หมวดหมู่: หนังสือสอบสถาบันมะเร็งแห่งชาติ

สถาบันมะเร็งแห่งชาติ เป็นหน่วยงานราชการมีหน้าที่ให้การให้คำแนะนำ วินิจฉัย และวิจัยเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่เกิดขึ้นกับประชาชนภายในประเทศไทย พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สถิติการเกิดมะเร็ง และการป้องกันตัวให้กับคนในสังคมทราบ

หนังสือสอบราชการหนังสือสอบสถาบันมะเร็งแห่งชาติ หนังสือเตรียมสอบคุณภาพที่มีจำนวนข้อสอบภายในเล่มอัดแน่นมากกว่าร้อยข้อ พร้อมเฉลยโดยละเอียดสำหรับตรวจทานขณะเตรียมตัว โดยภายในเล่มนั้น Brain Media ได้จัดทำ และอัปเดตเนื้อหาให้มีความทันสมัย ใช้งานได้จริง และเก็งข้อสอบให้ออกมาตรงกับสนามสอบจริงมากที่สุด เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการหนังสือสอบราชการสถาบันมะเร็งแห่งชาติที่มีคุณภาพ และแยกตำแหน่งตามต้องการ สำหรับเตรียมตัวสอบเข้ารับการบรรจุในงานราชการ

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด