หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมที่ดิน

พนักงานการพิมพ์ กรมที่ดิน

กรมที่ดิน หน่วยงานราชการระดับกรมแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ดำเนินงานออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินให้ราษฎรและให้บริการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์อย่างอื่น รวมถึงการจัดที่ทำกินให้ประชาชนตามประมวลกฎหมายที่ดิน

หนังสือสอบราชการกรมที่ดิน หนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบบรรจุกรมที่ดิน แนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยโดยละเอียด หนังสือเตรียมสอบคุณภาพที่มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ตรงจุด แนวข้อสอบเก็งตรงจุดกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน เพราะ Brain Media ได้มุ่งมั่นในการอัปเดตเนื้อหาจากข้อสอบจริงในแต่ละปี เพื่อนำมาจัดทำ และคัดสรรหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน เพื่อให้การตรียมสอบของคุณมีคุณภาพมากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด