หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดพัทลุง มีหน้าที่ในการบริหาร และดำเนินงานราชการภายในท้องที่จังหวัดพัทลุง จัดทำแผนพัฒนาตำบล และอำเภอภายในจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

หนังสือสอบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง หนังสือสอบราชการเนื้อหาอัปเดต อัดแน่น และทันสมัยที่สุด เก็งข้อสอบตามแนวข้อสอบในสนามจริง มาพร้อมเฉลยโดยละเอียด ช่วยให้ตรวจทานได้สะดวกระหว่างฝึกซ้อม Brain Media มุ่งมั่นตั้งใจให้คุณได้รับหนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบที่มีคุณภาพมากที่สุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการสอบบรรจุราชการดังหวัง

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด