หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อกระทรวงยุติธรรม มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

หนังสือสอบราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หนังสือสอบราชการสำหรับเตรียมสอบบรรจุเสมือนจริง มีเนื้อหาภายในที่อัดแน่นไปด้วยข้อสอบที่มากกว่าหนึ่งร้อยข้อให้คุณได้ทำ มาพร้อมเฉลยโดยละเอียดให้คุณได้ตรวจทานผลการฝึกฝน แนวข้อสอบเก็งตรงจุดกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน เนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ตรงจุด เพราะ Brain Media ได้มุ่งมั่นในการอัปเดตเนื้อหาจากข้อสอบจริงในแต่ละปี เพื่อนำมาจัดทำ และคัดสรรหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน เพื่อให้การตรียมสอบของคุณมีคุณภาพมากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด