รวมแนวข้อสอบช่างโยธาที่ต้องรู้ พร้อมตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกฝน!

แนวข้อสอบช่างโยธา

รวมแนวข้อสอบช่างโยธาที่ต้องรู้ พร้อมตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกฝน!

ในปัจจุบันการก่อสร้างสิ่งต่างๆต่างเกิดขึ้นมามากมายทั้งการสร้างตึก ถนน อาคาร สะพาน รวมถึงระบบขนส่งและระบบสาธารณูปโภคอื่นๆที่สร้างขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในประเทศได้ใช้กัน โดยการสร้างสิ่งหล่านี้ก็จะมีคนที่คอยคุมงานให้สำเร็จไปได้ด้วยดีและมีความปลอดภัยเมื่อใช้งาน เราอาจจะรู้จักกันในชื่อที่เรียกว่า ช่างโยธานั่นเอง ซึ่งช่างโยธาจะคอยดูแลการสร้างทั้งหมดจนเสร็จงานและทำการตรวจเช็คคุณภาพของสิ่งก่อสร้างต่างๆ แต่รู้หรือไม่ว่าจริงๆแล้วนั้นกว่าจะมาเป็นช่างโยธาไม่ง่ายเลยเพราะจะต้องมีการสอบเพื่อคัดเลือกเข้ามาปฏิบัติงาน โดยใช้แนวข้อสอบช่างโยธามาเป็นตัววัดผล แต่ในบางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าแนวข้อสอบช่างโยธามีอะไรบ้าง วันนี้เราจะพาทุกคนไปเรียนรู้กับเรื่องของรวมแนวข้อสอบช่างโยธาที่ต้องรู้ในการเตรียมตัวก่อนสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกฝน ที่เรานำมาฝากกัน ถ้าอยากรู้ว่าจะมีอะไรบ้างนั้น เราไปติดตามพร้อมกันได้เลย

แนวข้อสอบช่างโยธาคืออะไร

แนวข้อสอบช่างโยธาเป็นแนวข้อสอบที่ใช้ในการสอบเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งช่างโยธา ซึ่งมีหน้าที่คือรับผิดชอบในงานสำรวจออกแบบ งานก่อสร้างต่างๆรวมถึงงานก่อสร้างที่ใช้เครื่องจักรกลในการควบคุมการก่อสร้าง ปฏิบัติงานทางด้านบริหารงานช่าง ออกแบบทางด้านสถาปัตยกรรม  ครุภัณฑ์และออกแบบในการคำนวณด้านวิศวกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง ควบคุมการก่อสร้างที่รวมถึงการซ่อมแซม รักษาและบำรุงให้ดีมากขึ้นกว่าเดิม 

นอกจากนี้ยังให้คำปรึกษาแนะนำที่เกี่ยวกับงานทางด้านโยธา อาทิเช่น ทาง สะพาน ช่องน้ำ อาคาร อุโมงค์ ตึก ท่าเทียบเรือ สนามบินและรวมไปถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆด้วย ปฏิบัติงานสำรวจต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับงานด้านช่างโยธา เช่น สำรวจทางเพื่อการก่อสร้าง หรือสำรวจเพื่อทดลองวัสดุ สำรวจทางอุตุนิยมวิทยา สำรวจทางอุทกวิทยา เป็นต้น ซึ่งในแต่ละส่วนงานก็จะมีแนวข้อสอบช่างโยธาที่แตกต่างกันไปตามตำแหน่งงานอีกด้วย การเตรียมตัวรับมือกับแนวข้อสอบช่างโยธาถือเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากอีกด้วย

ตัวอย่างเนื้อหาที่มีในแนวข้อสอบช่างโยธา

 • ความรู้ในด้านการบริหารจัดการโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างต่างๆ 
 • ความรู้ในด้านการควบคุมการก่อสร้าง งานปรับปรุง แก้ไขและซ่อมแซม
 • ความรู้ในด้านการออกแบบโครงสร้าง คำนวณโครงสร้างไม้และโครงสร้างเหล็ก      
 • ความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม          
 • คามรู้ในเรื่องของการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมและการเขียนแบบทางด้านวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์
 • ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสัญญาก่อสร้าง
 • ความรู้เกี่ยวกับเครื่องจักรก่อสร้าง
 • ความรู้รอบตัว สถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่เกิดขึ้น
 • ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบวัสดุ และความรู้ทางด้านคอนกรีตเทคโนโลยี
 • ความรู้ในด้านการวิเคราะห์โครงสร้างของสิ่งก่อสร้าง
 • ความรู้ด้านการสำรวจเพื่อการก่อสร้าง  
 • ความรู้ด้านความแข็งแรงของวัสดุ
 • ความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2562        
 • ความรู้ในเรื่องของพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535            
 • ความรู้ในเรื่องของการปฏิบัติงานเพื่อการก่อสร้าง
 • ความรู้ในเรื่องของกฎกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพ และคนชรา พ.ศ. 2548

ทั้งหมดนี้คือแนวข้อสอบช่างโยธาที่เป้นเนื้อหาที่ใช้ในการออกสอบ โดยในแต่ละปีที่สอบก็จะมีเนื้อหาที่ออกสอบแตกต่างกันออกไปบ้าง เราจึงต้องเตรียมตัวอ่านหนังสือให้เป็นอย่างดีเพื่อที่เราจะสามารถทำข้อสอบช่างโยธาได้และได้รับคัดเลือกในการเข้าปฏิบัติงานในตำแหน่งช่างโยธานั่นเอง

ตัวอย่างข้อสอบให้ได้ลองฝึกฝน

วันนี้เราได้นำแนวข้อสอบช่างโยธามายกตัวอย่างให้เห็นภาพว่าแนวข้อสอบจะเป็นแบบไหน จำนวน 5 ข้อ ดังนี้

1.การปฏิบัติงานสำรวจส่วนใหญ่จะใช้ทิศเหนือใด?

ก.ทิศเหนือจริง

ข.ทิศเหนือสมมติ

ค.ทิศเหนือแม่เหล็ก

ง.ทิศเหนือกริด

คำตอบข้อนี้ก็คือ ค.ทิศเหนือแม่เหล็กนั่นเอง

2.เหล็กผสมที่มีคาร์บอนสูงกว่า 2% จัดเป็นเหล็กประเภท

ก.เหล็กอ่อน

ข.เหล็กหล่ออ่อน

ค.เหล็กแท่ง

ง.เหล็กหล่อ

คำตอบข้อนี้ก็คือ ง.เหล็กหล่อนั่นเอง

3.การสร้างแนวเส้นขวาง โดยทั่วไปแล้วมักจะทำ ณ จุดใดบนแนวเส้นศูนย์กลาง

ก.จุด Plus Station

ข.จุด Full Station

ค.จุดที่พื้นดินเปลี่ยนแปลง

ข.จุดที่เป็นทางร่วมทางแยก

คำตอบข้อนี้ก็คือ ข.จุด Full Stationนั่นเอง

4.ในโรงภาพยนตร์มักใช้วัสดุรุ่นที่มีความหนาและนิ่มปรุผนังด้านเพดานไว้เพื่อเหตุผลอะไร

ก.มีความดูดกลืนเสียงได้เป็นอย่างดี

ข.มีการสะท้อนเสียงได้ดี

ค.มีการหักเหของเสียงได้เป็นอย่างดี

ง.มีการเลี้ยวเบนของเสียงได้ดี

คำตอบข้อนี้ก็คือ ก.มีความดูดกลืนเสียงได้เป็นอย่างดี นั่นเอง

5.เทศบัญญัติควบคุมการก่อสร้างของเทศบาลนครกรุงเทพฯ เริ่มใช้เมื่อปีพ.ศ.ใด

ก. พ.ศ. 2480

ข. พ.ศ. 2483

ค. พ.ศ. 2485

ง. พ.ศ. 2490

คำตอบข้อนี้ก็คือ ข. พ.ศ. 2483นั่นเอง

เป็นอย่างไรกันบ้างคะกับความรู้ในเรื่องของรวมแนวข้อสอบช่างโยธาที่ต้องรู้ในการเตรียมตัวก่อนสอบ พร้อมตัวอย่างข้อสอบให้ฝึกฝนที่เราได้นำมาให้กับทุกคนได้ศึกษากัน แนวข้อสอบช่างโยธาถือได้ว่าเป็นข้อสอบที่ใช้ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าทำงานในตำแหน่งช่างโยธาทั้งวัดความรู้ ความเหมาะสม เพราะงานช่างโยธาเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งก่อสร้างจึงต้องมีความละเอียดรอบคอบสูงมาก เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานอีกด้วย ซึ่งหากใครที่กำลังเตรียมตัวสอบและยังไม่รู้จะเลือกหนังสือเล่มไหนดีที่มีแนวข้อสอบช่างโยธาที่ครบถ้วน มีเนื้อหาละเอียด เราขอแนะนำ Brain Media เลยเป็นหนังสือที่ได้มาตรฐาน มีเนื้อหาละเอียดครบถ้วน พร้อมข้อมูลที่ต้องรู้ก่อนสอบ เป็นหนังสือที่อ่านง่าย นอกจากนี้ยังมีข้อสอบให้ได้ลองฝึกทำกันอีกด้วย ถือได้ว่าเป็นหนังสือที่ตอบโจทย์ทุกคนเป็นอย่างมาก หากใครสนใจสามารถเลือกชมเพิ่มเติมได้ทาง http://brainmedia.in.th/

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย