หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมสุขภาพจิต

กรมสุขภาพจิต หน่วยงานราชการประเภทกรมภายใต้อำนาจกระทรวงสาธารณสุข มีหน้าที่โดยตรงในการดูแล พัฒนางานสุขภาพจิตของประเทศ โดยมีภารกิจหลักเกี่ยวกับ การพัมฒนาวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีการส่งเสริม ป้องกันปัญหายาเสพติด บำบัดรักษา และฟื้นฟูสมรรถภาพ

หนังสือสอบราชการกรมสุขภาพจิต หนังสือเตรียมสอบราชการ แนวข้อสอบคุณภาพที่มีมาให้คุณได้ลองทำภายในเล่มกว่าหลายร้อยข้อ มาพร้อมเฉลยโดยละเอียดสำหรับตรวจสอบขณะทำ หนังสือสอบราชการกรมสุขภาพจิตจาก Brain Media นั้น คัดสรร และจัดทำหนังสือสอบคุณภาพที่มีทันสมัย อัปเดต และใช้ได้จริง ตรงกับข้อสอบจริงมากที่สุด ครอบคลุมทุกหน่วยงานราชการไทย และทุกตำแหน่งภายในสังกัด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด