หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมเจ้าท่า

กรมเจ้าท่า หน่วยงานราชการประเภทกรมภายในประเทศไทย มีหน้าที่ในการดูแล และดำเนินการตรามกฏหมายการเดินเรือภายในน่านน้ำไทย รวมถึงกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ศึกษาและวิเคราะห์เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการขนส่งทางน้ำ

หนังสือสอบราชการกรมเจ้าท่า หนังสือเตรียมสอบราชการ พร้อมเฉลยโดยละเอียด แนวข้อสอบคุณภาพ เก็งตรงจุดเหมือนข้อสอบจริง เพราะเป็นแนวข้อสอบเสมือนจริงตามข้อสอบในสนามจริง ณ ปัจจุบัน โดย Brain Media ได้จัดทำหนังสือเตรียมสอบราชการกรมทางหลวงชนบทที่มีคุณภาพ เนื้อหาอัปเดต และทันสมัย พร้อมทั้งยังพยายามอัปเดต และเฟ้นหาหนังสือสอบราชการทุกหน่วยงาน และทุกตำแหน่งมาให้คุณได้เลือกซื้อ เลือกใช้ มาไว้ในเว็บไซต์แห่งนี้ให้มากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด