หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมการพัฒนาชุมชน

หนังสือเตรียมสอบ อาสาพัฒนา อสพ. กรมการพัฒนาชุมชน

กรมการพัฒนาชุมชน เป็นหน่วยงานระดับกรมภายใต้กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการดูแลองค์ความรู้ และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชนในสังคมให้มีความมั่นคง

หนังสือสอบราชการกรมการพัฒนาชุมชน หนังสือสอบราชการเนื้อหาอัดแน่น พร้อมเฉลยอย่างละเอียดเพื่อให้คุณได้ตรวจทานความถูกต้องระหว่างฝึกทำข้อสอบ หนังสือสอบราชการกรมการพัฒนาชุมชนจาก Brain Media เป็นหนังสือสอบราชการที่มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ชุดข้อสอบเสมือนจริงกับข้อสอบจริงในปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวสอบบรรจุราชการในกระทรวง และกรมต่าง ๆ ภายใต้ตำแหน่งที่สนใจ

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด