หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หนังสือสอบนักวิชาการเงินและบัญชี (สำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี)

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทำหน้าที่เกี่ยวกับการพัฒนาสังคม การสร้างความเสมอภาคและความเป็นธรรมในสังคม รวมไปถึงส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพและความมั่นคงในชีวิต สถาบันครอบครัวและชุมชนอย่างทั่วถึง

หนังสือสอบราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบอัปเดตใหม่ เก็งข้อสอบตรง พร้อมเฉลยโดยละเอียด มีหมวดหมู่สังกัดย่อยภายในให้คุณได้เลือกสรรหนังสือสอบราชการในตำแหน่งที่คุณต้องการ เจาะลึกเนื้อหาข้อสอบตามแต่ละสังกัด และตามแต่ละตำแหน่งครบถ้วน ทีมงาน Brain Media คัดสรรหนังสือสอบราชการเพื่อให้ผู้ที่มีแผนจะสมัครสอบราชการได้รับหนังสือสอบราชการที่ดีที่สุด สามารถใช้อ่านล่วงหน้าเพื่อเตรียมสอบเสมือนนั่งสอบภายในวันสอบจริง

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด