หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

หนังสือเตรียมสอบ นักจัดการงานทั่วไป (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน) สพฐ.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) มีหน้าที่สำคัญในการรับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับพื้นฐานตั้งแต่ระดับปฐมวัย จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

หนังสือสอบราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แนวข้อสอบจากหนังสือสอบราชการคุณภาพ Brain Media คัดสรร จัดทำ และจัดจำหน่ายหนังสือเตรียมสอบที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบบรรจุราชการภายในตำแหน่ง ๆ ต่างของสำนักงานสพฐ. เนื้อหาอัดแน่น อัปเดต เก็งข้อสอบตามข้อสอบจริงมากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด