หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

พนักงานการพิมพ์ กรมที่ดิน

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานราชการกลางประเภทกระทรวงแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดูแลในเรื่องของการเกษตรกรรม พัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมอุตสาหกรรมการเกษตรและสหกรณ์ภายในประเทศ รวมไปถึงการผลิตสินค้าทางการเกษตรกรรม

หนังสือสอบราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หนังสือสอบราชการเนื้อหาทันสมัย ครอบคลุมทุกตำแหน่ง และทุกสังกัดภายใต้กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเข้ารับการบรรจุราชการในกระทรวงกระเกษตรและสหกรณ์ Brain Media คัดสรรหนังสือสอบราชการ ที่มาพร้อมเฉลยเพื่อให้คุณได้ใช้สำหรับฝึกฝน และพัฒนาทักษะ พร้อมรับมือกับชุดข้อสอบจริงในอนาคต

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด