หมวดหมู่: หนังสือสอบราชการกรมชลประทาน

หนังสือสอบราชการช่างภาพ (กรมชลประทาน)

กรมชลประทานนั้น เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่กักเก็บ รักษา และระบายน้ำเพื่อพลังงาน เพื่อการเกษตร การสาธารณูปโภค แหล่งอุตสาหกรรม รวมไปถึงการคมนาคมทางน้ำ ซึ่งภายในหน่วยงานกรมชลประทานนั้นก็จะมีตำแหน่งงานที่ละเอียด และดูแลแต่ละภาคส่วนต่างกันไป

หนังสือสอบราชการกรมชลประทาน เป็นหนังสือเก็งข้อสอบ มาพร้อมเนื้อหาที่อัดแน่น และเฉลยครบถ้วนเสมือนแนวข้อสอบจริง สามารถใช้สำหรับอ่านเพื่อเตรียมตัวบรรจุเข้ารับการทำงานในกรมชลประทานได้จริง เนื้อหาแนวข้อสอบอัปเดตทันสมัย เพราะทีมงาน Brain Media คอยคัดสรรหนังสือสอบราชการหมวดหมู่กรมชลประทานที่ดีที่สุด อัปเดตที่สุด ใช้ได้ดีที่สุดมาเพื่อคุณ

หมวดหมู่ย่อย

หนังสือสอบราชการมาใหม่

สินค้าทั้งหมด