หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางแห่งประเทศไทย มีหน้าที่ในการดูแลสถิติ วางแผน ส่งเสริม พัฒนา และดำเนินการระบบดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคมแห่งประเทศไทย

หนังสือสอบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ชุดหนังสือเตรียมสอบราชการพร้อมเฉลย เนื้อหาเสมือนจริง พร้อมใช้งาน อัดแน่นไปเนื้อหาสาระที่จำเป็นต้องรู้ ทันสมัย เล่มหนา มีข้อสอบมีจำนวนให้ฝึกทำ ฝึกคิดมากมาย Brain Media ใส่ใจในการคัดสรรหนังสือสอบราชการสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ให้ได้หนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมทุกตำแหน่งหน้าที่ภายในสำนักงาน และเพื่อให้ได้ชุดหนังสือที่จะช่วยให้คุณพร้อมสำหรับการเตรียมตัวสอบมากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด