บทความน่ารู้

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

เจาะลึก แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ

 สำหรับใครที่อยากจะสอบเข้าข้าราชการตำรวจ สายอำนวยการ แล้วอยากรู้ว่าวิชาที่จะต้องสอบนั้นออกสอบในเรื่องอะไรบ้าง โดยเฉพาะวิชาคอมพิวเตอร์ วันนี้เรามีบทความรู้แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ มาฝาก เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบวิชาคอมพิวเตอร์ของนายสิบตำรวจ สายอำนวยการ เพื่อผลคะแนนที่ได้ตามคาดหวัง ไปดูกันเลย

เริ่มต้น 6 วิชาหลักที่คนสอบนายสิบต้องเจอ!

1. วิชาความรู้ความสามารถทั่วไป หรือคณิตศาสตร์จำนวน 10 ข้อ

โดยข้อสอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป หรือคณิตศาสตร์ จะแบ่งออกมาเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • ความถนัด เช่น อนุกรม อุปมาอุปไมย มิติสัมพันธ์ของรูปภาพ เป็นต้น
 • คณิตศาสตร์ เช่น สมการ ร้อยละ พหุนาม สถิติ ความน่าจะเป็น เป็นต้น

2. วิชาภาษาไทย จำนวน 20 ข้อ

โดยข้อสอบวิชาภาษาไทย จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • หลักภาษา เช่น พยัญชนะ, สระ ,วรรณยุกต์ ,คำเป็นคำตาย ,คำราชาศัพท์ เป็นต้น
 • การวิเคราะห์ เช่น การวิเคราะห์บทความ ,การใช้คำถูกต้อง ,กลอน เป็นต้น

3. วิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 45 ข้อ

โดยแนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • ประวัติความเป็นมา เช่น ประวัติคอมพิวเตอร์, การแบ่งยุค เป็นต้น
 • อุปกรณ์ เช่น ระบบสารสนเทศ ,ระบบเครือข่าย เป็นต้น
 • Microsoft office เช่น การใช้งาน ,ปุ่มคีย์ลัด เป็นต้น
 • Social Media เช่น การใช้งาน, จุดเด่นแต่ละประเภท เป็นต้น

4. วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 20 ข้อ

โดยข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ จะแบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ได้แก่

 • Reading เช่น การสรุปจากบทความภาษาอังกฤษ เป็นต้น
 • Conversation เช่น การเติมประโยคที่เหมาะสมในเหตุการณ์ต่างๆ เป็นต้น
 • Vocabulary เช่น การเติมคำศัพท์ที่มีความหมายถูกต้อง เป็นต้น
 • Grammar เช่น Tenses If-clause S-V agreement เป็นต้น

 5. วิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน จำนวน 35 ข้อ

โดยข้อสอบวิชาสังคม วัฒนธรรม จริยธรรม และอาเซียน จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลัก ได้แก่

 • สังคมวัฒนธรรม เช่น นิยามวัฒนธรรม, ประเพณี เศรษฐกิจพอเพียง เป็นต้น
 • ศาสนา เช่น ประเภทศาสนา ,หลักธรรมต่างๆ เป็นต้น
 • อาเซียน เช่น ความรู้ต่างๆของอาเซียน ,เศรษฐกิจของอาเซียน เป็นต้น

6. วิชากฎหมาย จำนวน 20 ข้อ

สำหรับแนวข้อสอบวิชากฎหมาย ได้แก่ กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ,ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับลำดับชั้นของกฎหมาย, ศาล, พินัยกรรม, การเกิด, การตาย, และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2558 ซึ่งข้อสอบที่จะเจอก็ประมาณนี้

เจาะลึก แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ

 แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ ของการสอบนายสิบตำรวจสายอำนวยการ นั้นจะมีปริมาณข้อสอบที่เยอะกว่าในสายงานอื่น ซึ่งมีจำนวนข้อสอบประมาณ 45 ข้อ และข้อสอบออกไม่ยาก แต่จะมีคำศัพท์บางอย่างที่เป็นศัพท์เทคนิค ที่เราจะต้องมาทำความเข้าใจ และต้องจำกันเท่านั้นเอง

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นายสิบตำรวจ ออกอะไรบ้าง

สำหรับแนวข้อสอบวิชาคอมพิวเตอร์ ของนายสิบตำรวยสายอำนวยการนั้นจะเป็นการทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ซึ่งจะเป็นความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์เพื่อสำนักงาน โดยมีอยู่จำนวน 45 ข้อ และข้อสอบก็จะออกวนอยู่แบบเดิมๆ ซึ่งจะมีด้วยกันอยู่ 4 หัวข้อ ดังนี้ 1.ระบบคอมพิวเตอร์ ,2.ระบบเครือข่าย,3.การใช้โปรแกรม และ 4.ส่วนอื่นๆ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์นายสิบตำรวจสายอำนวยการ หัวข้อ ระบบคอมพิวเตอร์

เนื้อหาที่ออกสอบจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ องค์ประกอบที่จะทำให้คอมพิวเตอร์นั้นสามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ ถ้าขาดองค์ประกอบส่วนใดส่วนหนึ่งแล้ว เครื่องคอมพิวเตอร์ก็จะไม่สามารถทำงานได้ โดยในการทำงานของคอมพิวเตอร์ จะมีพื้นฐานขั้นตอนการทำงานอยู่ด้วยกัน 4 ขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย การรับข้อมูล ,การประมวลผล ,การแสดงผล ,และการจัดเก็บข้อมูล หรือที่เรียกได้โดยย่อว่า IPOS cycle (Input Process Output Storage cycle) ซึ่งแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ของนายสิบตำรวจจะออกในส่วนนี้

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์นายสิบตำรวจสายอำนวยการ หัวข้อ ระบบเครือข่าย

ก่อนอื่นเรามารู้จักกับ ระบบเครือข่าย  คือ ระบบที่เกิดจากการนำเครื่องคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง มาเชื่อมโยงต่อเข้าด้วยกัน เพื่อใช้แลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูล หรือใช้ทรัพยากรต่างๆ แนวข้อสอบสำหรับการสอบตำรวจก็จะเป็นความรู้ทั่วไปที่ควรรู้ อาทิเช่น การสื่อสาร ,ระบบการส่งข้อมูล ผู้ส่ง สื่อ ผู้รับ และProtocol

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์นายสิบตำรวจสายอำนวยการ หัวข้อ การใช้โปรแกรม

แนวข้อสอบในหัวข้อนี้ จะเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเพื่อการทำงาน โดยเราจะต้องมีความรู้พื้นฐาน ดังนี้

 • ความรู้พื้นฐาน Microsoft ทั้งหมด อาทิเช่น Word, Excel, Power Point
 • ชุดข้อมูล อาทอ ข้อมูลปฐมภูมิ และ ข้อมูลทุติยภูมิ

แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์นายสิยตำรวจสายอำนวยการ หัวข้อ ส่วนอื่นๆ

สำหรับแนวข้อสอบส่วนอื่นๆของวิชาคอมพิวเตอร์ จะเป็นความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ อย่างเช่น  ประวัติคอมพิวเตอร์,การแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์,ข้อมูลสารสนเทศ และการประมวลผล,Social Media ต่างๆ ,Website และAnti Virus

 นี่ก็คือข้อมูลบทความรู้เจาะลึกแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์ นายสิบตำรวจสายอำนวยการ ที่เรานำมาฝาก เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบก่อนการลงสนามจริง หากใครที่กำลังมองหาแนวหนังสือแนวข้อสอบคอมพิวเตอร์นายสิบตำรวจสายอำนวยการ หรือหนังสือเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบบรรจุราชการในหน่วยงานต่างๆของไทย ที่มีเนื้อหาอัพเดท ทันสมัย เก็งข้อสอบได้ตรงเป๊ะแม่นยำ  สามารถทำให้คุณทำคะแนนสอบได้ดี และได้เข้าทำงานในตำแหน่งที่ต้องการ พร้อมกับมีแนวข้อสอบได้คุณได้ฝึกทำเสมือนกับอยู่ในสนามสอบจริง พร้อมกับเฉลยที่อธิบายอย่างละเอียด สามารถอ่านและทำความเข้าใจได้อย่างง่าย แนะนำหนังสือสอบราชการของ Brain media ศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการในทุกหน่วยงานราชการของไทย ที่มีหนังสือจำหน่ายมากกว่า 700 เล่ม หากใครสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือค้นหาหนังสือสอบราชการได้ที่เว็บไซด์ https://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย