หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ (สป.สธ.)

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานเดียวของกระทรวงสาธารณสุขที่กำกับดูแลหน่วยงานบริการ เพียงแต่จะดูแลในการรับเรื่อง และงานบริการเบื้องต้นก่อนเข้าถึงกระทรวงสาธารณสุข

หนังสือสอบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข แนวข้อสอบสมัยใหม่ภายในเล่มหนังสือเตรียมสอบราชการ มีเนื้อหาอัปเดต เสมือนชุดข้อสอบจริงในปัจจุบัน ใช้เตรียมตัวสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยข้อสอบภายในเล่มที่มีมากกว่าร้อยข้อ จะช่วยเก็งข้อสอบ และองค์ความรู้ที่คุณจำเป็นต้องรู้ได้อย่างตรงจุดมากที่สุด โดย Brain Media ตั้งใจจัดทำ และคัดสรรหนังสือเตรียมสอบที่ครอบคลุมทุกหน่วยงานราชการ และทุกตำแหน่งแบ่งแยกย่อยเพื่อให้เนื้อหาตรงจุดสำหรับคุณมากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด