หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกระทรวงมหาดไทย

หนังสือสอบราชการ กรมที่ดิน นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน (วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ)

กระทรวงมหาดไทย หน่วยงานราชการกลางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการรักษาความสงบ ดูแลสวัสดิภาพ และการใช้ชีวิตของประชาชนภายในประเทศไทย อำนวยความสะดวก และสร้างความเป็นธรรมให้แก่สังคม รวมไปถึงส่งเสริมการเมืองการปกครองภายในประเทศ

หนังสือสอบราชการกระทรวงมหาดไทย หนังสือสอบราชการพร้อมเฉลย อัปเดต เนื้อหาอัดแน่น ทันสมัย ใช้งานได้จริง เป็นชุดข้อสอบราชการเสมือนที่ให้ความรู้สึกเหมือนคุณกำลังสอบอยู่ในห้องสอบจริง Brain Media คัดสรรหนังสือที่มีคุณภาพ เก็งได้ตรง ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ที่มีเจตนาจะเข้าบรรจุหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในประเทศไทย รวมไปถึงยังรวบรวมหนังสือของหน่วยงานภายใต้การดูแลของกระทรวงมหาดไทยมาให้คุณเลือกอ่าน ครบทุกสังกัด และครบทุกตำแหน่งอีกด้วย

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด