หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี คือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสระบุรี มีหน้าที่ในการบริหาร และดำเนินงานราชการภายในท้องที่จังหวัดสระบุรี จัดทำแผนพัฒนาตำบล และอำเภอภายในจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนดไว้

หนังสือสอบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หนังสือสอบราชการพร้อมเฉลย เนื้อหาอัดแน่น และทันสมัย เก็งข้อสอบตามข้อสอบจริงในปัจจุบัน เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือสอบราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีที่มีคุณภาพสำหรับเตรียมสอบเข้ารับราชการภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี Brain Media คัดสรรหนังสือเตรียมสอบคุณภาพมาไว้ให้คุณแบบครอบคลุมทุกตำแหน่งงาน

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด