บทความน่ารู้

หนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป

เตรียมตัวสอบ พร้อมแนะนำหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ต้องทำอะไรบ้าง

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. หรือการสอบ ก.พ. ภาค ก ถือเป็นเป้าหมายขั้นต้นของผู้ที่มีความต้องการสมัครเข้าทำงานในหน่วยงานของภาครัฐ หรือหน่วยงานราชการ เพราะการที่จะมีคุณสมบัติเพื่อไปสอบภาค ข และภาค ค ได้นั้น จำเป็นจะต้องสอบภาค ก ให้ผ่านก่อน ฉะนั้นแล้วการอ่านหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก และเพื่อเป็นการเตรียมตัวอย่างรอบคอบ เราจจึงต้องมาดูกันว่า การสอบภาค ก นั้น จะต้องทำยังไงกันบ้าง

 

การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป มีวิชาอะไรบ้าง?

สิ่งสำคัญที่ต้องอ่านในหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป เพื่อเตรียมตัวไปสอบในภาค ก ก็จะครอบคลุมถึงวิชาดังต่อไปนี้

1.วิชาความรู้สามารถทั่วไป

ซึ่งในวิชานี้ก็จะประกอบไปด้วยเนื้อหาของวิชาคณิตศาสตร์และวิชาภาษาไทย มี 50 ข้อ คิดเป็น 100 คะแนน จะต้องทดสอบในด้านต่าง ๆ ดังนี้

    • การคิดวิเคราะห์เชิงภาษา

เป็นการสอบการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร การอ่านจับใจความสำคัญ ความเข้าใจในภาษาไทย และการตีความในด้านต่าง ๆ เช่น ข้อความ บทความ หรือสถานการณ์ต่าง ๆ

    • การคิดวิเคราะห์เชิงนามธรรม

เป็นการสอบการหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลจากข้อความ รูปภาพ สัญลักษณ์ สถานการณ์ หรือแบบจำลองต่าง ๆ รวมถึงการเชื่อมโยงคำ ข้อความ และรูปร่างต่าง ๆ ด้วย

    • การคิดวิเคราะห์เชิงปริมาณ

จะเป็นการสอบการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์เบื้องต้น การเปรียบเทียบและวิเคราะห์เชิงปริมาณ ตลอดจนการประเมินความเพียงพอของข้อมูล

ซึ่งในหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ก็จะมีเนื้อหาครอบคลุมในวิชาเหล่านี้ด้วย

 

2.วิชาภาษาอังกฤษ

ในวิชานี้ก็จะเป็นการสอบที่ใช้วัดความเข้าใจในภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น มีข้อสอบทั้งหมด 25 ข้อ คิดเป็น 50 คะแนน โดยจะแบ่งออกเป็น 4 หมวดได้แก่

    • ไวยากรณ์ (Grammar)
    • บทสนทนา (Conversation)
    • คำศัพท์ (Vocabulary)
    • การอ่าน (Reading)

ทั้งนี้ ในหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป จะมีเนื้อหาในวิชานี้ให้อ่านเตรียมตัวกันด้วย


3.วิชาความรู้และลักษณะการเป็นการข้าราชการที่ดี

สำหรับวิชานี้จะรู้จักกันในชื่อ วิชากฎหมาย มีข้อสอบ 25 ด้วยกัน โดยคิดเป็น 50 คะแนน มีเนื้อหาเกี่ยวกับพรบ. และพรก. ต่าง ๆ เพื่อการเป็นข้าราชการที่ดี ดังนี้

    • ประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ. 2499 ในส่วนของความผิดต่อหน้าที่ราชการ
    • พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    • พ.ร.บ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    • พ.ร.บ. ความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
    • พ.ร.ฎ. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
    • พ.ร.บ. มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562

โดยทุกวิชาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็จะมีเนื้อหาให้อ่านและทบทวนอยู่ในหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป


ก่อนสอบ ก.พ. ภาค ก. ควรเตรียมตัวอย่างไร?

 

ก่อนสอบ ก.พ. ภาค ก. ควรเตรียมตัวอย่างไร?

ในการพิชิตการสอบความรู้ความสามารถทั่วไปให้อยู่หมัด ผู้สมัครสอบสามารถเตรียมด้วยได้ด้วยการ

  • ศึกษารายละเอียดข้อสอบ ก.พ. ภาค ก

เป็นการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จำเป็นต่อการสอบ ดังรายละเอียดที่ได้กล่าวไว้ในข้างต้นทั้ง 3 วิชา เพื่อที่จะให้การอ่านหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ได้ตรงจุดมากขึ้น


  • ฝึกทำข้อสอบก.พ. เสมือนจริง

การฝึกทำข้อสอบเสมือนจริงเป็นวิธีที่ดีเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ตัวเองชินกับการทำข้อสอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกทำข้อสอบโดยจับเวลา เพราะในสนามสอบจริงมีเวลาทำข้อสอบที่ค่อนข้างจำกัด และมีการแข่งขันสูง จึงต้องเตรียมความพร้อมให้มากที่สุด ไม่ว่าจะช่องทางออนไลน์ เพียงเข้าไปค้นหาตาม Search Engine ก็จะได้พบข้อสอบย้อนหลังมากมายให้ได้ฝึกฝนกัน นอกจากนี้หนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ของสำนักพิมพ์ Brain Media ก็ยังมีข้อสอบเสมือนจริงหลายร้อยข้อให้ได้ฝึกทำ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดอีกด้วย


  • ทบทวนเนื้อหาให้แม่นยำ

การทบทวนเนื้อหาในหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไปอย่างเป็นประจำ เป็นกิจวัตรนั้นจะช่วยให้สมองจดจำเนื้อหาต่าง ๆ ได้ดีและแม่นยำ โดยการเตรียมตัวอ่านหนังสือก่อนสอบนั้นควรมีการเริ่มอ่านก่อนจะไปสอบจริงอย่างน้อย 3 เดือน เพื่อให้มีเวลาเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างไม่เร่งรีบ และควรอ่านหนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไป ให้จบก่อนไปสอบอย่างน้อยสัก 1 เดือน เพื่อจะได้มีเวลาฝึกฝนการทำข้อสอบ และทบทวนเนื้อหาเพื่อความแม่นยำอีกด้วย

 

ทั้งหมดนี้ก็เป็นการทำความรู้จักกับการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป หรือการสอบ ก.พ. ภาค ก เล็ก ๆ น้อย ๆ และข้อแนะนำในการเตรียมตัวก่อนสอบ หวังว่าบทความนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับผู้อ่านที่กำลังเตรียมความพร้อมก่อนสอบกันอยู่ ทั้งนี้อีกสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ การติดตามข่าวสารจาก เว็บไซต์สำนักงาน ก.พ. อยู่เป็นประจำ เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารอัพเดตที่จำเป็นต่อการสอบที่เป็นปัจจุบันอีกด้วย นอกจากนี้ สำหรับผู้ที่กำลังมองหา หนังสือเตรียมสอบความรู้ ความสามารถทั่วไปอยู่ ก็สามารถเข้ามาเลือกซื้อ หรือสอบถามกันได้ที่ BrainMediaกันได้เลย เพราะที่นี่เป็นศูนย์จัดจำหน่ายหนังสือสอบราชการที่มีมากกว่า 700 เล่ม ครอบคลุมทุกตำแหน่งในหน่วยงานราชการไทย ใช้เป็นตัวช่วยเพื่อพิชิตคะแนนสอบและตำแหน่งที่ต้องการได้อย่างอยู่หมัดบทความอื่นๆ

สำหรับใครหลาย