หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมพลาธิการทหารบก

หนังสือสอบพราชการนักงานบริการ (ปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย) - ชาย (กรมพลาธิการทหารบก)

กรมพลาธิการทหารบก มีหน้าที่ในการดูแลเหล่าทหารพลาธิการ หรือกิจการที่เกี่ยวของกับอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการดูแลทหาร รวมไปถึงมีหน้าที่ในการวางแผน ประสานงาน แนะนำ อำนวยการ วิจัย และฝึกฝนกองกำลังทหาร

หนังสือสอบราชการกรมพลาธิการทหารบก เป็นหนังสือที่แนะนำแนวข้อสอบสำหรับบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดกรมพลาธิการทหารบก ผ่านแนวข้อสอบเสมือนจริงที่จะช่วยให้คุณตีโจทย์ข้อสอบแตก และโกยคะแนนได้ดังที่หวังไว้ หนังสือเตรียมสอบราชการกรมพลาธิการทหารบกจาก Brain Media นั้น จำแนกแยกย่อยไปตามตำแหน่ง และอาชีพที่มีภายในสังกัด เนื้อหาอัดแน่น เน้นเนื้อหาที่พบได้จริงในข้อสอบจริง เนื้อหาอัปเดต ทันสมัย ไม่ตกยุค

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด