หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

หนังสือสอบราชการนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ (สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีอำนาจหน้าที่ในการทำวิจัย และรายงานสถานการณ์ทางสังคมเพื่อกำหนดนโยบาย รวมไปถึงการวิเคราะห์ยุทธืศาสตร์ในการพัฒนาพื้นที่ในระดับจังหวัด

สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ แนวข้อสอบจากหนังสือเตรียมสอบราชการคุณภาพ ใช้งานได้จริง เนื้อหาทันสมัย อัดแน่นไปด้วยชุดข้อสอบมากกว่าหนึ่งร้อยข้อ มาพร้อมเฉลยโดยละเอียดที่จะช่วยให้คุณสามารถตรวจทานความถูกต้องขณะฝึกทำข้อสอบได้อย่างสะดวกสบาย โดย Brain Media ได้จัดทำ และคัดสรรชุดหนังสือสอบราชการคุณภาพ ทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งมาให้คุณเลือกซื้อ เลือกหาอย่างหลากหลายภายในเว็บไซต์

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด