หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมปศุสัตว์

หนังสือเตรียมสอบ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์ เป็นหน่วยงานราชการไทย ประเภทกรม สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่ดูแลและควบคุมการเลี้ยงสัตว์ ทั้งด้านสุขภาพ การบำบัดโรค การบำรุงพันธุ์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรคระบาดสัตว์ การปศุสัตว์ ไปจนถึงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากสัตว์

หนังสือสอบราชการกรมปศุสัตว์ หนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบบรรจุกรมปศุสัตว์ แนวข้อสอบเสมือนจริง พร้อมเฉลยโดยละเอียดตามจำนวนข้อสอบที่มีมากกว่าร้อยข้อภายในเล่ม หนังสือเตรียมสอบคุณภาพที่มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย เก็งข้อสอบตรงจุดกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน เพราะ Brain Media ได้มุ่งมั่นในการอัปเดตเนื้อหาจากข้อสอบจริงในแต่ละปี เพื่อนำมาจัดทำ และคัดสรรหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน เพื่อให้การตรียมสอบของคุณมีคุณภาพมากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด