หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักอัยการสูงสุด

สำนักงานอัยการสูงสุด หน่วยงานราชการภายใต้กระทรวงยุติธรรม มีหน้าที่ในการช่วงเหลือสังคม และประชาชนให้เข้าสู่กระบวนการทางกฏหมายได้อย่างเสมอภาค และเป็นธรรม รวมไปถึงให้ความรู้ทางด้านกฏหมายที่ถูกต้องแก่สังคมอีกด้วย

หนังสือสอบราชการสำนักอัยการสูงสุด แนวข้อสอบพร้อมเฉลยโดยละเอียด จากหนังสือสอบคุณภาพ ได้มาตรฐาน คัดสรร และจัดทำโดย Brain Media โดยทีมงานของเรามุ่งมั่น และตั้งใจในการนำเสนอหนังสือเตรียมสอบที่มีเนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ใช้งานได้จริง และเก็งตรงกับข้อสอบในสนามสอบจริงที่สุดให้กับคุณ ครอบคลุมทุกตำแหน่งภายในหน่วยงานสำนักงานอัยการสูงสุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด