หนังสือสอบพนักงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ การยางแห่งประเทศไทย

รายละเอียดภายในเล่มประกอบด้วย

-แนวข้อสอบหน่วยงาน
-สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับหน่วยงาน
-แนวข้อสอบพื้นฐาน
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
-สรุปแนวข้อสอบ เฉพาะตำแหน่ง
-แนวข้อสอบเหตุการณ์บ้านเมือง ปัจจุบัน
-เทคนิคการสอบสัมภาษณ์
-MP3 เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

*แนวข้อสอบอัพเดทเป็นปัจจุบันแล้ว
**มีกลุ่มไลน์สำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันครับ

สินค้านี้หมดจากคลังสินค้า ไม่สามารถซื้อได้

หนังสือสอบราชการอื่น ๆ