หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสถาบันประสาทวิทยา

สถาบันประสาทวิทยา จัดตั้งศูนย์ขึ้นเพื่อดูแล โรคภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท ภายในประเทศไทย หน้าที่หลักตรวจทางห้องปฏิบัติการและมีคลินิกเฉพาะโรคดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัย ว่าเป็นโรคระบบภูมิคุ้มกันผิดปกติทางระบบประสาท เพื่อให้สามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและใช้ชีวิตได้อย่างมี ความสุขในสังคม

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด