หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นส่วนราชการระดับกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยสหกรณ์ กฏหมายว่าด้วยการจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ทุกประเภท

หนังสือสอบราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ หนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบด้วยชุดข้อสอบเสมือนจริง มีเนื้อหาพร้อมเฉลย หนังสือสอบราชการกรมพัฒนาที่ดินครอบคลุมทุกตำแหน่งที่คุณต้องการ เนื้อหาอัดแน่น เจาะลึก เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการตามตำแหน่งงานที่สอบ โดยทีมงาน Brain Media คัดสรรหนังสือสอบราชการหมวดหมู่รัฐบาลเพื่อให้ผู้ที่มีแผนจะสมัครสอบราชการได้รับหนังสือสอบราชการที่ดีที่สุด สามารถใช้อ่านสำหรับการเตรียมตัวสอบเสมือนนั่งสอบภายในวันสอบจริง

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด