หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นหน่วยงานราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดการจัดการที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกรและเพิ่มศักยภาพให้แก่พื้นที่เกษตรกรรมให้เกษตรกรสามารถทำกินบนพื้นที่นั้นได้

หนังสือสอบราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบด้วยชุดข้อสอบเสมือนจริง มาพร้อมเฉลย หนังสือสอบราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมทุกตำแหน่งที่คุณต้องการ เนื้อหาอัดแน่น เจาะลึก เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยทีมงาน Brain Media คัดสรรหนังสือสอบราชการหมวดหมู่รัฐบาลเพื่อให้ผู้ที่มีแผนจะสมัครสอบราชการได้รับหนังสือสอบราชการที่ดีที่สุด สามารถใช้อ่านสำหรับการเตรียมตัวสอบเสมือนนั่งสอบภายในวันสอบจริง

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด