บทความน่ารู้

แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น

การเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น อ่านอะไรบ้าง

สำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้ารับราชการในตำแหน่งพนักงานธุรการท้องถิ่นควรที่จะมีการเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3 เดือน เพื่ออ่านหนังสือรวมถึงการค้นคว้าศึกษาหาข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับการสอบ เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการ วันนี้เราจึงมีบทความรู้เกี่ยวกับการเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น ต้องอ่านอะไรบ้าง?มาฝากกันพร้อมแล้ว ไปดูกันเลย

พนักงานราชการธุรการ ทำงานกันอย่างไร

ลักษณะงานโดยทั่วไปของสายงานธุรการนี้ จะครอบคลุมถึงตำแหน่งต่างๆ ที่ปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณ ซึ่งจะมีลักษณะงานที่ ปฏิบัติเกี่ยวกับการร่าง ,โต้ตอบ, บันทึก ,ย่อเรื่อง ,ตรวจทานหนังสือ การดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ์ในทรัพย์สินของทางราชการ, การดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ การตรวจสอบหรือเปลี่ยนแปลงรายการ และ การเก็บรักษาเอกสารสำคัญของทางราชการ การดำเนินการเกี่ยวกับงานบริหารบุคคล, การรวบรวมข้อมูลหรือ จัดเตรียมเอกสาร ,การเตรียมการประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม ,และปฏิบัติหน้าท่ีอื่นที่เกี่ยวข้อง

การเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น ต้องอ่านอะไรบ้าง 

การเตรียมตัวสอบถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญในการสอบเพื่อเข้ารับราชการ โดยผู้เข้าสอบควรหาเอกสาร ข้อสอบ หนังสือราชการ และแนวข้อสอบแนวข้อสอบพนักงานธุรการ มาไว้อ่านเพื่อเตรียมความพร้อมให้ได้มากที่สุด เพราะการแข่งขันในการสอบแต่ละครั้งค่อนข้างสูงมีจำนวนผู้สมัครเข้าสอบรับงานราชการค่อนข้างหนาแน่น และอาจต้องใช้ระยะเวลาในการเตรียมตัวสอบ ประมาณ 2-3 เดือน นอกจากการอ่านหนังสือเตรียมตัวสอบราชการแล้ว ยังควรที่จะต้องคอยติดตามข่าวสาร รวมถึงการประกาศสอบของหน่วยงานราชการ ว่าออกเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างเพื่อผู้เเข้าสอบจะได้อ่านได้แคบลง และสามารถเน้นจุดที่สำคัญได้ถูกต้อง อีกทั้งจะต้องสำรวจข้อสอบในปีก่อนๆว่า มีการออกข้อสอบในเนื้อหาส่วนใดบ้าง และสถิติผู้เข้าสอบด้วย

แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น (การเตรียมตัวสอบ)

อันดับแรกในการเตรียมตัวสอบควรที่จะฝึกนิสัยการอ่านให้เป็นเรื่องปกติ สำหรับคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือก็ควรที่จะต้องฝืนตัวเองให้อ่านหนังสือให้ได้ โดยอาจจะค่อยๆฝึกไปวันละนิด จาก 1 ชั่วโมง เป็น 2 ชั่วโมงตามลำดับ หากฝึกไปสักพักก็จะเริ่มชินเอง และอาจจะยังไม่ต้องอ่านแบบลงลึกในเนื้อหามาก แค่อ่านผ่านๆให้เป็นนิสัยก่อน และควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่เราสมัครสอบ ข้อมูลเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ควรศึกษาให้ละเอียด อย่างเช่น ซื่อเว็บไซต์ ภารกิจหลักขององค์กร อำนาจหน้าที่ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง แนวนโยบาย วิสัยทัศน์ ฯลฯ อีกส่วนสำคัญก็คือการสมัครสอบ ซึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามส่วนนี้ไป การสมัครสอบในวันแรกที่เปิดให้สมัครสอบเพราะเราจะได้ลำดับในการสอบที่ดีหากสอบบรรจุได้และเกิดเหตุการณ์คะแนนของผู้เข้าสอบมีคะแนนเท่ากัน ผู้ที่มีลำดับในการสมัครสอบที่ดีกว่าจะถูกเรียกก่อนผู้ที่ลำดับสมัครสอบน้อยกว่าซี่งถ้าเรารีบสมัครภายในวันแรกเราจะโอกาสที่ดีกว่าคนที่มาสมัครวันท้ายๆในกรณีที่คะแนนเท่ากันซึ่งโอกาสที่คะแนนจะเท่ากันมีค่อนข้างมาก เนื่องจากมีผู้สมัครสอบค่อนข้างเยอะอยู่แล้ว

แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น อ่านเรื่องอะไรบ้าง

  • แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่นเความรู้เกี่ยวกับกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ความรู้เกี่ยวกับระเบียบงานสารบรรณ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
  • แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (การบันทึกข้อมูล)
  • แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำนักงาน-การบริหารงานทั่วไป
  • แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น ความรู้ความสามารถทั่วไป
  • แนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ และธุรการทั่วไป-ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ -ความรู้เกี่ยวกับเจ้าพนักงานธุรการ-การจัดทําเอกสารที่เกี่ยวกับการประชุม
  • แนวข้อสอบพนักงานธุรการระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526

แนวข้อสอบพนักงานธุการท้องถิ่น (เทคนิคการทำข้อสอบ)

ควรทำข้อสอบให้ทันเวลา โดยเฉพาะในการสอบข้อสอบภาค ก. จะต้องทำให้รวดเร็ว และถูกต้องโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์ ส่วนข้อสอบวิชาภาษไทย จะต้องอ่านเนื้อความของโจทย์ให้ดี และตีความหมายตามเนื้อหาโจทย์ให้ได้อย่างถูกต้อง โดยอย่าพยายามคิดนอกกรอบ นอกโจทย์ไปไกล ให้พยายามสังเกต ข้อความ อาทิเช่น ทำให้ , เพราะ ,ปรากฏขึ้น, เนื่องจาก เพราะโดยส่วนมากคำตอบที่ถูกต้องจะอยู่หลังคำเหล่านี้ ดังนั้นนี่ถือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการสังเกตเพื่อหาคำตอบ ในส่วนของการเดาข้อสอบหากว่าจำไม่ได้ หรือไม่ทราบคำตอบจริงๆ ให้เดาคำตอบอย่างมีหลักการโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้

นี่ก็เป็น การเตรียมตัวสอบและแนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่น ต้องอ่านอะไรบ้าง ? ที่เรานำมาฝากกันรวมไปถึงเทคนิคในการสอบอีกด้วย หากใครที่กำลังเตรียมตัวที่จะเข้าสอบเพื่อรับตำแหน่งพนักงานธุรการท้องถิ่นและกำลังมองหาหนังสือสอบราชการที่เอาไว้ในการเตรียมตัวสอบเพื่อพิชิตคะแนนสอบที่ดีและได้เข้ารับราชการตามตำแหน่งที่ตั้งเป้าหมายไว้ แนะนำหนังสือสอบราชการของ Brain media ที่มีหนังสือแนวข้อสอบพนักงานธุรการท้องถิ่นให้คุณได้เลือกซื้อ และที่นี่ยังเป็นศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งในหน่วยงานราชการของไทยรวมถึงยังมีเนื้อหาอัพเดททันสมัย เก็งข้อสอบได้อย่างตรงจุด อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบให้ลองฝึกทำเสมือนนั่งอยู่ในสนามสอบจริงสนใจสามารถเข้าไปดูได้ที่  http://brainmedia.in.th/  และอย่าลืมไปสอบถามกันนะคะ เพื่อคะแนนสอบแบบสุดปัง พิชิตตำแหน่งที่เราต้องการได้เลย

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย