หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หนังสือสอบราชการ ตำรวจชั้นประทวน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ หน่วยงานราชการไทย ภายใต้อำนาจสำนักนายกรัฐมนตรี มีหน้าที่ในการรักษาความปลอดภัยพระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ รวมไปถึงการดูแล ควบคุม และกำกับการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจซึ่งปฏิบัติการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

หนังสือสอบราชการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนวข้อสอบเสมือนจริง ที่มีเนื้อหาภายในที่อัดแน่นไปด้วยข้อสอบที่มากกว่าหนึ่งร้อยข้อรอให้คุณได้ฝึกฝน มาพร้อมเฉลยโดยละเอียดให้คุณได้ตรวจทานผลการฝึกฝน แนวข้อสอบใช้ได้จริง เก็งตรงจุดกับข้อสอบสนามจริงในปัจจุบัน เนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ตรงจุด เพราะ Brain Media ได้มุ่งมั่นในการอัปเดตเนื้อหาจากข้อสอบจริงในแต่ละปี เพื่อนำมาจัดทำ และคัดสรรหนังสือสอบราชการที่ครอบคลุมทุกตำแหน่ง ทุกหน่วยงาน เพื่อให้การตรียมสอบของคุณมีคุณภาพมากที่สุด

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด