หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมสวัสดิการทหารบก

หนังสือสอบพนักงานบริการ (ชาย/หญิง) (กรมสวัสดิการทหารบก)

มีหน้าที่ในการให้ความบันเทิง การพักผ่อน และจัดการ สงเคราะห์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน อันเกิดจากการตาย การเจ็บไข้ หนี้สิน และการประสบเคราะห์กรรม จัดการ ส่งเสริมการสร้างหลักฐานทางเศรษฐกิจในครอบครัวของทหาร

หนังสือสอบราชการกรมสวัสดิการทหารบก หนังสือสอบราชการพร้อมเฉลย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบบรรจุหน่วยงานราชการกรมสวัสดิการทหารบก ในตำแหน่งต่าง ๆ Brain Media คัดสรร และจัดทำหนังสือเตรียมสอบคุณภาพ เนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ครอบคลุมทุกตำแหน่งภายใต้หน่วยงานราชการ

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด