หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นหน่วยงานราชการระดับกรม ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีหน้าที่จัดทำ ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศการเกษตรในระดับพื้นที่ที่รับผิดชอบ

หนังสือสอบราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร หนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบด้วยชุดข้อสอบเสมือนจริง มาพร้อมเฉลย หนังสือสอบราชการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรครอบคลุมทุกตำแหน่งที่คุณต้องการ เนื้อหาอัดแน่น เจาะลึก เหมาะสำหรับเตรียมตัวสอบเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ โดยทีมงาน Brain Media คัดสรรหนังสือสอบราชการหมวดหมู่รัฐบาลเพื่อให้ผู้ที่มีแผนจะสมัครสอบราชการได้รับหนังสือสอบราชการที่ดีที่สุด สามารถใช้อ่านสำหรับการเตรียมตัวสอบเสมือนนั่งสอบภายในวันสอบจริง

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด