หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ในการบริหาร และดำเนินงานราชการภายในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จัดทำแผนพัฒนาตำบล และอำเภอภายในจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดชัยภูมิ มีหน้าที่ในการบริหาร และดำเนินงานราชการภายในท้องที่จังหวัดชัยภูมิ จัดทำแผนพัฒนาตำบล และอำเภอภายในจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด