บทความน่ารู้

แนะนำ 5 หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์

สำหรับใครที่กำลังมองหาหนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์เพื่อเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆของกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เรามีบทความแนะนำ 5 หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ มาฝากกันเพื่อไว้ใช้เป็นตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบและพิชิตคะแนนสอบ พร้อมแล้วไปดูกันเลย

กรมประชาสัมพันธ์ คือ ?

กรมประชาสัมพันธ์  คือ เป็นหน่วยงานประชาสัมพันธ์ของรัฐบาลไทยสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีหน้าที่ ในการเสริมสร้างความเข้าใจ ระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน และ ระหว่างประชาชนกับประชาชนด้วยกัน อีกทั้งยังทำหน้าที่ โน้มน้าวชักจูงประชาชนให้ร่วมมือกับรัฐบาลรวมถึงหน่วยงานราชการ

 

หลักสูตรในการสอบเข้ารับราชการของกรมประชาสัมพันธ์

 

หลักสูตรในการสอบเข้ารับราชการของกรมประชาสัมพันธ์ โดยส่วนใหญ่มีดังนี้

การสอบบรรจุเข้ารับราชการของกรมประชาสัมพันธ์ ผู้เข้าสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่าน ในการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ในภาค ก.ของสำนักงาน ก.พ. ก่อน แต่ถ้าสอบเป็นพนักงานราชการ ก็ไม่จำเป็นจะต้องใช้ใบสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

โดยการสอบเข้ากรมประชาสัมพันธ์ นั้นจะมีการประเมินสมรรถนะอยู่ 2 ครั้ง คือ

    • ครั้งที่ 1 : โดยการสอบข้อเขียน
    • ครั้งที่ 2 :  โดยการสัมภาษณ์

และจะต้องผ่านการประเมินสมรรถนะในครั้งที่ 1 โดยวิธีการสอบข้อเขียนก่อน และเมื่อผ่านการประเมินสรรถนะครั้งที่ 1 แล้ว จึงจะมีสิทธิ์ในการเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ แต่ทั้งนี้ผู้เข้าสอบจะต้องได้คะแนนสอบข้อเขียน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60

 

วิชาที่ใช้สอบเข้ารับราชการกรมประชาสัมพันธ์ มีดังนี้คือ

 

1.การสอบข้อเขียน 200 คะแนน 

ได้แก่ ความรู้เฉพาะเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติ, ความรู้mujเกี่ยวกับกรมประชาสัมพันธ์ ,กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เกี่ยวข้อง,ความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน เช่น  ข่าว ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ความรู้รอบตัว  รวมถึงหลักสื่อสารมวลชนและทฤษฎีสื่อสารมวลชน

2.ความเหมาะสมกับตำแหน่ง 100 คะแนน

เป็นการทดสอบวัดความเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง โดยการสัมภาษณ์ หรือวิธีอื่นเพื่อประเมินความเหมาะสมกับตําแหน่ง ซึ่งจะประเมิณจาก ประวัติส่วนตัว ,ประวัติการศึกษา ,ประวัติการทํางานประสบการณ์,อุปนิสัย ,อารมณ์ ,ทัศนคติ ,ท่วงที,วาจา ,ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์,ปฏิภาณไหวพริบ,การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน,สังคมและสิ่งแวดล้อม,บุคลิกภาพ และพฤติกรรมของผู้สอบแข่งขัน เพื่อให้ได้บุคคลที่มี ความรู้ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ คุณธรรม จริยธรรม และอื่นๆ ที่จําเป็นสําหรับตําแหน่ง แต่ผู้สมัครสอบจะต้องสอบผ่านความรู้ความสามารถเฉพาะตําแหน่งผ่านก่อน โดยจะมีคะแนน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 จึงจะมีสิทธิเข้าสอบในภาคความเหมาะสมกับตําแหน่ง

 

แนะนำ 5 หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์

 

1.หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ (ด้านทั่วไป) ของสำนักพิมพ์ Brain media

หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ในตำแหน่ง  นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ(ด้านทั่วไป)เล่มนี้ เป็นชุดแนวข้อสอบพร้อมเฉลยแบบละเอียดให้ฝึกทำก่อนลงสนามสอบจริง ที่มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัยตรงตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เก็งข้อสอบได้อย่างแม่นยำ สามารถใช้สำหรับเตรียมสอบบรรจุข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีคุณภาพ  โดยรายละเอียดในเล่มประกอบด้วย แนวข้อสอบพื้นฐาน (คณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งพร้อมกับสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง และแนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง(ปัจจุบัน) และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แบบMP3

 

2.หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ของสำนักพิมพ์ Brain media

หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานเล่มนี้ เป็นชุดหนังสือสอบพร้อมเฉลย มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัยตรงตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เก็งข้อสอบแม่นยำ สามารถใช้สำหรับเตรียมสอบบรรจุข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ได้ โดยรายละเอียดในเล่มจะประกอบไปด้วย สรุปพร้อมแนวข้อสอบเกี่ยวกับหน่วยงาน  แนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน พร้อมสรุปแนวข้อสอบเฉพาะตำแหน่ง แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง(ปัจจุบัน) และแนวข้อสอบพื้นฐาน ( วิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ) รวมถึงเทคนิคการสอบสัมภาษณ์และMP3

 

 3.หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักพิมพ์ Brain media

หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์เล่มนี้ มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ตรงตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เก็งแม่น มีแนวข้อสอบและเฉลยแบบละเอียดให้ได้ลองฝึกทำเพื่อใช้สำหรับเตรียมสอบบรรจุข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์โดยรายละเอียดในเล่ม จะประกอบด้วย สรุปเนื้อหาพร้อมแนวข้อสอบเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบพื้นฐาน (วิชาคณิตศาสตร์ ,ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งยังมีแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานพร้อมกับสรุป ที่เข้าใจง่าย แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์แบบMP3

 

หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ของสำนักพิมพ์ Brain media

 

4.หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน ของสำนักพิมพ์ Brain media

หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์เล่มนี้เป็นชุดหนังสือสอบที่มีแนวข้อสอบมาพร้อมเฉลย เนื้อหาอัปเดตตรงตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เก็งแม่น สามารถใช้สำหรับเตรียมสอบบรรจุข้าราชการได้อย่างมีคุณภาพ รายละเอียดในเล่มประกอบด้วย แนวข้อสอบพื้นฐาน(วิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) แนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งและสรุปแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง รวมถึงแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน อีกทั้งยังมีเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ พร้อมMP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

5.หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ของสำนักพิมพ์ Brain media

หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์เล่มนี้ เป็นหนังสือที่มาพร้อมแนวข้อสอบและเฉลยแบบละเอียด มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ตรงตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เก็งแม่น สามารถใช้สำหรับเตรียมสอบบรรจุข้าราชการของกรมประชาสัมพันธ์ได้อย่างมีคุณภาพ โดยรายละเอียดภายในเล่มจะประกอบด้วย แนวข้อสอบพื้นฐาน (วิชาคณิตศาสตร์,ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ) และแนวข้อสอบหน่วยงานพร้อมกับสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน อีกทั้งยังมีแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่งและสรุปแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง รวมถึงแนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ แบบ MP3

นี่ก็คือ 5 หนังสือเตรียมสอบกรมประชาสัมพันธ์ที่เรานำมาแนะนำให้สำหรับทุกท่านที่กำลังมองหาตัวช่วยในการเตรียมตัวสอบรับราชการในกรมประชาสัมพันธ์ในตำแหน่งต่างๆหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บไซต์ของ Brain media ที่นี่เป็นศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมตำแหน่งงานของหน่วยงานราชการไทยสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Brain Media 

บทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย