที่มาพร้อมกันในเล่มเดียวเรียกได้ว่าใครอยากเป็นนักวิชาการสิ่งแวดล้อมก็ต้องมีเล่มนี้ไว้อ่านเลย

นี่ก็คือหนังสือแนวข้อสอบการยางแห่งประเทศไทยที่เรานำมาแนะนำสำหรับใครที่สนใจยังมีอีกหลากหลายเล่มสามารถเข้าไปดูได้ที่ Brain media เข้าไปที่ http://brainmedia.in.th/   ศูนย์การจัดจำหน่ายหนังสือราชการที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานของราชการไทย แวะไปสอบถามกันได้นะคะ

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย